Dvaja veľkí svätci si modlitbami a v bolestiach uctievali rany Kristovho umučenia. Boli nimi sv. Bernard z Clairvaux a sv. Páter Pio. Čo má spoločné stredoveký mystik sv. Bernard z Clairvaux a moderný mních sv. Páter Pio?

Predovšetkým sú obaja svätí a tešia sa z večnej odmeny, ktorú Boh pre nich pripravil. Obaja si za svojho života uctievali ranu na pleci umučeného Krista.

Svätý Bernard z Clairvaux

Francúzsky opát a mystik, ktorý pomohol pri obnove Cisterciánskeho rádu v 12. storočí, spomína vo svojich spisoch rozhovor, v ktorom sa rozprával s naším Pánom. Modlil sa a pýtal sa Ježiša, ktorá rana bola jeho najväčším nezaznamenaným utrpením. A Pán mu odpovedal:

Najväčšiu ranu som utŕžil na svojom ramene, keď som niesol kríž na ceste plnej bolesti. Bola to ťažká rana, ktorá bola oveľa viac bolestivejšia než všetky ostatné a ktorú ľudia poznajú len málo. Uctievajte si túto ranu a ja vám dám všetko, o čo budete prosiť skrze jej moc a zásluhy. Všetkým, ktorí si budú uctievať túto ranu, odpustím všetky všedné hriechy a ich smrteľné hriech si nebudem uchovávať v pamäti.

Sv. Páter Pio

Kapucínsky kňaz a mystik zomrel v roku 1968. Bol známy a vyhľadávaný spovedník, ktorý viac ako 50 rokov niesol na svojom tele Kristove rany (stigmy).

V knihe Stefana Campanellu s názvom Il Papa e Il Frate sa uvádza, že budúci svätec Pio sa stretol s Karolom Wojtylom, budúcim pápežom a svätým Jánom Pavlom II. Wojtyla sa ho pýtal, ktorá z jeho rán mu spôsobuje najväčšiu bolesť. Očakával odpoveď, že je ňou jeho rana na hrudi, ale Pio odpovedal: „Je to moje rameno, o ktorom nikto nevie a nikdy ho nikto neliečil ani nevyliečil.“

V roku 2008, 40 rokov po smrti Pátra Pia, autor Frank Rega napísal o svätcovi:

Raz sa páter zveril bratovi Modestinovi Fuccimu, ktorý je teraz vrátnikom v kláštore v San Giovanni Rotondo v Taliansku, že jeho najväčšie bolesti prežíval, keď si vymieňal nátelník. Modestino, podobne ako otec Wojtyla, si myslel, že Páter Pio hovorí o bolestiach na hrudi. Neskôr, 4. februára 1971 pridelili Modestinovi úlohu postarať sa o všetky veci z cely zosnulého pátra. Taktiež ho poverili správou jeho vecí v archívoch. V ten deň zistil, že na jednom z nátelníkov Pátra Pia sa nachádzali krvavé škvrny v oblasti pravého ramena.

V ten večer prosil Modestino Pátra Pia v modlitbe, aby mu objasnil význam krvavého nátelníka. Požiadal pátra, aby mu dal znamenie, či naozaj niesol na svojom tele Kristovu ranu z ramena. Šiel spať, ale o hodinu sa prebudil s hroznou a neznesiteľnou bolesťou v ramene, akoby mu niekto rezal do tela nožom až k ramennej kosti. Myslel si, že z tej bolesti zomrie, ak to bude pokračovať, ale trvalo to len krátko. Potom sa miestnosť naplnila nebeskou vôňou kvetov, čo bolo pre Modestina znamením duchovnej prítomnosti Pátra Pia. Začul hlas, ktorý mu povedal: „Toto som musel trpieť!

Svätý Bernard z Clairvaux po prijatí Kristovho posolstva o rane, ktorú sám pociťoval na svojom ramene, sa usiloval rozširovať úctu k nej a napísal túto modlitbu:

Najmilovanejší Ježišu, pokorný Baránok Boží, ja, nešťastný hriešnik ťa pozdravujem a ctím si Najsvätejšiu ranu na Tvojom ramene, na ktorom si niesol ťažký Kríž a ktorý tak roztrhal Tvoje telo, odhalil Tvoje kosti a ktorá Ti spôsobovala väčšie muky než akákoľvek iná rana na Tvojom Najsvätejšom Tele. Milujem Ťa, ó, Ježišu zmučený. Zvelebujem a oslavujem Ťa.  Vzdávam Ti vďaky za túto najsvätejšiu a najbolestivejšiu ranu a skrze tú nesmiernu bolesť a mučivú ťažobu kríža Ťa úpenlivo prosím, aby si bol milostivý ku mne, hriešnikovi, a odpustil mi všetky všedné i smrteľné hriechy a doviedol ma do neba po ceste Tvojho Kríža. Amen.

Tip na knihu: Modlitby ku Kristovej krvi, Mystička svätých rán: Život a zjavenia Márie Marty Chambonovej, Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.