kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 717 VÝSLEDKOV
Články

Blahoslavený pápež Pius IX.

PÁPEŽSKÉ ŠTÁTY (1792 – 1878) Narodil sa v šľachtickej rodine v talianskej Senigallii v roku 1792 ako deviate dieťa. Mal chorobu, ktorá nebola dobre diagnostikovaná. Niektorí ju nazývali epilepsia. Jeho detstvo bolo poznačené malými dobrovoľnými umŕtvovaniami a  intenzívnym náboženským životom. V roku 1815 mu svätý Vincent Pallotti predpovedal, že sa stane pápežom a že loretánska …

Články

Pôvod Novény troch Zdravasov

Účinná novéna troch Zdravasov bola zjavená benediktínskej rehoľníčke svätej Mechtilde von Hackerbon (približne 1241 – 1298). Svätá Mechtilda sa narodila v Nemecku, pochádzala z bohatej šľachtickej rodiny, oplývala krásou ducha a túžila po večnosti. Horiaca veľkou láskou k Bohorodičke raz v modlitbe povedala: „Keby som ťa, ó, Kráľovná nebies, mohla pozdraviť tým najsladším pozdravom, aký …

Články

Recept svätej Hildegardy z Bingenu: Gaštanové cookies

Potrebujeme: Postup: Tip svätej Hildegardy: Ak sa vám cookies nezdajú dosť chrumkavé, dajte ich ešte na chvíľu do horúcej, no už vypnutej rúry. Dobrú chuť! Tento a ďalšie recepty nájdete v knihe Kuchyňa svätej Hildegardy, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.

Články

Recept svätej Hildegardy z Bingenu: Kurací kuskus

Potrebujeme: Postup: Tip svätej Hildegardy: Jedlo je chutnejšie, ak ho pripravíte z nevykosteného kuracieho mäsa. Dobrú chuť! Tento a ďalšie recepty nájdete v knihe Kuchyňa svätej Hildegardy, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.

Články

Svätý František Saleský o sviatku Zoslania Ducha Svätého

„Vstaň, vetrík severný! Zdvihni sa, vánok od juhu! Prevejte moju záhradu! Nech sa jej vôňa roznáša…“ (Pies 4, 16) Ó, ako túžim po tom milostivom vetre, ktorý prichádza od poludnia božskej lásky, po Duchu Svätom, ktorý nám dáva milosť túžiť po ňom a vzdychať po ňom! Ach, ako rád by som bol, keby som vám …

Články

Neviditeľné stigmy Luisy Piccarrety a sobáš kríža

Ježiš od detstva pozýval Luisu, aby napodobňovala jeho život a utrpenie. Všetko v jej živote smerovalo k zjednoteniu, k mystickému manželstvu, kde sa dvaja stávajú „jedným telom“ (Mt 19, 5), o ktorom sme už hovorili a ktoré tu teraz pripomíname, lebo si chceme povedať niečo o Luisinom treťom mystickom sobáši – sobáši kríža. Ježiš ju …

Články

Rané detstvo Luisy Piccarrety

Luisa od raného detstva vyrastala v rodinnom prostredí bohatom na kresťanské hodnoty. V ich dome, kde vládla atmosféra čistoty a skromnosti, nikdy nezaznelo hrubé alebo rúhavé slovo. Luisa Piccarreta bola veľmi neisté dieťa. Jej rodinní príslušníci jej neraz vyčítali, že sa bojí pre nič za nič. Neskôr, keď vyrástla, vysvetlila dôvod svojich obáv. Dozvedáme sa …

Články

Zjednotenie s Bohom

Aby sme do hĺbky rozobrali asketické učenie Evagria Pontského, musíme mať na zreteli jeho špecifický cieľ. Duchovná anachoréza, čiže asketický boj s vášňami, nás má po ceste kontemplácie viesť k  zjednoteniu s Najsvätejšou Trojicou – takže vrcholom anachorézy je mystické spojenie s Bohom. Cesta kontemplácie vedie cez žalmy a  modlitby, ktoré sa v starovekom mníšstve …

