kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Články

Rola Barabáša vo filme Umučenie Krista ma obrátila

Každý, kto videl film Mel Gibsona Umučenie Krista, si pamätá tie hrozné okamihy procesu s Ježišom pred Pilátom, keď sa dav rozhodol prepustiť Barabáša namiesto Ježiša. Videli sme krvavú, pomliaždenú a zlomenú tvár Krista, ktorá aj v tomto stave vyžarovala rozvahu, pokoj a krásu. A potom ju porovnajte s vulgárnou a škaredou tvárou Barabáša, odsúdeného vraha …

Články

15 foriem utrpenia Pána

Ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen sa kedysi vyjadril k mnohým menám a titulom, ktoré by sme mohli dať Ježišovi. Ježiš sa často nazýva Cesta, Pravda, Život, Chlieb života a Živá voda. Môže sa tiež nazývať Baránkom Božím, Alfou a Omegou ako aj Dobrým Pastierom. Avšak meno, ktoré najviac vystihuje dôvod Ježišovho príchodu, jeho smrti a …

Články

Čo sa stalo s krížom Ježiša Krista?

Mnohokrát ukrytý a potom znovunájdený, rozrezaný na kusy a rozptýlený. To je história Kristovho kríža – vzácna relikvia, ktorá prešla rôznymi cestami. Je ťažké presne odsledovať cestu Ježišovho kríža, ktorý sa našiel po celom svete v množstve fragmentov. Objavila ho sv. Helena počas púte do Svätej zeme v roku 326. V čase jej putovania sa …

Články

Úcta k Ježišovej rane na pleci

Dvaja veľkí svätci si modlitbami a v bolestiach uctievali rany Kristovho umučenia. Boli nimi sv. Bernard z Clairvaux a sv. Páter Pio. Čo má spoločné stredoveký mystik sv. Bernard z Clairvaux a moderný mních sv. Páter Pio? Predovšetkým sú obaja svätí a tešia sa z večnej odmeny, ktorú Boh pre nich pripravil. Obaja si za …