kresťanský blog

Články

Zamyslenie: Narodenie Pána Ježiša

Tajomstvo Božieho narodenia je počiatkom odmietania Boha ľuďmi. V prológu Evanjelia podľa svätého Jána čítame: „Prišiel k svojim, a jeho vlastní ho neprijali.“ Najväčšou Božou bolesťou od začiatku života na zemi je odmietnutie jeho lásky ľuďmi. Príbeh Ježišovho života od jeho narodenia až do jeho smrti je jednou veľkou drámou o tom, že ho jeho …

Články

Skúška svätej Rafky

V prvú októbrovú nedeľu v roku 1885, na sviatok Ružencovej Panny Márie, si Rafka, ktorá sa tešila vynikajúcemu zdraviu, uvedomila, že niektoré jej spolusestry sú chorľavé, nevidiace či sužované nejakým telesným postihnutím. Sama to opísala takto: „Jedného dňa sa mníšky z Kláštora svätého Simeona prechádzali okolo kláštora. Bola práve Nedeľa posvätného ruženca. S dovolením predstavenej …

Knihy

Svätá Mária Goretti a Alessandro

On, demoralizovaný tínedžer, chcel siahnuť na to, na čo nemal právo. Ona, ani nie dvanásťročné dievča, sa bránila. S tuctom hlbokých bodných rán ju pochovali do hrobu; jeho s trestom tridsať rokov zatvorili do väzenia. Zdalo by sa, že tento príbeh má dramatický koniec. Ukázalo sa však, že táto tragédia a smrť neboli koncom, ale …

Články

Svedectvá o zázrakoch na príhovor svätej Rafky

Archív kláštora v Jrabte obsahuje nespočetné množstvo záznamov o zázračných udalostiach pripisovaných svätej Rafke. Vybrali sme niekoľko svedectiev, ktoré sú zverejnené na oficiálnej internetovej stránke tohto kláštora. Netreba však zabúdať na to, že najväčším zázrakom je duchovná premena osôb, ktoré sa cítia priťahované príkladom svätej Rafky a rozjímajú o jej živote. Uzdravený z leukémie Elias …

Články

Život alebo smrť. Svedectvo Patricie Sandovalovej

Mala som devätnásť a bola som už tri mesiace tehotná. Šla som na narodeninovú oslavu spolu s niekoľkými priateľkami. Len čo sme tam prišli, zahnali ma do kúta: „Myslíme si, že si príliš mladá na to, aby si sa stala mamou. Naozaj chceš mať toto dieťa?“ Všetky sa z môjho tehotenstva cítili strašne nešťastné a …

Články

Zmrzačená tvár svätej Rity

DAR ZÁZRAKOV Odo dňa, keď si novicka v Cascii po kázni svätého Jakuba z Markov žiadala od Pána, aby mohla mať účasť na jeho utrpení, prešli roky. Sen, ktorý si nežne niesla v srdci od detstva, prekonal jej očakávania. A jej trpezlivosť v stave vrcholnej bolesti ju „urobila čoraz milšou v očiach Pána, ktorý jej …

Články

Príbeh svätej Rity v čase

apríl 1378 – Bari Bartolomeo Prignano zvolený za rímskeho biskupa, nového pápeža Urbana VI. 1379 – kardinál Robert de Ginebra zvolený za protipápeža Klementa VII. vo Fondi v lete 1379. Po odchode z Talianska sa 20. júna 1379 usadí v Avignone. Cirkev má odteraz dvoch vodcov. 13. máj 1381 – narodila sa svätá Rita, dcéra …

Články

Srdce chváliace Boha

SVÄTÉ PÍSMO „Mária hovorila: ,Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.‘“– Lukáš 1,46 – 47 ROZJÍMANIE Keď Mária počula Alžbetine slová: „Požehnaná si medzi ženami a  požehnaný je plod tvojho života… A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“, okamžite chválu adresovanú jej osobe obrátila na …

