kresťanský blog

Modlitby

Modlitba za deti a za mladých

Večný Otče, obetujem ti predrahú krv Ježiša, tvojho Syna a nášho nebeského Pána, za duchovné a pozemské zdravie mojich detí. Tebe, Pane, zverujem ich neskúsenú mladosť a ich ochranu pred nástrahami nepriateľa a sveta. Ty, ktorý skúmaš ich myseľ a srdce, vzbuď v nich nadšenie pre dobré a sväté skutky, a ak sa ti zapáči, …

Články

Józef Ulma

Vo fotografickom ateliéri, do ktorého občas nahliadnem a v ktorom sledujem prácu fotografov počas ich profesionálnych reklamných sedení, sú miestnosti navrhnuté tak, aby pozadie a systémy závesov poskytovali čo najväčšie možnosti usporiadania priestoru. Zelené steny, čiže zelené pozadie, umožňuje umiestniť ľudí alebo objekty do akejkoľvek scenérie. Človek pózuje vo Vroclave a do albumu sa dostane …

Články

Prečo človek ohovára?

Sú tri prípady tých, ktorí očierňujú druhých. Jedni si myslia, že sú lepší ako druhí, no práve oni sami sú v skutočnosti horšími. Ďalší si zasa myslia, že sú druhým rovní, a tým, že nimi pohŕdajú, pohŕdajú sami sebou. A napokon sú tu takí, ktorí seba považujú za horších, a potom nepohŕdajú tými, ktorí sú …

Články

Čo robiť proti ohováračom?

Ticho, modlitba a pokora „Najlepšou odpoveďou na ohováranie je mlčanie.“ Ben Jonson Vždy existuje pokušenie bojovať proti tým, ktorí nás ohovárajú, ktorí nás ponižujú, ktorí nás zahanbujú, ako sa to stalo kráľovi Dávidovi, ktorého urážal a  preklínal muž menom Semei. Dávid svojmu ľudu nebránil, aby Semeiovi ublížil. To nie je správna cesta. Tou cestou je …

Články

Päť liekov proti závisti

1. Modlitba Modlite sa, aby ste sa zbavili jedu závisti a očistili si svoje oči a srdce. 2. Vzdávanie vďaky Každý z nás môže chváliť Pána za nespočetné dary vo svojom živote, ale musíme sa naučiť ďakovať aj za dary druhých. Modlitba vďakyvzdania je dobrým cvičením, vďaka ktorému sa môžeme oslobodiť od spoliehania sa len …

Články

Prvá bolesť Panny Márie: Simeonovo proroctvo

POMALY ČÍTAJ A ROZJÍMAJ Lukáš 2, 22 – 35 „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: ‚Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,‘ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme …

Články

Ovocie Ducha Svätého: Vernosť

ALELUJA. Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky. (Ž 117, 1 – 2) Aké to je, keď nám niekto niečo sľúbi a nesplní to? Môžeme sa cítiť nahnevaní, sklamaní alebo mať zlomené srdce. To, že nás už iní sklamali (stokrát), nám situáciu …

Články

Ježišova púšť: Zápas na púšti

A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Mk 1, 12-13 Svätý Marek píše, že keď Ježiš po svojom krste vystupoval z rieky, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho (Mk 1, 10). A hneď potom, ako sa ozval Otcov hlas, pokračuje evanjelista, …

Knihy

Zjavenia svätého Michala Archanjela

Po najsvätejšej Panne je spomedzi všetkých stvorení najslávnejší a najmocnejší svätý Michal Archanjel. Úcta k nemu má svoje korene v dávnej minulosti. O jeho moci, príhovoroch, zjaveniach či o jeho službe ľuďom nás učí Cirkev. A nie je to tak dávno, čo pápeži Pius IX. a Lev XIII. upozorňovali na potrebu vytrvalej oddanosti k nemu …

Články

Kristus – chrám: V modlitbe s Ježišom

… vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Lk 6, 12 Ježiš je nielen Pánom chrámu, on sám je chrámom: Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. (Kol 2, 9) Miluješ „Boží dom“, stavbu, ktorá je z kameňa, a predsa ti má čo povedať o toľkých veciach. Je …

Články

Vrch blahoslavenstiev: Duchovná radosť

…aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Jn 15, 11 Ak budeš Krista nasledovať zblízka, čoskoro ťa privedie na Vrch blahoslavenstiev. Všetko, čo chce od svojho služobníka, je otvorené srdce a usmievavá tvár: Božie kráľovstvo… [je] radosť v Duchu Svätom. (Rim 14, 17) Krátko potom, ako sa vrátil z púšte, …

Články

Najšťastnejšie manželstvo na svete

Pre ľudí bez duchovného zmýšľania je veľmi ťažké uvažovať o zlatej strednej ceste medzi manželstvom a životom bez manželského partnera. Myslia si, že buď je človek s niekým zviazaný v manželskom živote alebo žije v samote. Tieto dve veci sa však nevylučujú, pretože existuje niečo také ako kombinácia manželstva a samoty, a to absolútne panenstvo …

Články

Radostná dôvera svätých Joachima a Anny

Anna sa narodila a vyrastala v Betleheme. Keď prišiel čas, vydala sa za Joachima, zbožného zámožného Žida z Nazareta. Obaja sa usadili v šťastnom manželstve, zbožne praktizovali svoju vieru a vydobyli si úctyhodné miesto vo svojej komunite. Takto prešli roky. Potom sa začali klebety. Najskôr sa šepkalo medzi ženami, keď sa Anna vybrala k studni. …

Modlitby

Prosba k Panne Márii o pomoc

Z hĺbky svojho srdca volám k tebe, Mária, a skrze vznešenosť a moc tvojho mena ťa prosím, aby si mi vyprosila Božie milosrdenstvo. Tvoje meno je útočiskom hriešnikov a útechou všetkých, ktorí sú zarmútení. Preto mi, prosím, pomôž, Mária, a poteš ma v mojej biede. Vznešené meno Mária, radosť anjelov, útecha nábožných, nádej hriešnikov, chválim …

Články

Život Panny Márie v chráme

Od počiatku a pred vekmi stvoril ma (Boh), takže naveky už nikdy nepominiem. V (Božom) svätostánku som konala bohoslužbu. Sir 24, 14 Starobylá legenda hovorí, že Mária bola v chráme zverená najmä jednej svätej prorokyni, sedemdesiatročnej nábožnej vdove Anne, ktorá sa stala jej druhou, starostlivou a láskavou matkou. Svätý Hieronym a svätý Bonaventúra píšu, ako …

Články

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. Pies 4, 7 Cirkev vždy verila a verí, že Bohorodička, Panna Mária, dcéra svätej Anny, od prvého okamihu, v ktorom bola jej duša stvorená a ozdobená milosťou Ducha Svätého, bola zvláštnym darom Božej milosti, pre zásluhy utrpenia a smrti Ježiša Krista, uchránená od každej škvrny …