Články

Vyvolená duša ukrižovaného Ježiša: Sestra Mária Marta Chambonová

„Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.“ (1 Kor 1, 27) V septembri 1867 vypukla v Savojsku cholera. Aj v Chambérach si vyžiadala mnoho obetí a v kláštore sa obávali dňa, keď sa mali chovanice vrátiť. Predstavená prikázala sestre Márii …

Články

Rodina Soubirousová

Na severnej strane Lúrd štvrťou zvanou Lapaca preteká riečka, pri ktorej kedysi neďaleko od seba stálo šesť alebo sedem mlynov. Jeden z nich, známy ako Boly, po dlhé roky užívala rodina Castérotová z Lúrd. Keď otec rodiny Justin Castérot v roku 1841 zomrel, zanechal vdovu so štyrmi dcérami, Bernardou, Luisou, Basille a Lucille, a chlapčekom …

Články

Svätý Alojz Gonzaga sa zrieka titulu kniežaťa a vstupuje do rádu

Alojz sa napokon koncom októbra 1585 pobral do Mantovy, kde mal v prítomnosti všetkých členov svojej vznešenej rodiny podpísať už predtým cisárom schválenú právnu listinu, v ktorej sa navždy zrieka svojho panovania nad castiglionským kniežactvom, ako aj všetkých práv a dôchodkov s tým spojených. Príbuzní využili túto poslednú chvíľu a naďalej na neho naliehali, aby …

Články

Novinový článok o Garabandale

Pensamiento Alaves vo svojom čísle z 27. apríla 1962 uverejnil zaujímavý článok Dr. Josého de la Vegu o jeho návšteve San Sebastianu de Garabandal. Myslím si, že je vhodné citovať správu z novín v tejto kapitole venovanej svedectvám ostatných ľudí. Znie takto: Od 18. júna minulého roka sa Preblahoslavená Panna takmer každý deň prechádza po …

Články

Svätý Tomáš Akvinský: Ako budú všetci poznať naše hriechy i naše zásluhy

„Preto svedomie každého človeka bude ako kniha obsahujúca jeho skutky, nad ktorými bude vynesený súd – podobne, ako keď na ľudskom súde používame záznamy.“ – ST, Doplnok, 87, 1 Bude človek po zmŕtvychvstaní vedieť o všetkých hriechoch, ktoré kedy spáchal? Odznelo viacero dôvodov, prečo by sme si pri poslednom súde nemali spomenúť na všetky hriechy, …

Články

Svätý John Henry Newman: Panna Mária, sídlo múdrosti

Jeden z titulov, pod ktorými je v Loretánskych litániách vzývaná Panna Mária, je „sídlo múdrosti“. Dôvodom je, že Ježiš, ktorý je v Písme nazývaný Slovo a Božia múdrosť, istý čas prebýval v jej tele a po svojom narodení, v prvých rokoch svojho života často oddychoval v jej náručí a spočíval v jej lone. Mária je …

Články

O podivuhodnom spojení Gertrúdinej duše s Bohom

V nasledujúcu nedeľu si počas svätej omše zapálil oheň v mojej duši, rozdúchajúc mi v srdci túžbu prijať od teba ešte vznešenejšie dary než doteraz, ktoré si sa mi chystal udeliť. Moje srdce vzplanulo pri slovách: „Požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním“ a potom sa ešte väčšmi rozhorelo, keď začulo verš …

Články

O zvláštnych výsadách, ktoré Boh udelil svätej Gertrúde

Najmilší Bože, verný Milovník ľudského pokolenia, nech ťa chváli a ďakuje ti moje srdce i duša, moja telesná prirodzenosť i všetky moje zmysly, všetky moje telesné i duševné mohutnosti a nech ťa spolu so mnou oslavuje celé stvorenie za tvoje podivuhodné milosrdenstvo, ktoré nielenže prikrylo nahotu mojej nedostatočnej prípravy, po ktorej som sa opovážila zúčastniť …