kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 28 VÝSLEDKOV
Modlitby

Modlitba za zomrelých kňazov

Bože, ty si medzi následníkmi apoštolov v kňazskom úrade vyznamenal svojich služobníkov kňazskou dôstojnosťou, daj, prosíme, aby boli tiež pripočítaní k ich večnému spoločenstvu. Mária, Kráľovná apoštolov a dobrá Matka kňazov, pre bolesti, ktoré si vytrpela pod krížom, ťa prosíme, obetuj večnému Otcovi krv svojho Syna za duše kňazov v očistci! Amen. Mária, moja najsladšia …

Modlitby

Modlitba za novokňazov

Pane Ježišu Kriste, Boží Syn, večné knieža pastierov, na príhovor všetkých tvojich vyvolených voláme k tebe; zošli Ducha Svätého na všetkých, ktorých si povolal ku kňazskej dôstojnosti. Udeľ im múdrosť, radu, silu, poznanie, nábožnosť a synovskú Božiu bázeň, aby všetko, čokoľvek budú konať v tvojej svätej službe, sa dialo podľa tvojej najsvätejšej vôle, k cti …

Modlitby

Modlitba za matky budúcich kňazov

Panna Mária, Matka večného Veľkňaza a dobrá Matka svojho ľudu, vypros nášmu národu hojnosť nábožných katolíckych matiek, ktoré by boli pre svoju hlbokú vieru a úctu ku kňazstvu hodné dať Cirkvi svätých kňazov. Nepoškvrnená Panna, chráň čisté duše nábožných dievčat a veď ich tak, aby si vrúcne priali stať sa raz matkami kňazov. Kráľovná kňazstva, …

Modlitby

3 modlitby za spovedníka alebo duchovného vodcu

Modlitba 1 Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ty si zveril blaho i bolesti Cirkvi svojim kňazom, v hlbokej pokore ti odporúčam všetky apoštolské starosti svojho duchovného sprievodcu. Čoraz viac ho napĺňaj pravou svätosťou. Daj mu pravé apoštolské srdce plné činorodej lásky k tebe a k tvojim dušiam, aby sám posvätený v tebe mohol aj nás, ktorí …

Modlitby

Modlitba za diecézneho biskupa

Bože, pastier a vodca všetkých veriacich, zhliadni milostivo na svojho služobníka M., ktorého si ustanovil pastierom diecézy M., a daj, prosíme, aby prospieval slovom a príkladom tým, ktorých vedie, a aby spolu s jemu zvereným stádom došiel do večného života. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote …

Články

Kňazi, nevzdávajte sa ani v najhorších časoch (príbeh)

Farár z istého malého mestečka prišiel jedného dňa do kostola povzbudený a motivovaný k ďalšej večernej omši, ale čas sa krátil a ľudia akosi nechodili. Po chvíli však vošli tri deti a po 20 minútach dvaja mladí ľudia. Kňaz sa teda rozhodol začať omšu s piatimi ľuďmi. V priebehu omše prišiel akýsi pár, ktorý sa …

Články

Sila modlitby kňazovej matky

Rodičia Anthonyho Cipolleho odovzdávali vieru svojmu synovi a jeho súrodencom už od malička. Otec im čítal príbehy z Biblie a učil ich rôzne modlitby a mama ich pravidelne privádzala na svätú omšu. Po rokoch sa to ukázalo ako cesta, ktorá ho doviedla k šťastiu. Obdobie rebélieKeď Anthony dospel, rozhodol sa nepokračovať v štúdiu a prestal …

Modlitby

Pobožnosť prvých štvrtkov

Čo robiť v tento deň a ako ho sláviť? V cirkevnom kalendári sa niekedy vyskytne situácia, že jeden deň na oslavu najdôležitejších právd viery “nepostačí”. A preto sa pripravujeme deväťdňovou novénou, slávime oktávy či prvé štvrtky, piatky a soboty v mesiaci. Zatiaľ čo prvé piatky a soboty v mesiaci sú dosť dobre známe a praktizované, …

