kresťanský blog

Články

Ak prijmeš môj kríž, pomôžem ti ho niesť

Ak sa obhliadneme okolo seba, uvidíme širokú škálu negácie kríža a utrpenia. Ľudský život je taký krátky, treba ho čo najviac využiť – to je argument, ktorým sa dnes živí veľa ľudí, najmä mladých. Problém je v tom, že to, čo sa dnes považuje za zdroj šťastia, často vedie k duchovnej smrti. Ľudský život plynie …

Články

Pane, v tvojom srdci je môj dom

Prichádza za mnou veľa stratených ľudí a pýtajú sa, kam ísť, kde nájsť pravdu. Vidím obrovskú mieru utrpenia a námahy, ktorú znášajú vo svojom každodennom živote. Mnohí blúdia po svete a hľadajú prácu. Žijú ďaleko od rodiny a priateľov. Je to veľmi ťažký kríž a porážka pre tento svet súčasne. Možno aj ty si takýmto …

Články

12 radostí duší v očistci podľa Bernardína Sienského

Bernardín Sienský (1380 – 1444), slávny taliansky františkán a ľudový kazateľ, takto zhrnul svoje učenie o 12 radostiach, ktoré prežívajú duše v očistci: „Zamyslime sa nad príčinami takej blaženosti u duší v očistci, z ktorých prvou je, že sú celkom upevnené v Božej milosti, takže už nie sú schopné zla, vôľou ani skutkom. Sú si …

Knihy

Svätosť v rodinách sveta

V každom kúte sveta sa nájdu sväté manželské páry, ktoré dokázali postaviť Boha do centra svojich životov – a predsa sme o väčšine z nich nikdy nepočuli. Preto v Roku rodiny Amoris laetitia pripravilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život príručku o svätosti v rodinách, aby všetkým, ktorí v nich žijú, poskytla návod na odhalenie …

Články

Horlivosť sv. Gemmy Galgani za spásu duší

Gemma bola od Boha poverená úlohou spolupôsobiť na diele vykúpenia, zvlášť na obrátení hriešnikov. Toto poslanie dostala slávnostným spôsobom, o ktorom napísala: „Ježiš sa ma pred niekoľkými dňami po svätom prijímaní spýtal: ,Povedz mi, dcéra moja, či ma veľmi miluješ?ʻ Čo som mu mala povedať? Moje srdce samo odpovedalo. ,Ak ma miluješ,‘ dodal, ,urobíš, čo …

Články

4 zázraky, ktoré sa udiali na príhovor svätej Gemmy Galgani

CISLIANO • 28. januára 1910 Aj u nás sa moc Gemminho príhovoru často prejavuje mimoriadnym spôsobom. Uzdravila sa ťažko chorá, ktorej už lekári nedávali žiadnu nádej. Pani, ktorá bola vo veľkom nebezpečenstve, bola uchránená od nešťastia. Učiteľka Klára Poratiová, zbožná dáma, vyhrala proces, ktorý sa predtým pre ňu skončil nešťastne. Dr. Robert Pastori, kňaz NEMBRO-BERGAMO …

Články

Je načase viac veriť Bohu

Aj keď nemáte viac než len jedno zasľúbenie Božieho slova, je čas vstať a ísť do údolia, aby ste sa postavili svojmu obrovi a povedali mu: „Ty sa nevzpieraš mne, ty sa vzpieraš Bohu, ktorý stvoril tento vesmír. On pretkáva samotnú česť svojho mena tým, že ma udržiava a podporuje, že používa môj život na …

Články

Máme nepriateľa. Neberme duchovný boj na ľahkú váhu

Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Prís 18, 10 Predstavme si, ako behom vchádzame do silnej, opevnenej veže a dvere sa za nami zatvárajú. Nepriateľovi neostáva žiadny otvor, ktorým by mohol vstúpiť. Do tejto chránenej pevnosti majú prístup len Božie deti. V jeho starostlivosti sme v bezpečí. Duchovný boj netreba …

Články

Hodnota svätej omše

Známy taliansky básnik a prozaik Alexander Manzoni (†1873 v Miláne vo veku 89 rokov) až do svojho vysokého veku často chodieval na svätú omšu. Jedného dňa, keď bolo veľmi chladno a veterno, ho domáci odhovárali od návštevy kostola. Manzoni im však odporoval: „Ak by niekto z vás vyhral na žrebe 100 000 lír a dnes …

Články

Pochopiť seba samého: Kým si, kresťan?

Sme deťmi večnosti. Ešte pred stvorením sveta si ťa Boh, náš Otec, vysníval ako jedinečného a absolútne neopakovateľného. Stvoril ťa pre seba, takého, aký si, zamiloval si ťa od počiatku a miloval ťa po celú večnosť. Taký ako ty nikdy nikto nebol a nikdy už v celých dejinách vesmíru nebude. Máš neuveriteľnú hodnotu a dôstojnosť. …

Články

Židia u Ulmovcov

Koncom roka 1942, možno až po 13. decembri, Józef a Wiktoria vzali pod svoju strechu osem Židov. Boli to: Saul Goldman z Łańcuta so štyrmi dospelými synmi nazývanými Szallovci: Baruch, Mechel, Joachim a Mojżesz; dve dcéry a vnučka Chaima Goldmana z Markowej: Lea (Layka) Didnerová s dcérou Reszlou a jej sestra, Gołda Grünfeldová. Vďaka zisteniam …

Články

Zázrak, ktorý sa udial na príhovor manželov Quattrocchiovcov

Gilbertovo utrpenie začalo, keď mal desať rokov. Vtedy mu diagnostikovali druh ulceróznej kolitídy, ochorenie, ktoré sa zvyčajne vyskytuje v dospelosti a o ktorom nebolo známe, že by sa dalo účinne liečiť u detí. Keď mu v pätnástich rokoch odstránili hrubé črevo, jeho celková situácia sa nezlepšila, lebo čoskoro […] sa objavili zriedkavé komplikácie pôvodného ochorenia. …

Modlitby

Modlitba pápeža Františka za rodiny sveta

Ježiš, Mária a Jozef, svätá nazaretská rodina, na teba dnes obraciame svoj pohľad plný obdivu a dôvery; v tebe kontemplujeme krásu spoločenstva v pravej láske; tebe odovzdávame všetky naše rodiny, aby sa v nich obnovili zázraky milosti. Svätá nazaretská rodina, verná strážkyňa spásonosného tajomstva: oživ v nás úctu k tichu. Urob z našich rodín večeradlá …

Články

Boh dáva cítiť svoju moc: Príbeh svätých manželov Martinovcov

Louis a Zélie pochopili, že stať sa svätými môžu nie navzdory svojmu manželstvu, ale prostredníctvom neho a v ňom, a že samotné manželstvo majú považovať za východiskový bod, odkiaľ stúpajú nahor spoločne. Cirkev dnes obdivuje nielen svätosť ich životov, ale v tejto dvojici uznáva posvätnosť inštitúcie manželskej lásky tak, ako ju predvídal samotný Stvoriteľ. Manželská …

Články

Testament vraha svätej Márie Goretti

Niekoľko rokov pred vypuknutím sexuálnej revolúcie Alessandro Serenelli, vrah svätej Márie Goretti, vo svojom testamente napísal: „Som starý, mám takmer osemdesiat rokov a deň môjho života sa chýli k západu. Pri pohľade do minulosti spoznávam, že som sa od prvých dní svojej mladosti vydal na falošnú cestu, na cestu zla, ktorá ma priviedla do záhuby. …