apríl 1378 – Bari Bartolomeo Prignano zvolený za rímskeho biskupa, nového pápeža Urbana VI.

1379 – kardinál Robert de Ginebra zvolený za protipápeža Klementa VII. vo Fondi v lete 1379. Po odchode z Talianska sa 20. júna 1379 usadí v Avignone. Cirkev má odteraz dvoch vodcov.

13. máj 1381 – narodila sa svätá Rita, dcéra Antonia Lottiho a Amaty Ferri, v Roccaporene (ohľadom presného dňa panuje neistota). Niekoľko dní neskôr je Rita pokrstená. V júli sa udeje zázrak s včelami.

1390 – Rita vystúpi na svoju skalu, ktorá sa vypína vo výške 120 metrov nad Roccaporenou, aby sa modlila k Bohu.

1401 – Rita sa stáva manželkou Paola di Ferdinanda.

1403 – Rita sa stáva matkou. Narodia sa jej dvojčatá Giacomo Antonio a Paolo Maria po tom, čo jej zomrú obaja rodičia.

1412 – Rita sa stáva vdovou. Krátko po vražde manžela jej synovia podľahnú epidémii.

1413 – Rita sa stáva rehoľníčkou. Vstúpi do Kláštora svätej Márie Magdalény (dnes Kláštor svätej Rity), kde si oblečie posvätné rúcho dcér svätého Augustína.

4. apríl 1441 – Jakub z Markov káže v Cascii počas Veľkého pôstu. Mysticky spojená s Pánovým utrpením Rita dostáva stigmu Kristovho tŕňa na čelo.

1447 – kardinál Tommaso Parentucelli nastúpi do úradu pápeža po Eugenovi IV. Nový pápež Mikuláš V. nasledujúci rok podpíše Viedenský konkordát, ktorý ostane v platnosti až do 5. júna 1803. To je tiež deň svätorečenia Mikuláša z Tolentína, verného Kristovho služobníka, ktorému Rita vďačí za svoj vstup do kláštora.

1449 – protipápež Félix V. abdikuje a umožní tak ukončenie Bazilejského koncilu. Nič nebráni tomu, aby Jubilejný rok 1450 bol v Ríme veľkolepo oslávený.

1450 – Rita vedie skupinu sestier na kajúcej púti do Ríma. 24. mája sa zúčastní slávnosti svätorečenia Bernardína Sienského.

1453 – Rita ochorie.

19. máj 1454 – zjavenie Krista a jeho Matky v Ritinej cele. Rite ostávajú už len tri dni života a 22. mája umiera.

16. júl 1628 – pápež Urban VIII. vyhlási Božiu služobníčku Ritu za blahoslavenú.

27. december 1881 – narodila sa Mária Tereza Fasce v meste Torriglia pri Janove.

24. máj 1900 – Rita je svätorečená pápežom Levom XIII., v rovnaký deň ako Ján Krstiteľ de la Salle.

20. jún 1937 – kardinál Henri Gasparri posvätí základný kameň súčasnej svätyne, hneď vedľa kláštora, kde svätá Rita žila štyridsať rokov.

18. január 1947 – v Cascii zomiera sestra Mária Tereza Fasce. 18. mája je vysvätený nový kostol.

11. september 1955 – Pius XII. povýši Svätyňu svätej Rity v Cascii na baziliku.

Tento úryvok pochádza z knihy Príbeh svätej Rity, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.