kresťanský blog

Modlitby

Modlitba ku Kráľovnej predrahej krvi

Mária, pozdravujeme ťa, Kráľovná predrahej krvi, lebo Božia krv je najvyšší titul tvojej kráľovskej dôstojnosti nad celým svetom. Ty si ju darovala Božiemu Synovi. Ty si sa zjednotila s obetou krvi, ktorú nepoškvrnený Baránok Ježiš prelial ako zmierenie Boha s ľuďmi a medzi sebou. Preto si pre nás Matkou v poriadku milosti a Rozdávateľkou dobrodení …

Modlitby

Litánie k predrahej Kristovej krvi

(Schválil ich pápež Ján XXIII. roku Pána 1960.) Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Krv Kristova, krv …

Modlitby

Spoznajte silnú mariánsku modlitbu Memorare

Nábožná, nesmierne silná modlitba Memorare sa začína pokornou prosbou: „Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária…“ Mnohí z nás už zrejme počuli tieto slová i celú modlitbu, ktorá po nich nasleduje, no možno sa ju nedokážu spamäti pomodliť, alebo nepoznajú jej históriu a duchovné ovocie, ktoré sa rodí zo začlenenia tejto pobožnosti do nášho života. Hlbšie preniknutie …

Modlitby

Potrebujete rýchlu pomoc? Pomodlite sa expresnú novénu Matky Terezy

Modlitba „Memorare – Rozpamätaj sa“ sa odrieka deväťkrát za sebou. Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária,že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený,kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomocalebo o príhovor žiadal.Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe,Matka, Panna panien, sa ponáhľam,k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem,ja úbohý hriešnik.Matka večného Slova, …

Knihy

Príď a uzdrav nás!

Boh nás miluje celých. Žiadna časť našej osobnosti nie je pred ním skrytá a nie je nič, s čím by si neporadil. Boh nás chce uzdraviť a oslobodiť. Túži, aby sme žili v jednoduchej radosti životom slobodných ľudí. On je darcom duchovného, vnútorného i fyzického uzdravenia. Kniha Príď a uzdrav nás! je modlitbovým sprievodcom, s ktorým môžeme …

Modlitby

Modlitba študenta k dieťaťu Ježišovi

Dieťa Ježiš, večná a vtelená múdrosť, ty všetkým hojne udeľuješ svoje milosti a zvlášť študujúcej mládeži, ktorá sa ti odovzdáva. Zhliadni preto milostivo i na mňa, ktorý ťa vzývam, aby si ma ochraňoval v mojom štúdiu. Ty, Boží muž, si Pánom poznania, prameňom múdrosti a pamäti, príď na pomoc mojej slabosti. Osvieť moju myseľ a …

Modlitby

Modlitba za uzdravenie chorého

Dieťa Ježiš, Pán života i smrti, ja, aj keď nehodný a úbohý služobník, sa ti klaniam a prosím ťa o uzdravenie (uvádza sa meno osoby), ktorý/-á je mi taký/-á blízky/-a. Osoba, ktorú ti zverujem, veľmi trpí mnohými bolesťami a nemôže nájsť inú úľavu než v tvojej všemohúcnosti, do ktorej vkladá všetky svoje nádeje. Uľav jej, …

Modlitby

Modlitba k dieťaťu Ježišovi

Túto modlitbu sa veriaci modlia každý večer v chráme Pražského Jezuliatka v Arenzane v Taliansku. Sväté dieťa Ježiš, ty udeľuješ svoje milosti tým, ktorí ťa vzývajú, zhliadni na nás, ktorí kľačíme pred tebou, a vyslyš našu modlitbu. Zverujeme ti všetkých svojich úbohých, ktorí sú v núdzi a dôverujú tvojmu božskému Srdcu. Vztiahni k nim svoju …

Knihy

Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami

Rozjímania nad jednotlivými invokáciami Litánií k Duchu Svätému reflektujú vzťah autorky k Bohu prostredníctvom tretej Božskej osoby. Z jednotlivých zamyslení cítiť, že každú myšlienku má hlboko prežitú a dozretú v tichu. Ak aj vy začnete deň práve jedným z týchto zamyslení spojeným s modlitbou a predsavzatím, po 28 dňoch zatúžite vrátiť sa k týmto textom …

Články

Čo je skutočné odpustenie?

