Sú tri prípady tých, ktorí očierňujú druhých. Jedni si myslia, že sú lepší ako druhí, no práve oni sami sú v skutočnosti horšími. Ďalší si zasa myslia, že sú druhým rovní, a tým, že nimi pohŕdajú, pohŕdajú sami sebou. A napokon sú tu takí, ktorí seba považujú za horších, a potom nepohŕdajú tými, ktorí sú nad nimi. Všetky cnosti trpia nejakou nedokonalosťou, okrem cnosti držať jazyk za zubami. Ak je jazyk človeka čestný, sú čestné aj všetky jeho skutky.

Abd al-Wahhab al-Sha’rani

1. Zničiť druhého, aby si človek zo sebectva zvýšil pocit nadradenosti, svoju popularitu a úspech

Jeden latinský výrok hovorí: Mors tua, vita mea. (Tvoja smrť je mojím životom.) Ježiš na kríži urobil presný opak: zomrel za nás, aby zachránil naše životy.

„O  istom človeku mi hovoria toľko zlého, ale ja na ňom z  toho vidím len máločo, až začínam mať podozrenie, že v tom človeku je niečo také záslužné, čo dokáže zatieniť zásluhy ostatných.“ (Jean de La Bruyère, Les Caractéres, 39)

2. Rozdeľuj a panuj − heslo cisára, ktoré hovorí, že rozdeľovať znamená panovať, vládnuť, ovládať a rozkazovať

Ježiš povedal: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“. (Mk 10, 45)

3. Chrliť špinu svojich hriechov do tváre druhého

Vidieť smietku v oku svojho brata a nie brvno vo vlastnom. Očierňovať druhých a  zachovávať si čistú, ale pokryteckú tvár maskovanú falošnou nevinnosťou.

„Aký hlúpy je ten, kto sa snaží vynahradiť nenávisť svojich očí úsmevom svojich pier.“ (Chalíl Džibrán, Piesok a pena)

„Na vlastné náklady zistíš, že na dlhej ceste životom stretneš veľa masiek a málo tvárí.“ (Luigi Pirandello, Jeden, žiaden a stotisíc)

4. Vymýšľať lži

Vymýšľanie lží je majstrovstvom najväčšieho klamára, diabla, ktorý je otcom lží, falošných predstáv, výmyslov a pochabostí.

Svätý Bernard hovorí, že aj ten, kto ohovára, aj ten, kto ho počúva, má v sebe diabla. Jeden na jazyku a druhý v uchu. (Svätý František Saleský, Filotea)

5. Zasiahnuť do nášho srdca

Musíme sa uchýliť k modlitbe, k Božej láske a k priateľom, ktorí nás utešujú.

„Ak spíliš strom, dorastie, ak zraníš človeka mečom, rana sa po čase zahojí, a  ak ti niekto vrazí šíp do srdca, môžeš ho vytiahnuť, ale rana spôsobená slovom sa nikdy nezahojí. Účinok toho slova už nezmeníš.“ (Kader Abdolah, Kalíla a Dimna)

„Tvoj nepriateľ aj tvoj priateľ − obaja ťa chcú zasiahnuť do srdca: prvý tým, že ťa ohovorí a druhý tým, že ti to povie.“ (Mark Twain, Pozdĺž rovníka)

Tento úryvok pochádza z knihy Panna Mária, Matka ticha: Úskalia ohovárania a závisti, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.