kresťanský blog

Články

Židia u Ulmovcov

Koncom roka 1942, možno až po 13. decembri, Józef a Wiktoria vzali pod svoju strechu osem Židov. Boli to: Saul Goldman z Łańcuta so štyrmi dospelými synmi nazývanými Szallovci: Baruch, Mechel, Joachim a Mojżesz; dve dcéry a vnučka Chaima Goldmana z Markowej: Lea (Layka) Didnerová s dcérou Reszlou a jej sestra, Gołda Grünfeldová. Vďaka zisteniam …

Články

Zázrak, ktorý sa udial na príhovor manželov Quattrocchiovcov

Gilbertovo utrpenie začalo, keď mal desať rokov. Vtedy mu diagnostikovali druh ulceróznej kolitídy, ochorenie, ktoré sa zvyčajne vyskytuje v dospelosti a o ktorom nebolo známe, že by sa dalo účinne liečiť u detí. Keď mu v pätnástich rokoch odstránili hrubé črevo, jeho celková situácia sa nezlepšila, lebo čoskoro […] sa objavili zriedkavé komplikácie pôvodného ochorenia. …

Modlitby

Modlitba pápeža Františka za rodiny sveta

Ježiš, Mária a Jozef, svätá nazaretská rodina, na teba dnes obraciame svoj pohľad plný obdivu a dôvery; v tebe kontemplujeme krásu spoločenstva v pravej láske; tebe odovzdávame všetky naše rodiny, aby sa v nich obnovili zázraky milosti. Svätá nazaretská rodina, verná strážkyňa spásonosného tajomstva: oživ v nás úctu k tichu. Urob z našich rodín večeradlá …

Články

Boh dáva cítiť svoju moc: Príbeh svätých manželov Martinovcov

Louis a Zélie pochopili, že stať sa svätými môžu nie navzdory svojmu manželstvu, ale prostredníctvom neho a v ňom, a že samotné manželstvo majú považovať za východiskový bod, odkiaľ stúpajú nahor spoločne. Cirkev dnes obdivuje nielen svätosť ich životov, ale v tejto dvojici uznáva posvätnosť inštitúcie manželskej lásky tak, ako ju predvídal samotný Stvoriteľ. Manželská …

Články

Testament vraha svätej Márie Goretti

Niekoľko rokov pred vypuknutím sexuálnej revolúcie Alessandro Serenelli, vrah svätej Márie Goretti, vo svojom testamente napísal: „Som starý, mám takmer osemdesiat rokov a deň môjho života sa chýli k západu. Pri pohľade do minulosti spoznávam, že som sa od prvých dní svojej mladosti vydal na falošnú cestu, na cestu zla, ktorá ma priviedla do záhuby. …

Modlitby

Modlitba za zomrelých kňazov

Bože, ty si medzi následníkmi apoštolov v kňazskom úrade vyznamenal svojich služobníkov kňazskou dôstojnosťou, daj, prosíme, aby boli tiež pripočítaní k ich večnému spoločenstvu. Mária, Kráľovná apoštolov a dobrá Matka kňazov, pre bolesti, ktoré si vytrpela pod krížom, ťa prosíme, obetuj večnému Otcovi krv svojho Syna za duše kňazov v očistci! Amen. Mária, moja najsladšia …

Články

Uctievanie svätého Michala Archanjela

Všetky národy v sebe prechovávajú živú úctu k svätému Michalovi a v jeho ochrane nachádzajú slávu. V Etiópii bol na jeho počesť zasvätený jeden deň v každom mesiaci. Svätému Michalovi sú zasvätené kostoly v belgických mestách Liège a Antverpy, ďalej v Luxemburgu, v nemeckom Bonne, Kolíne nad Rýnom a v mnohých ďalších mestách. Karol Veľký …

Články

Uctievanie svätej Heleny

Cnosti svätej Heleny boli známe po celom svete a čoskoro sa táto svätica stala predmetom verejnej úcty. Synovská láska Konštantína, ktorý na matku nežne spomínal, zodpovedala všeobecnej úctivosti, pretože celý cisársky dvor Helenu miloval a velebil. Už Eusebios a svätý Ambróz o nej hovorili ako o svätici. Úcta k svätej Helene začala v Ríme neďaleko …

Knihy

Zázračný kríž v mestečku Limpias

Vo farskom kostole španielskeho mestečka Limpias sa nachádza socha ukrižovaného Krista, nazývaná Santo Cristo de la Agonía, s ktorou sú spojené nadprirodzené udalosti. Začali sa diať 30. marca 1919 a pokračujú dodnes. V ten deň ľudia pri pohľade na kríž videli Krista ožívať. Mnohí zaznamenali pohyby jeho očí, úst a hlavy. Videli jeho predrahú krv …

Články

Ako žiť zbožným životom? Rady svätého Pátra Pia

Na to, aby si ustavične žila zbožným životom, netreba nič iné, len si v duchu zaumieniť, že sa budeš pridŕžať malého počtu znamenitých a veľkodušných zásad. Prvá z týchto duchovných ruží, ktoré túžim vidieť prekvitať v tvojom živote, pochádza od svätého Pavla: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). A naozaj, …

Články

Ruženec prepisuje dejiny a prináša mier

Už viac než osemsto rokov ruženec spôsobuje zásadné zvraty v udalostiach svetského i náboženského charakteru. Ako je to možné? Odpoveď je jednoduchá: Modlitba dokáže všetko zmeniť. Ľudí, situácie či dokonca samotné dejiny. O modlitbe ruženca zvlášť platí, že má korene v pretvárajúcej sile svätého Božieho slova. Už sme si povedali, že Božie slovo sa nikdy …

Články

Boh a zmysel nášho života

„Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský“ (Ž 139,14. 17). Zmysel a cieľ našej existencie pramení z Boha, pretože on nás stvoril s istým zámerom. Keď Boh nie je stredom nášho …

Články

Pýcha, príčina pádu anjelov

S odvolaním sa na Knihu múdrosti (2, 24), kde sa hovorí: „Závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou“, niektorí otcovia, ako svätý Cyprián, svätý Gregor Naziánsky a svätý Ambróz, usudzujú, že vina démonov spočíva v závisti voči Adamovi stvorenému na Boží obraz. Lucifer a anjeli, ktorí patria k nemu, začali na …

Články

Spôsob, akým smútime za zosnulým milovaným človekom

„Tak moje oko od žiaľu sa skalilo a údy všetky ako tôňu mám.“ (Jób 17, 7) To, ako smútime, závisí od mnohých faktorov. Keď prežívame veľkú stratu, náš model smútenia sa môže podobať smúteniu, ktoré sme prežívali v minulosti, a môže nabrať na intenzite. Naše povahy, vzťah s osobou, ktorá zomrela, a náš vzťah s Bohom – to všetko v tom …

Články

Zjavenie Michala Archanjela na hore Gargano v roku 1656

V roku 1656 mor pustošil takmer celé Taliansko. Napadol najmä Neapol, kde si vyžiadal štyristotisíc obetí. Aj mesto Foggia bolo veľmi zasiahnuté a svojich obyvateľov strácalo vo veľkých množstvách. Keď v meste Manfredonia videli, ako za ich hradbami zúri mor, postavili pred vstupnú bránu stráž, aby komukoľvek zabránili vstúpiť do mesta. Arcibiskup Giannolfo Puccinelli sa …