kresťanský blog

Zobrazujú sa: 17 - 32 z 692 VÝSLEDKOV
Články

Ovocie Ducha Svätého

Ovocie Ducha Svätého je zoznam kvalít a charakterových vlastností, ktoré sa objavujú v živote veriacich, keď sú naplnení Duchom Svätým. Tieto vlastnosti sa uvádzajú v Liste Galaťanom 5,22-23 a sú považované za dar od Boha. Je ich dokopy deväť. Tu sú: Je potrebné dodať, že ovocie Ducha Svätého nie je niečo, čo sa dosahuje vlastnou …

Články

Krátke zamyslenie na Veľký piatok

PIATOK UTRPENIA PÁNA (Veľký piatok) Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Jn 19, 28 – 30 …

Články

Ako sa modlí novéna?

Novéna je forma modlitby, ktorá sa skladá z modlitieb trvajúcich deväť po sebe nasledujúcich dní. Zväčša je táto modlitba zameraná na určitého svätca, Ježiša, Pannu Máriu alebo inú tému. Je to výzva na prehĺbenie duchovného života a môže byť modlitbou prosebnou alebo ďakovnou, prípadne môže vyjadrovať našu oddanosť. Tu je všeobecný postup, ako sa modlí …

Články

Koľko guličiek má ruženec?

Tradičný katolícky ruženec má celkovo 59 guličiek alebo koraliek. Na ruženci sa nachádzajú štyri väčšie guličky, medzi ktorými sa nachádzajú skupiny menších guliek alebo koraliek. Ruženec je rozdelený do piatich desiatkov, pričom každý desiatok obsahuje desať malých guličiek. Na konci ruženca sa nachádza kríž. Na každú malú guľku sa modlí jedno Zdravas‘, Mária, na väčšie …

Články

Svätá spoveď v prvú sobotu v mesiaci

Odporúča sa, aby sa svätá spoveď uskutočnila v prvú sobotu. Nie je to však podmienka k platnosti pobožnosti. Je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia o niekoľko dní skôr. V zápiskoch sestry Lucie z Fatimy čítame, že Ježišovi predstavila ťažkosti, aké mali niektorí s pristupovaním k sviatosti zmierenia v sobotu a požiadala, aby svätá spoveď mohla …

Články

Tri svedectvá o pobožnosti prvých sobôt

Skôr ako si povieme o forme pobožnosti prvých sobôt, začítajme sa do troch krátkych príbehov. Prvé svedectvo. Píše sa rok 1944, Írsko. V jednotke armády slúži Anatol, Poliak, ktorý zo sovietskeho tábora v Ostaszkove ako zázrakom vyšiel živý. V priebehu nasledujúcich dní prosí vojenského kaplána, aby mu vysvetlil úlohu fatimských zjavení. Nakoniec od neho dostane …

Články

Dar bázne voči Bohu. Čo je to?

Písmo nás učí: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom“ (Prís 9, 10). Svätý Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že najväčším darom Ducha Svätého je múdrosť. Nábožnosť by však mala pôsobiť ako prvá. Dar bázne Božej úzko súvisí s čnosťou pokory. Tento dar nás osvieti, aby sme si uvedomili pravdu o sebe a síce, že sme všetci slabí, …

Články

Spytovanie svedomia

Spytovanie svedomia sa často spája s matematikou, ale – pozor, dobrá správa! − Božie pravidlá pre šťastný život nie sú matematické. Spytovanie svedomia (lat. examen) je v skutočnosti skúmanie nášho svedomia, aké robí napríklad lekár. Je to skúmanie toho, čo v našom živote funguje správne, čo treba posilniť a čo vyliečiť. Pri spytovaní svedomia nie …

Články

Načo nám slúži svätá spoveď?

To je dôležitá otázka. Pre mnohých ľudí nie je ľahké ísť na spoveď a vyznať kňazovi hriechy. Je to náročná výzva, ale tí, ktorí k nej pristupujú pravidelne, potvrdia, že každé stretnutie s Ježišom v tejto sviatosti je mimoriadnou a veľmi potrebnou skúsenosťou. Je úžasné cítiť, že Pán Boh nás miluje. Keď sa s ním …

Články

Čistota v manželstve

Celý život v manželstve je dar; ale mimoriadne zreteľné je to vtedy, keď manželia – venujúc sa vzájomne láske – uskutočňujú to stretnutie, ktoré z nich robí „jedno telo“. Svätý Ján Pavol II. Ak žijete v manželstve alebo sa doň čoskoro chystáte vstúpiť, alebo by ste sa raz chceli oženiť či vydať, potrebujete si zodpovedať …

Články

Svedectvo: „Vykonávala som mágiu s dobrým úmyslom“

Toto svedectvo môže vzbudzovať dojem, že medzi mnohými podvodníkmi, ktorí vedia a chcú podvádzať, sa môže nájsť niekto, kto praktizuje mágiu bez vedomého úsilia o podvod. Ide o určitý druh sebaklamu. Osoba je presvedčená, že robí dobro. V skutočnosti bez toho, aby si to uvedomovala, klame samu seba. A klame aj iných. Nasledujúce svedectvo zdanlivo …

Články

Svedectvo: „Prežívala som ťažké obdobie so svojím snúbencom“

Odkedy som sa zasnúbila, prežívala som veľmi ťažké obdobie, pre moju rodinu a aj pre môjho snúbenca. Povedala som o tom jednej kolegyni v práci a tá mi poradila jednu veštkyňu z kariet, ktorej služby aj ona využívala. Dala som sa presvedčiť a navštívila som ju. Po opísaní mojej situácie veštkyňa povedala, že mi porobili, …

Články

Mágovia a mágia v Novom zákone

Celé kázanie Pána Ježiša a apoštolov bolo samo o sebe protijedom proti pohanským zvykom a rôznym praktikám mágie. Aj v Novom zákone máme jasné výroky odsúdenia a dokonca, ako uvidíme ďalej, aj priame konfrontácie medzi Kristovými apoštolmi a mágmi. Príklad jednoznačného odsúdenia nám dáva apoštol Pavol, ktorý medzi skutkami nezlučiteľnými s Božím kráľovstvom menuje aj …

Články

Eucharistia je živá

Keď prichádzam vo svätom prijímaní do ľudského srdca, mám ruky plné milostí a túžim ich dať duši. No duše si ma vôbec nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným… Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym. Denníček, 1385 Eucharistia je živá. Môže sa vám to zdať samozrejmé. Tak sa to zdalo aj mne …

Články

Tvárou v tvár so Segatashyom, vizionárom z Kibeha

Keď som na jeseň 1992 prišla na univerzitnú pôdu, verejné Segatashyove zjavenia sa už pred viac ako deviatimi rokmi skončili. A kazateľské misie, na ktoré ho Ježiš poslal do Burundi, Zairu a Rwandy, sa skončili bez toho, aby som mala možnosť stretnúť ho osobne alebo byť svedkom jeho zjavenia. Najfrustrujúcejšie bolo, že počas svojej kazateľskej …

Články

Kto je Boh?

„Verím v Boha“: toto prvé tvrdenie Vyznania viery je aj najzákladnejšie. Celý Symbol viery hovorí o Bohu a aj keď hovorí o človeku a o svete, robí to vo vzťahu k Bohu. Všetky články Kréda závisia od prvého, podobne ako Božie prikázania rozvíjajú prvé prikázanie. (2083) Ostatné články nám umožňujú lepšie poznať Boha takého, aký …