kresťanský blog

Články

Svätý Alojz Gonzaga sa zrieka titulu kniežaťa a vstupuje do rádu

Alojz sa napokon koncom októbra 1585 pobral do Mantovy, kde mal v prítomnosti všetkých členov svojej vznešenej rodiny podpísať už predtým cisárom schválenú právnu listinu, v ktorej sa navždy zrieka svojho panovania nad castiglionským kniežactvom, ako aj všetkých práv a dôchodkov s tým spojených. Príbuzní využili túto poslednú chvíľu a naďalej na neho naliehali, aby …

Články

Novinový článok o Garabandale

Pensamiento Alaves vo svojom čísle z 27. apríla 1962 uverejnil zaujímavý článok Dr. Josého de la Vegu o jeho návšteve San Sebastianu de Garabandal. Myslím si, že je vhodné citovať správu z novín v tejto kapitole venovanej svedectvám ostatných ľudí. Znie takto: Od 18. júna minulého roka sa Preblahoslavená Panna takmer každý deň prechádza po …

Články

Svätý John Henry Newman: Panna Mária, sídlo múdrosti

Jeden z titulov, pod ktorými je v Loretánskych litániách vzývaná Panna Mária, je „sídlo múdrosti“. Dôvodom je, že Ježiš, ktorý je v Písme nazývaný Slovo a Božia múdrosť, istý čas prebýval v jej tele a po svojom narodení, v prvých rokoch svojho života často oddychoval v jej náručí a spočíval v jej lone. Mária je …

Knihy

Novéna a modlitby na pomoc dušiam v očistci

Láska k blížnym má rôzne podoby, z ktorých Cirkev – ako starostlivá matka – odporúča do našej pozornosti pomoc „úbohým dušiam“ v očistci. Modlitba a obeta za ne je súcitným volaním k Bohu v mene tých, ktorých hlas už nepočuť a vymizli z pamäti neraz aj svojim najbližším. Akoby sa smrťou všetko skončilo, a pritom …

Modlitby

Modlitba odovzdania sa Duchu Svätému

Duchu Svätý, Duch posvätenia a všetkej svätosti, zhliadni na nás, ako sa v najpokornejšej adorácii tvojej božskej velebnosti skláňame pred tvojím trónom. Chceme ti ďakovať za všetky milosti a požehnania, ktoré sme kedy od teba dostali, a so skrúšeným srdcom prosiť o odpustenie za naše početné hriechy a za našu nevďačnosť. Nehľaď na naše previnenia, …

Články

O podivuhodnom spojení Gertrúdinej duše s Bohom

V nasledujúcu nedeľu si počas svätej omše zapálil oheň v mojej duši, rozdúchajúc mi v srdci túžbu prijať od teba ešte vznešenejšie dary než doteraz, ktoré si sa mi chystal udeliť. Moje srdce vzplanulo pri slovách: „Požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním“ a potom sa ešte väčšmi rozhorelo, keď začulo verš …

Články

O zvláštnych výsadách, ktoré Boh udelil svätej Gertrúde

Najmilší Bože, verný Milovník ľudského pokolenia, nech ťa chváli a ďakuje ti moje srdce i duša, moja telesná prirodzenosť i všetky moje zmysly, všetky moje telesné i duševné mohutnosti a nech ťa spolu so mnou oslavuje celé stvorenie za tvoje podivuhodné milosrdenstvo, ktoré nielenže prikrylo nahotu mojej nedostatočnej prípravy, po ktorej som sa opovážila zúčastniť …

Články

Príbytky v nebeskom Jeruzaleme

Overberg v Münsteri dal 8. januára 1820 kaplánovi Niesingovi z Dülmenu pozostatky v tvare veže pre Annu Katarínu Emmerichovú, ktoré niesol pod pažou z Münsteru do Dülmenu. Aj keď nemohla vedieť o zámeroch Overberga, že jej chcú poslať nádobu, predsa len videla biely plameň pod pažou vracajúceho sa kaplána počas celej jeho cesty do Dülmenu. …

Články

Tajomstvo svadobnej hostiny a svadobného odevu

V noci pred 19. nedeľou po Turícach, keď sa číta evanjelium o svadobnej hostine, bola Anna Katarína Emerichová v roku 1819 vovedená blahoslaveným Mikulášom z Flüe do nasledujúcej vízie. Rozprávala: „Videla som blahoslaveného Mikuláša ako starého vysokého muža s vlasmi ako striebro a s nízkou vrúbkovanou a drahokamami sa lesknúcou korunou na hlave. Mal na …

Články

Svätý Bernard z Clairvaux: Mária, Prostrednica milostí

Milí priatelia, jeden muž a jedna žena nám privodili nesmiernu škodu; ale vďaka Bohu, rovnakým spôsobom – skrze jedného muža a jednu ženu bolo všetko obnovené. Ba nielen obnovené, ale zveľadené, vďaka tomu, že milosť sa rozhojnila ešte väčšmi než na počiatku. Tento nový dar vskutku nie je porovnateľný s prvotným prečinom, lebo veľkosť prospechu …

Články

Metódy modlitby

Mnohí duchovní spisovatelia vrátane niektorých svätých ponúkajú návrhy týkajúce sa metód modlitby. František Saleský, veľmi ovplyvnený vlastnou skúsenosťou s duchovnými cvičeniami svätého Ignáca, ponúka niekoľko návrhov štruktúr a formátov na praktizovanie meditácie a modlitby. Navrhuje šesť krokov ako návod, ako prejsť časom modlitby. 1. Postavte sa do Božej prítomnosti. Pamätajte, že Boh je blízko, nie …

Články

Aký osoh prináša svätá spoveď?

Svätá spoveď je neuveriteľne užitočná nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú občiansku spoločnosť. 1. Veriaci má zo spovede tento úžitok: dosahuje sebapoznanie, svedomitosť, vnútorný pokoj, vytrvalosť a pevnosť charakteru a mravnú dokonalosť. Spovedajúci sa kajúcnik musí všetky svoje skutky i zanedbané veci posudzovať cez prizmu Božích prikázaní. A preto sa aj sám lepšie poznáva. …

Knihy

Spomienky anjela strážneho

Spomienky anjela strážneho sú pútavým rozprávaním anjela, ktorý hovorí o svojom poslaní od chvíle, keď mu bola zverená duša, až do momentu, keď zaujala svoje miesto po jeho boku vo večnej sláve. Kniha nás vtiahne do deja od prvej chvíle. Zoznámime sa s konaním duše v minulosti, prežijeme s ňou prítomnosť a dozvieme sa aj …

Články

Prvé dni svätej Terezky z Lisieux v škole

Mala som osem a pol roka. (Vtedy svätá Terezka prestala chodiť na hodiny s Pauline a začala navštevovať miestnu internátnu školu v benediktínskom opátstve, no spať chodievala domov.) Bola som pokročilejšia ako moji rovesníci, a tak ma dali do triedy so staršími. Jedno z dievčat malo štrnásť či pätnásť rokov. Vôbec nebolo inteligentné, ale dobre …

Modlitby

Prosba k svätej Rite o pokoru

Pane, nerobíš všetky znamenia a zázraky, o ktoré žiadam, lebo nechceš, aby som upadol do ich otroctva. Nauč ma slobode v láske, ktorú mi dávaš. Dovoľ mi zažiť, čo znamená byť tvojím dieťaťom, a svedčiť o tom v každej chvíli, ktorú mi dnes daruješ. Nech nepremeškám jedinú príležitosť hlásať tvoje kráľovstvo. Svätá Rita, dostala si …