Ježiš preliatím svojej krvi na Kalvárii navždy zmenil životný postoj „oko za oko“. Kristus nie je len objaviteľom odpustenia v medziľudských vzťahoch, ale aj jeho podstatou. „Odpustenie nie je len ochota vzdať sa svojho práva na nevraživosť, negatívne posudzovanie a ľahostajné správanie voči tomu, kto nám nespravodlivo ublížil. Je to zároveň podporovanie nezaslúžených vlastností súcitu …

Knihy

Účinná novéna troch Zdravasov

Účinná novéna troch Zdravasov je nádherná modlitba na počesť troch zvláštnych darov Panny Márie, ktorými ju Boh zahrnul: jej moci, múdrosti a milosrdenstva. Každý z nich je spojený s Najsvätejšou Trojicou, s ktorou je Mária dokonale zjednotená. Túto novénu možno označiť slovami: krátka, silná, účinná. Touto novénou vzývame Máriu, aby dary, ktorými ju Najsvätejšia Trojica tak štedro zahrnula, použila v …

Modlitby

Modlitba za uzdravenie

Každý z nás potrebuje uzdravenie. Vyprosme si túto milosť od nášho Pána nasledujúcou modlitbou. Pane Ježišu Kriste, prosím Ťa, osloboď ma od bezmocnosti, ktorá ma opanovala na úkor mojej viery, nádeje a lásky. Ľutujem, že som jej podľahol natoľko, že som už nebol schopný vidieť pravdu o tvojej moci, víťazstve a milosrdenstve vo svete plnom …

Články

Cirkvou schválené duchovné zbrane na odolávanie démonom

Ak potrebuješ modlitbu za oslobodenie, dovolila by som si navrhnúť ti, aby si začal dobrou sviatostnou spoveďou. Podľa otca Dennisa McManusa je dobrá sviatosť zmierenia mocnejšia ako tisíc exorcizmov. Sviatosť zmierenia je sviatosť, exorcizmus je svätenina. Svätá spoveď je mocným krokom k uzdraveniu a oslobodeniu a často vyrieši nespočetné množstvo démonických neduhov. Ježiš, božský lekár, …

Knihy

Mocní v boji

Diabol chce, aby sme svoje obavy premietli do budúcnosti, v ktorej Boh nie je. To sa mu však nepodarí. V čase, keď sú ľudia zamilovaní do vlastného názoru a neustále si dovoľujú rozhodovať o tom, kto je in a kto nie, my v modlitbe ohýbame kolená k zemi. Náš boj totiž nie je proti telu a krvi, ale …

Články

Nespadnite do pasce New Age!

Jedného dňa som si urobila pohodlie na svojom starom gauči. Toľko očakávaná kniha v mojich rukách poriadne vážila. Dobré znamenie, pomyslela som si. Nie som si istá, čo som vlastne očakávala, keď som otvorila prvé stránky, ale zvyčajne mám len málo očakávaní od memoárov. Viem, že ľudia rozprávajú svoje príbehy a ja, čitateľ, môžem alebo …

Knihy

Akatist k blahoslavenej Anne Kataríne Emmerichovej

Akatist k blahoslavenej Anne Kataríne Emmerichovej ospevuje ženu, ktorá bola vyvolená, aby svojou účasťou na Kristových utrpeniach a bohatými mystickými víziami napomáhala obnove dôvery človeka k Bohu a k jeho Cirkvi. Je oslavovaná ako služobníčka zmierenia, pretože zborila hradbu predsudkov a na vlastnom tele priniesla dôkazy nekonečnej Božej lásky. Akatist je oslavno-ďakovný chválospev a patrí medzi obľúbené …