kresťanský blog

Články

Najšťastnejšie manželstvo na svete

Pre ľudí bez duchovného zmýšľania je veľmi ťažké uvažovať o zlatej strednej ceste medzi manželstvom a životom bez manželského partnera. Myslia si, že buď je človek s niekým zviazaný v manželskom živote alebo žije v samote. Tieto dve veci sa však nevylučujú, pretože existuje niečo také ako kombinácia manželstva a samoty, a to absolútne panenstvo …

Články

Radostná dôvera svätých Joachima a Anny

Anna sa narodila a vyrastala v Betleheme. Keď prišiel čas, vydala sa za Joachima, zbožného zámožného Žida z Nazareta. Obaja sa usadili v šťastnom manželstve, zbožne praktizovali svoju vieru a vydobyli si úctyhodné miesto vo svojej komunite. Takto prešli roky. Potom sa začali klebety. Najskôr sa šepkalo medzi ženami, keď sa Anna vybrala k studni. …

Modlitby

Prosba k Panne Márii o pomoc

Z hĺbky svojho srdca volám k tebe, Mária, a skrze vznešenosť a moc tvojho mena ťa prosím, aby si mi vyprosila Božie milosrdenstvo. Tvoje meno je útočiskom hriešnikov a útechou všetkých, ktorí sú zarmútení. Preto mi, prosím, pomôž, Mária, a poteš ma v mojej biede. Vznešené meno Mária, radosť anjelov, útecha nábožných, nádej hriešnikov, chválim …

Články

Život Panny Márie v chráme

Od počiatku a pred vekmi stvoril ma (Boh), takže naveky už nikdy nepominiem. V (Božom) svätostánku som konala bohoslužbu. Sir 24, 14 Starobylá legenda hovorí, že Mária bola v chráme zverená najmä jednej svätej prorokyni, sedemdesiatročnej nábožnej vdove Anne, ktorá sa stala jej druhou, starostlivou a láskavou matkou. Svätý Hieronym a svätý Bonaventúra píšu, ako …

Články

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. Pies 4, 7 Cirkev vždy verila a verí, že Bohorodička, Panna Mária, dcéra svätej Anny, od prvého okamihu, v ktorom bola jej duša stvorená a ozdobená milosťou Ducha Svätého, bola zvláštnym darom Božej milosti, pre zásluhy utrpenia a smrti Ježiša Krista, uchránená od každej škvrny …

Články

Blahoslavený pápež Pius IX.

PÁPEŽSKÉ ŠTÁTY (1792 – 1878) Narodil sa v šľachtickej rodine v talianskej Senigallii v roku 1792 ako deviate dieťa. Mal chorobu, ktorá nebola dobre diagnostikovaná. Niektorí ju nazývali epilepsia. Jeho detstvo bolo poznačené malými dobrovoľnými umŕtvovaniami a  intenzívnym náboženským životom. V roku 1815 mu svätý Vincent Pallotti predpovedal, že sa stane pápežom a že loretánska …

Články

Pôvod Novény troch Zdravasov

Účinná novéna troch Zdravasov bola zjavená benediktínskej rehoľníčke svätej Mechtilde von Hackerbon (približne 1241 – 1298). Svätá Mechtilda sa narodila v Nemecku, pochádzala z bohatej šľachtickej rodiny, oplývala krásou ducha a túžila po večnosti. Horiaca veľkou láskou k Bohorodičke raz v modlitbe povedala: „Keby som ťa, ó, Kráľovná nebies, mohla pozdraviť tým najsladším pozdravom, aký …

Knihy

Dominik Savio a jeho stužka

Dominik Savio je nielen patrónom miništrantov, ale aj mocným orodovníkom bezdetných, neplodných manželstiev, pomocníkom v rizikovom tehotenstve, či pri komplikovaných a ťažkých pôrodoch. V neposlednom rade ho poznáme ako ochrancu všetkých matiek a detí v kolískach. Špecifický príhovor Dominika Savia, o ktorom hovorí táto brožúrka, sa rýchlo rozšíril do celého sveta a jeho stužka bola …

Články

Svätý František Saleský o sviatku Zoslania Ducha Svätého

„Vstaň, vetrík severný! Zdvihni sa, vánok od juhu! Prevejte moju záhradu! Nech sa jej vôňa roznáša…“ (Pies 4, 16) Ó, ako túžim po tom milostivom vetre, ktorý prichádza od poludnia božskej lásky, po Duchu Svätom, ktorý nám dáva milosť túžiť po ňom a vzdychať po ňom! Ach, ako rád by som bol, keby som vám …

Články

Neviditeľné stigmy Luisy Piccarrety a sobáš kríža

Ježiš od detstva pozýval Luisu, aby napodobňovala jeho život a utrpenie. Všetko v jej živote smerovalo k zjednoteniu, k mystickému manželstvu, kde sa dvaja stávajú „jedným telom“ (Mt 19, 5), o ktorom sme už hovorili a ktoré tu teraz pripomíname, lebo si chceme povedať niečo o Luisinom treťom mystickom sobáši – sobáši kríža. Ježiš ju …

Články

Rané detstvo Luisy Piccarrety

Luisa od raného detstva vyrastala v rodinnom prostredí bohatom na kresťanské hodnoty. V ich dome, kde vládla atmosféra čistoty a skromnosti, nikdy nezaznelo hrubé alebo rúhavé slovo. Luisa Piccarreta bola veľmi neisté dieťa. Jej rodinní príslušníci jej neraz vyčítali, že sa bojí pre nič za nič. Neskôr, keď vyrástla, vysvetlila dôvod svojich obáv. Dozvedáme sa …

Články

Zjednotenie s Bohom

Aby sme do hĺbky rozobrali asketické učenie Evagria Pontského, musíme mať na zreteli jeho špecifický cieľ. Duchovná anachoréza, čiže asketický boj s vášňami, nás má po ceste kontemplácie viesť k  zjednoteniu s Najsvätejšou Trojicou – takže vrcholom anachorézy je mystické spojenie s Bohom. Cesta kontemplácie vedie cez žalmy a  modlitby, ktoré sa v starovekom mníšstve …

Knihy

Manželstvo v tajomstvách ruženca

Neustále opakovanie, všednosť, rutina – to sú na prvý pohľad spoločné znaky ruženca i manželstva. V ruženci je to striedanie rovnakých zrniek, slov a myšlienok. V manželstve sú to opakujúce sa povinnosti, počúvanie jedného hlasu a pohľad do tých istých očí – manžela či manželky. Život v rutine, život v službe – to je tá …