kresťanský blog

Články

Som katolík pre katedrály

Katedrály sú technologické zázraky, ktoré o celé stáročia predbehli svoj čas. Svojimi oporným oblúkmi niekedy pripomínajú kozmické rakety. Povznášajú ducha. Div že sa aj samy neodlepia od zeme. Neprekvapilo by ma, keby som v jedno ráno zistil, že všetky katedrály opustili svoje štartovacie plochy a vzlietli k nebu. Katedrály nie sú len krásne; ony sú …

Články

Som katolík, pretože len táto Cirkev dokáže rozdrviť diabla

Vždy, keď má niekto skutočný záujem o exorcizmus, ide za katolíckym kňazom. Videli ste už film s protestantským exorcistom? Katolícka cirkev je „odborníčkou“ na ten najnebezpečnejší boj zo všetkých, na duchovný boj. Prečo? Z viacerých dôvodov: Tento úryvok pochádza z knihy 40 dôvodov, prečo som katolík, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Modlitby

3 modlitby za spovedníka alebo duchovného vodcu

Modlitba 1 Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ty si zveril blaho i bolesti Cirkvi svojim kňazom, v hlbokej pokore ti odporúčam všetky apoštolské starosti svojho duchovného sprievodcu. Čoraz viac ho napĺňaj pravou svätosťou. Daj mu pravé apoštolské srdce plné činorodej lásky k tebe a k tvojim dušiam, aby sám posvätený v tebe mohol aj nás, ktorí …

Modlitby

Hrdinský čin lásky na útechu duší v očistci

Nebeský Otče! V spojení s Ježišovými zásluhami a zásluhami Panny Márie ti za úbohé duše v očistci obetujem všetky dobré skutky a zadosťučinenia celého svojho života, ako aj všetky tie, ktoré budú obetované za mňa po mojej smrti. Vkladám ich do rúk nepoškvrnenej Panny Márie; nech ich rozdelí tým dušiam, ktoré podľa svojej múdrosti a …

Knihy

Expresná novéna Matky Terezy

Expresná novéna Matky Terezy je duchovnou „vychytávkou“ zakladateľky Misionárok lásky. Zvykla sa ju modlievať v mimoriadnej časovej tiesni, keď potrebovala rýchlu odpoveď a pomoc zhora. Novéna pozostáva z deviatich opakovaní modlitby Memorare (Rozpamätaj sa). Táto novéna vyjadrovala dôveru Matky Terezy v moc príhovoru Panny Márie – sprostredkovateľky všetkých milostí. Matka Tereza z Kalkaty chcela, aby …

Modlitby

Mocný exorcizmus svätého Michala Archanjela

Svätá Trojica, jediný Bože, na príhovor Bohorodičky Panny Márie, svätého Michala Archanjela, všetkých anjelov a svätých ťa úpenlivo prosím o tú veľkú milosť premôcť temné sily na slovenskej zemi i na celom svete. Odvolávam sa na zásluhy umučenia nášho Pána Ježiša Krista, jeho drahocennej krvi preliatej za nás i jeho svätých rán, agónii na kríži …

Články

Odpustenie a uzdravenie medzi generáciami

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. (Mt 5, 23 − 24) Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám …

Články

Kristove posolstvá pre svet zo španielskeho mesta Limpias

Zjavenia božského Spasiteľa v Limpias nie sú určené iba pre Španielsko, ale pre celý svet. Ukrižovaný Ježiš si praje byť lepšie poznávaný a vrúcnejšie milovaný. Kristus na kríži si praje pritiahnuť veriacich všetkých národov k sebe, rozdávať milosti a zmilovanie, spasiť a chrániť deti svätej Cirkvi pred udalosťami budúcich dní. Jedine v kríži je spása. …

Články

Svedectvo španielskeho vyslanca o zázračnom kríži v Limpias

Španielsky vyslanec F. Zea sa v auguste 1920 zdržal dlhší čas v Limpias a v časopise El Diario Montañez uverejnil správu o zázrakoch, ktoré tam uvidel. „V auguste 1920 som kostolík v Limpias navštívil sedemkrát. Zakaždým som s veľkým záujmom pozoroval kríž z umeleckej stránky. Štyrikrát som nevidel nič zvláštne. Keď som 14. augusta stál …

Články

Som katolík, pretože potrebujem očistec

Aké iné možnosti okrem očistca mám po svojej smrti? (1) Budem vari dosť svätý na to, aby som vydržal nebo, priame videnie nekonečne svätého ohňa Božej spravodlivosti? To sa skôr v starobe pokolenačky vyšplhám na Mount Everest.(2) Pôjdem do pekla, hoci milujem Ježiša a Ježiš miluje mňa? Prečo by dopustil niečo také?(3) Reinkarnujem sa? Ale …

Knihy

Ako čítať knihu Božie uzdravujúce milosrdenstvo?

Dielo Božie uzdravujúce milosrdenstvo má byť príručkou osobnej reflexie alebo skupinovej duchovnej obnovy. Zahŕňa duchovné cvičenia pre vnútorné uzdravenie, založené na Božom milosrdenstve vo Svätom písme a v životoch svätých. Desať životných pravidiel učeníka milosrdenstva Mariánska predprípravaMária, Matka milosrdenstva, pripravuje cestu k uzdraveniuBez Máriinej spolupráce s milosťou by sme nemali Božie milosrdenstvo. Mária nám nielenže …

Knihy

Božie uzdravujúce milosrdenstvo

„Veríme, že nás Ježiš môže uzdraviť a prebudiť zo smrti?“ Pápež František Človek, ktorý potrebuje uzdravenie, nesie ťažké bremeno. Iba Ježiš môže uzdraviť ľudské srdcia a ponúknuť nám nevyčerpateľnú lásku. Je pripravený zahrnúť naše ubolené duše milosrdenstvom. V knihe Božie uzdravujúce milosrdenstvo nám skúsená exercitátorka Kathleen Beckmanová ponúka duchovné cvičenia založené na Božom milosrdenstve vo Svätom písme a …

Modlitby

Modlitba obetovania za duše v očistci

Dobrotivý Bože! Pretože je tvojou svätou vôľou, aby sme sa modlili za duše v očistci, obetujeme ti skrze najčistejšie ruky Panny Márie všetky sväté omše, ktoré sa dnes slúžia na tvoju slávu a česť a za spásu duší v očistci. Pokorne ťa prosíme, pre hojné zásluhy tvojho milovaného Syna zotri ich vinu a zmiluj sa …

Modlitby

Modlitba ku Kráľovnej predrahej krvi

Mária, pozdravujeme ťa, Kráľovná predrahej krvi, lebo Božia krv je najvyšší titul tvojej kráľovskej dôstojnosti nad celým svetom. Ty si ju darovala Božiemu Synovi. Ty si sa zjednotila s obetou krvi, ktorú nepoškvrnený Baránok Ježiš prelial ako zmierenie Boha s ľuďmi a medzi sebou. Preto si pre nás Matkou v poriadku milosti a Rozdávateľkou dobrodení …