kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 742 VÝSLEDKOV
Články

Srdce chváliace Boha

SVÄTÉ PÍSMO „Mária hovorila: ,Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.‘“– Lukáš 1,46 – 47 ROZJÍMANIE Keď Mária počula Alžbetine slová: „Požehnaná si medzi ženami a  požehnaný je plod tvojho života… A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“, okamžite chválu adresovanú jej osobe obrátila na …

Články

Osobitné čnosti dôležité pre prácu na sebe

Rozvoj nášho vnútorného sveta nie je možný bez praktizovania čností v našom každodennom živote. Čnosti nám tiež pomáhajú byť dobrými Božími nástrojmi v súčasnom svete. Svätosť totiž nemôžeme dosiahnuť bez neustáleho zápasu a boja. Človek, ktorý v sebe pestuje čnosti, má možnosť žiť v súlade so svojimi zásadami a zároveň sa ich nevzdať, keď sa …

Články

Blahoslavená Wiktoria Ulmová, rodená Niemczaková

Umývačka riadu v kuchyni veselo hučí a umýva riad po sobotňajšom obede. Teším sa z jej pomoci. Môžem sa smelo pustiť do pečenia koláča a taniere sa umývajú samy. Spotrebiče naozaj uľahčujú život, najmä v kuchyni a práčovni. Povinnosti, vyplývajúce zo starostlivosti o domácnosť a moju päťčlennú rodinu, nedávajú o sebe až tak vedieť a …

Články

Blahoslavený Józef Ulma

Vo fotografickom ateliéri, do ktorého občas nahliadnem a v ktorom sledujem prácu fotografov počas ich profesionálnych reklamných sedení, sú miestnosti navrhnuté tak, aby pozadie a systémy závesov poskytovali čo najväčšie možnosti usporiadania priestoru. Zelené steny, čiže zelené pozadie, umožňuje umiestniť ľudí alebo objekty do akejkoľvek scenérie. Človek pózuje vo Vroclave a do albumu sa dostane …

Články

Prečo človek ohovára?

Sú tri prípady tých, ktorí očierňujú druhých. Jedni si myslia, že sú lepší ako druhí, no práve oni sami sú v skutočnosti horšími. Ďalší si zasa myslia, že sú druhým rovní, a tým, že nimi pohŕdajú, pohŕdajú sami sebou. A napokon sú tu takí, ktorí seba považujú za horších, a potom nepohŕdajú tými, ktorí sú …

Články

Čo robiť proti ohováračom?

Ticho, modlitba a pokora „Najlepšou odpoveďou na ohováranie je mlčanie.“ Ben Jonson Vždy existuje pokušenie bojovať proti tým, ktorí nás ohovárajú, ktorí nás ponižujú, ktorí nás zahanbujú, ako sa to stalo kráľovi Dávidovi, ktorého urážal a  preklínal muž menom Semei. Dávid svojmu ľudu nebránil, aby Semeiovi ublížil. To nie je správna cesta. Tou cestou je …

Články

Päť liekov proti závisti

1. Modlitba Modlite sa, aby ste sa zbavili jedu závisti a očistili si svoje oči a srdce. 2. Vzdávanie vďaky Každý z nás môže chváliť Pána za nespočetné dary vo svojom živote, ale musíme sa naučiť ďakovať aj za dary druhých. Modlitba vďakyvzdania je dobrým cvičením, vďaka ktorému sa môžeme oslobodiť od spoliehania sa len …

Články

Prvá bolesť Panny Márie: Simeonovo proroctvo

POMALY ČÍTAJ A ROZJÍMAJ Lukáš 2, 22 – 35 „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: ‚Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,‘ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme …

Články

Ovocie Ducha Svätého: Vernosť

ALELUJA. Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky. (Ž 117, 1 – 2) Aké to je, keď nám niekto niečo sľúbi a nesplní to? Môžeme sa cítiť nahnevaní, sklamaní alebo mať zlomené srdce. To, že nás už iní sklamali (stokrát), nám situáciu …

Články

Ježišova púšť: Zápas na púšti

A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Mk 1, 12-13 Svätý Marek píše, že keď Ježiš po svojom krste vystupoval z rieky, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho (Mk 1, 10). A hneď potom, ako sa ozval Otcov hlas, pokračuje evanjelista, …

Články

Kristus – chrám: V modlitbe s Ježišom

… vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Lk 6, 12 Ježiš je nielen Pánom chrámu, on sám je chrámom: Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. (Kol 2, 9) Miluješ „Boží dom“, stavbu, ktorá je z kameňa, a predsa ti má čo povedať o toľkých veciach. Je …

Články

Vrch blahoslavenstiev: Duchovná radosť

…aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Jn 15, 11 Ak budeš Krista nasledovať zblízka, čoskoro ťa privedie na Vrch blahoslavenstiev. Všetko, čo chce od svojho služobníka, je otvorené srdce a usmievavá tvár: Božie kráľovstvo… [je] radosť v Duchu Svätom. (Rim 14, 17) Krátko potom, ako sa vrátil z púšte, …

Články

Najšťastnejšie manželstvo na svete

Pre ľudí bez duchovného zmýšľania je veľmi ťažké uvažovať o zlatej strednej ceste medzi manželstvom a životom bez manželského partnera. Myslia si, že buď je človek s niekým zviazaný v manželskom živote alebo žije v samote. Tieto dve veci sa však nevylučujú, pretože existuje niečo také ako kombinácia manželstva a samoty, a to absolútne panenstvo …

Články

Radostná dôvera svätých Joachima a Anny

Anna sa narodila a vyrastala v Betleheme. Keď prišiel čas, vydala sa za Joachima, zbožného zámožného Žida z Nazareta. Obaja sa usadili v šťastnom manželstve, zbožne praktizovali svoju vieru a vydobyli si úctyhodné miesto vo svojej komunite. Takto prešli roky. Potom sa začali klebety. Najskôr sa šepkalo medzi ženami, keď sa Anna vybrala k studni. …

Články

Život Panny Márie v chráme

Od počiatku a pred vekmi stvoril ma (Boh), takže naveky už nikdy nepominiem. V (Božom) svätostánku som konala bohoslužbu. Sir 24, 14 Starobylá legenda hovorí, že Mária bola v chráme zverená najmä jednej svätej prorokyni, sedemdesiatročnej nábožnej vdove Anne, ktorá sa stala jej druhou, starostlivou a láskavou matkou. Svätý Hieronym a svätý Bonaventúra píšu, ako …

Články

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. Pies 4, 7 Cirkev vždy verila a verí, že Bohorodička, Panna Mária, dcéra svätej Anny, od prvého okamihu, v ktorom bola jej duša stvorená a ozdobená milosťou Ducha Svätého, bola zvláštnym darom Božej milosti, pre zásluhy utrpenia a smrti Ježiša Krista, uchránená od každej škvrny …