Články

Osobitné čnosti dôležité pre prácu na sebe

Rozvoj nášho vnútorného sveta nie je možný bez praktizovania čností v našom každodennom živote. Čnosti nám tiež pomáhajú byť dobrými Božími nástrojmi v súčasnom svete. Svätosť totiž nemôžeme dosiahnuť bez neustáleho zápasu a boja. Človek, ktorý v sebe pestuje čnosti, má možnosť žiť v súlade so svojimi zásadami a zároveň sa ich nevzdať, keď sa …

Knihy

Ruženec za duše trpiace v očistci

Ruženec je jednou z najčastejších modlitieb za duše v očistci. Ochotne a s detskou dôverou zverujme našich zosnulých do orodovania Najsvätejšej Matky. Vďaka milosti viery prijímame, že zrnká ruženca sú akoby rukami Panny Márie, ktoré s láskou prijali Kristovo umučené telo a ktoré čakajú, aby v hodine smrti s materinskou nehou objali i každého z …

Články

Blahoslavená Wiktoria Ulmová, rodená Niemczaková

Umývačka riadu v kuchyni veselo hučí a umýva riad po sobotňajšom obede. Teším sa z jej pomoci. Môžem sa smelo pustiť do pečenia koláča a taniere sa umývajú samy. Spotrebiče naozaj uľahčujú život, najmä v kuchyni a práčovni. Povinnosti, vyplývajúce zo starostlivosti o domácnosť a moju päťčlennú rodinu, nedávajú o sebe až tak vedieť a …

Modlitby

Modlitba za deti a za mladých

Večný Otče, obetujem ti predrahú krv Ježiša, tvojho Syna a nášho nebeského Pána, za duchovné a pozemské zdravie mojich detí. Tebe, Pane, zverujem ich neskúsenú mladosť a ich ochranu pred nástrahami nepriateľa a sveta. Ty, ktorý skúmaš ich myseľ a srdce, vzbuď v nich nadšenie pre dobré a sväté skutky, a ak sa ti zapáči, …

Články

Blahoslavený Józef Ulma

Vo fotografickom ateliéri, do ktorého občas nahliadnem a v ktorom sledujem prácu fotografov počas ich profesionálnych reklamných sedení, sú miestnosti navrhnuté tak, aby pozadie a systémy závesov poskytovali čo najväčšie možnosti usporiadania priestoru. Zelené steny, čiže zelené pozadie, umožňuje umiestniť ľudí alebo objekty do akejkoľvek scenérie. Človek pózuje vo Vroclave a do albumu sa dostane …

Články

Prečo človek ohovára?

Sú tri prípady tých, ktorí očierňujú druhých. Jedni si myslia, že sú lepší ako druhí, no práve oni sami sú v skutočnosti horšími. Ďalší si zasa myslia, že sú druhým rovní, a tým, že nimi pohŕdajú, pohŕdajú sami sebou. A napokon sú tu takí, ktorí seba považujú za horších, a potom nepohŕdajú tými, ktorí sú …

Články

Čo robiť proti ohováračom?

Ticho, modlitba a pokora „Najlepšou odpoveďou na ohováranie je mlčanie.“ Ben Jonson Vždy existuje pokušenie bojovať proti tým, ktorí nás ohovárajú, ktorí nás ponižujú, ktorí nás zahanbujú, ako sa to stalo kráľovi Dávidovi, ktorého urážal a  preklínal muž menom Semei. Dávid svojmu ľudu nebránil, aby Semeiovi ublížil. To nie je správna cesta. Tou cestou je …

Články

Päť liekov proti závisti

1. Modlitba Modlite sa, aby ste sa zbavili jedu závisti a očistili si svoje oči a srdce. 2. Vzdávanie vďaky Každý z nás môže chváliť Pána za nespočetné dary vo svojom živote, ale musíme sa naučiť ďakovať aj za dary druhých. Modlitba vďakyvzdania je dobrým cvičením, vďaka ktorému sa môžeme oslobodiť od spoliehania sa len …