Články

Kardinál Sarah o Božom dare v kňazstve

Kardinál Robert Sarah sa zamýšľal nad skutočnou prítomnosťou Krista v Eucharistii a nad významom kňazstva. To všetko počas omše v Bazilike sv. Petra v sobotu pri príležitosti 50. výročia jeho vysviacky. Sarah vo svojej homílii 29. septembra: „Kňaz žije plnosťou radosti vo svätej omši, ktorá je dôvodom jeho existencie a ktorá dáva zmysel jeho životu. …

Články

Vo svojich 80tich rokoch bol vysvätený za kňaza vlastným synom

Bratov dvojičky spolu vysvätili, dvojičky sestry vstupujú do zasväteného života, ovdovelí dedkovia sú vysvätení za prítomnosti svojich synov, ktorí sú tiež kňazmi … Tento príbeh je najneobvyklejší: starší vdovec bol vysvätený za kňaza svojím vlastným synom, ktorý bol biskupom.Táto udalosť, ktorá je iste svojho druhu zriedkavá aspoň donedávna, sa udiala v Brazílii pred 51 rokmi. …

Články

Nesmierna Božia prozreteľnosť: kňaz zavolal zlé číslo a …

Otec Goyo Hidalgo je katolíckym kňazom pôvodom zo Španielska, ktorý teraz vykonáva svoju kňazskú službu vo farnosti sv. Filomény v Carson v Kalifornii (arcidiecéza Los Angeles). V júni zažil jednu z „božích náhod“, keď mu chyba pomohla osloviť niekoho v núdzi. Otec Goyo mal v úmysle zavolať farníkovi, ktorému chcel niečo odkázať, ale ten telefón …

Články

Kňaz z Titaniku na ceste k svätosti

Keď sa Titanic začal potápať 15. apríla 1912, otec Thomas Byles mal možnosť nastúpiť do záchranného člna. Podľa cestujúcich na palube potápajúcej sa námornej lode však túto možnosť odmietol, aby mohol vyspovedať, potešiť a modliť sa s tými, ktorí boli uväznení na palube. Súčasný kňaz v bývalom kostole otca Bylesa v Anglicku žiada otvoriť kauzu …

Články

Od ateistu ku kňazstvu. Obrátil sa vďaka svätej omši v televízii

Otec Yvon Fillebeen je mladým kňazom na zahraničných misiách v Paríži (MEP). Vysvätený 24. júna 2017 slúži v súčasnosti vo farnosti Saint-Luc v Paríži v 19. obvode. A Boha našiel cez televíziu. Pôvodom z Pas-de-Calais sa Yvon narodil v neveriacej rodine, ktorá „opustila vieru“, a preto nedostal žiadne náboženské vzdelanie. Prvýkrát si na strednej škole …

Články

Slepý muž vysvätený za kňaza

Otec Tiago Varanda trpiaci na slepotu od 16 rokov kvôli vrodenému glaukómu bol vysvätený za kňaza v mariánskej svätyni Panny Márie z Sameiru v portugalskom Brage 15. júla 2019. Údajne je 35-ročný kňaz prvým slepým mužom, ktorý bol v Portugalsku vysvätený do kňazskej služby, hoci v tejto krajine sú aj iní slepí kňazi, ktorí však …

Články

V Deň otcov ďakujme aj našim otcom kňazom

Sprostredkúvame vám osobnú úvahu Louise Merrieovej o duchovnom otcovstve kňazov. V tento Deň Otcov nezabudnime poďakovať kňazom za ich dar duchovného otcovstva. Svoje životy duchovne zasvätili starostlivosťou o nás prostredníctvom modlitieb, sviatostí, učenia, duchovného poradenstva a osobného svedectva. Rozhovor, ktorý som tento týždeň mala s priateľom kňazom, mi poskytol príklad toho, ako kňazi vykonávajú svoje …

Články

V Deň otcov ďakujme aj našim otcom kňazom

Sprostredkúvame vám osobnú úvahu Louise Merrieovej o duchovnom otcovstve kňazov. V tento Deň Otcov nezabudnime poďakovať kňazom za ich dar duchovného otcovstva. Svoje životy duchovne zasvätili starostlivosťou o nás prostredníctvom modlitieb, sviatostí, učenia, duchovného poradenstva a osobného svedectva. Rozhovor, ktorý som tento týždeň mala s priateľom kňazom, mi poskytol príklad toho, ako kňazi vykonávajú svoje …