kresťanský blog

Články

Svätí a ich eucharistické stretnutia s anjelmi

Bol koniec septembra počas sviatku svätých archanjelov. Svätá Angela píše: “Keď som sa v kostole vo Foligne modlila k svätým anjelom, najmä k svätému Michalovi a anjelom Serafínom, prosila som: ‘Ó anjelskí služobníci, ktorí máte moc od Boha prinášať Ho (Ježiša) k iným, skrze Jeho múdrosť a lásku Vás prosím, aby ste mi Ho predstavili, …

Články

Zázraky na oblohe v Kibehu

~ Immaculée Ilibagiza Ako dieťa som sa do Kibeha nikdy nedostala, ale Kibeho si ma vždy našlo. Niektoré z najpestrejších príbehov o vizionároch sa ku mne dostali, keď som v noci ležala v posteli a odpočúvala nočné rozhovory rodičov so susedmi za oknom. Jedného večera sa rozhovor zvrtol na zázraky. Moja myseľ preskočila o niekoľko …

Modlitby

Ako sa modliť ruženec siedmich bolestí

Na veľkej medaile ruženca:Prežehnajte sa.Vyslovte úvodnú modlitbu.Vykonajte úkon kajúcnosti.Na každom z troch zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária. Na prvej malej medaile:Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka vždy nám pripomínaj bolesti svojho Syna Ježiša.“Rozjímajte o prvom bolestnom tajomstve.Pomodlite sa modlitbu Pána.Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária. Na druhej malej medaile:Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka…“Rozjímajte o druhom …

Články

Spoveď po dlhých rokoch?

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky,“ povedal svätý Ján Krstiteľ, keď zopakoval Izaiášove slová. (Lukáš 3,4) Ján Krstiteľ nás vyzýva, aby sme sa pripravili na príchod Pána a aby sme boli pripravení na príchod Krista nielen všeobecne do sveta, ale aj osobitným spôsobom do srdca každého z nás. Tento hlas, ktorý kričí na púšti, nám …

Modlitby

Vianočná novéna k Pražskému Jezuliatku

Modlíme sa deväť dní za sebou celú modlitbu: • Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu tajomstvo narodenia božského Spasiteľa, na svoju spásu i spásu celého sveta.Sláva Otcu… • Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu utrpenie presvätej Panny a svätého Jozefa, ktoré prežili na dlhej a namáhavej ceste z Nazareta do Betlehema, …

Modlitby

Modlitba k Jezuliatku

Klaniame sa ti, najmilší Pane, Ježišu Kriste, ako svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi, lebo ty si sa narodil v jaskyni, aby si nás vyslobodil z temnoty hriechu, privinul k sebe a roznietil v nás svoju lásku. Uznávame a volíme si ťa za svojho Kráľa a Pána a obetujeme ti všetky city svojho úbohého srdca. Drahý Ježišu, …

Články

Zjavenia svätého Jozefa – svätá Gertrúda

Sv. Gertrúda sa narodila 6. januára 1256 v Durínsku. O jej rodičoch nevieme nič. Ako päťročná vstúpila do cisterciánskeho kláštora v Helfte pri Eislebene, ktorý bol pravdepodobne aj miestom jej narodenia. V tomto kláštore zostala potom celý život. Do opatery ju zverili opátke Gertrúde von Hackeborn a jej sestre sv. Mechtilde, ktorá bola v tom …

Články

Kňazi, nevzdávajte sa ani v najhorších časoch (príbeh)

Farár z istého malého mestečka prišiel jedného dňa do kostola povzbudený a motivovaný k ďalšej večernej omši, ale čas sa krátil a ľudia akosi nechodili. Po chvíli však vošli tri deti a po 20 minútach dvaja mladí ľudia. Kňaz sa teda rozhodol začať omšu s piatimi ľuďmi. V priebehu omše prišiel akýsi pár, ktorý sa …

Články

Ako vyzerala svätá omša v raných časoch Cirkvi?

Katolícka viera bola v Rímskej ríši nezákonná do roku 313 n. l., keď cisár Konštantín vydal milánsky edikt. Ten jej umožnil verejný rozkvet. Predtým boli cirkevné stavby, ako ich poznáme dnes, raritou a omša sa spravidla slúžila iba po domoch. Tieto „domy“ boli zvyčajne dosť veľké, mali centrálne nádvorie alebo veľkú miestnosť, ktorá umožňovala sláviť …

Články

Tvoja viera ťa uzdravila (svedectvo)

Svedectvo, ktoré vám vyrozprávam, sa bude zdať jednoduché, ale napriek jeho jednoduchosti je pravdou o dvoch zázrakoch, ktoré sa udiali naraz. Náš Boh totiž dokáže z malého zrnka spraviť veľký strom plný ovocia.  Všetko začalo obyčajnou preventívnou prehliadkou. Po 2 rokoch som navštívil moju obvodnú doktorku. Pred vyšetrením mi sestrička odobrala krv na rozbor a …

Články

Bývalý satanista odhaľuje prítomnosť Ježiša v Eucharistii

Počas mojej kňazskej služby v lete 2020 vo Francúzsku bola jednou z mojich povinností účasť na týždňovej modlitbovej skupine pre mladších dospelých, ktorí odpadli od Cirkvi. Počas posledného letného stretnutia urobil jeden z chalanov pre nás všetkých prekvapivé odhalenie: pred svojím obrátením bol plnohodnotným satanistom. Táto úvaha je skutočným príbehom tejto konverzie a toho, čo …

Články

Medžugorie mi zachránilo život

Začala som si vzťah s iným človekom, hoci som bola vydatá. No v tej chvíli som sa rozhodla odísť od manžela. Naše manželstvo bolo v poriadku, mali sme prácu, všetky možné materiálne statky, jednoducho všetko. Boli sme spolu šťastní.  Žila som bez Boha, nemodlila som sa k nemu, lebo mi to bolo jedno, len som …

Články

Obyčajný rozhovor o Medžugorii začiatkom obrátenia

 4. augusta 2021 Marcel Prievozník Kolumbijský inžinier Astolfo Moreno, obľúbený u svojich zverených veriacich, začal svoje obrátenie vďaka jednému rozhovoru o Kráľovnej pokoja z Medžugoria. Dnes je kňazom, prezidentom nadácie a známy youtuber. Pred 30 rokmi Astolfo Moreno Salamanca študoval v prvom ročníku inžinierskeho štúdia. Bol veľmi dobrý v matematike, zaoberal sa teoretickou matematikou, ale bol …

Články

Päť liekov proti smútku podľa sv. Tomáša Akvinského

Svätý Tomáš Akvinský nám ponúka päť liekov proti smútku, ktoré sa javia ako prekvapivo efektívne. (Summa Theologiae, I-II, q. 38). Ponúkame vám výňatok z konferencie Carla de Marchiho, vikára Opus Dei pre stredo-južné Taliansko. Každý z nás prežíva smutné dni, keď nie sme schopní prekonať vnútornú strnulosť alebo depresiu, ktorá na nás tlačí, a sťažuje …

Články

Dojemný list umierajúceho sv. Alojza Gonzagu matke

Svätý Alojz Gonzaga neúnavne pracoval pre chorých v Ríme a staral sa o tých, ktorí zomierali na mor. Nie je prekvapením, že na mor napokon ochorel a vo veku 23 rokov zomrel. Na smrteľnej posteli napísal tento srdečný list svojej matke a ubezpečil ju tak o ciele svojho putovania. Je to krásny list a pripomína …