kresťanský blog

Články

Tajomstvo svadobnej hostiny a svadobného odevu

V noci pred 19. nedeľou po Turícach, keď sa číta evanjelium o svadobnej hostine, bola Anna Katarína Emerichová v roku 1819 vovedená blahoslaveným Mikulášom z Flüe do nasledujúcej vízie. Rozprávala: „Videla som blahoslaveného Mikuláša ako starého vysokého muža s vlasmi ako striebro a s nízkou vrúbkovanou a drahokamami sa lesknúcou korunou na hlave. Mal na …

Články

Svätý Bernard z Clairvaux: Mária, Prostrednica milostí

Milí priatelia, jeden muž a jedna žena nám privodili nesmiernu škodu; ale vďaka Bohu, rovnakým spôsobom – skrze jedného muža a jednu ženu bolo všetko obnovené. Ba nielen obnovené, ale zveľadené, vďaka tomu, že milosť sa rozhojnila ešte väčšmi než na počiatku. Tento nový dar vskutku nie je porovnateľný s prvotným prečinom, lebo veľkosť prospechu …

Články

Metódy modlitby

Mnohí duchovní spisovatelia vrátane niektorých svätých ponúkajú návrhy týkajúce sa metód modlitby. František Saleský, veľmi ovplyvnený vlastnou skúsenosťou s duchovnými cvičeniami svätého Ignáca, ponúka niekoľko návrhov štruktúr a formátov na praktizovanie meditácie a modlitby. Navrhuje šesť krokov ako návod, ako prejsť časom modlitby. 1. Postavte sa do Božej prítomnosti. Pamätajte, že Boh je blízko, nie …

Články

Aký osoh prináša svätá spoveď?

Svätá spoveď je neuveriteľne užitočná nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú občiansku spoločnosť. 1. Veriaci má zo spovede tento úžitok: dosahuje sebapoznanie, svedomitosť, vnútorný pokoj, vytrvalosť a pevnosť charakteru a mravnú dokonalosť. Spovedajúci sa kajúcnik musí všetky svoje skutky i zanedbané veci posudzovať cez prizmu Božích prikázaní. A preto sa aj sám lepšie poznáva. …

Knihy

Spomienky anjela strážneho

Spomienky anjela strážneho sú pútavým rozprávaním anjela, ktorý hovorí o svojom poslaní od chvíle, keď mu bola zverená duša, až do momentu, keď zaujala svoje miesto po jeho boku vo večnej sláve. Kniha nás vtiahne do deja od prvej chvíle. Zoznámime sa s konaním duše v minulosti, prežijeme s ňou prítomnosť a dozvieme sa aj …

Články

Prvé dni svätej Terezky z Lisieux v škole

Mala som osem a pol roka. (Vtedy svätá Terezka prestala chodiť na hodiny s Pauline a začala navštevovať miestnu internátnu školu v benediktínskom opátstve, no spať chodievala domov.) Bola som pokročilejšia ako moji rovesníci, a tak ma dali do triedy so staršími. Jedno z dievčat malo štrnásť či pätnásť rokov. Vôbec nebolo inteligentné, ale dobre …

Modlitby

Prosba k svätej Rite o pokoru

Pane, nerobíš všetky znamenia a zázraky, o ktoré žiadam, lebo nechceš, aby som upadol do ich otroctva. Nauč ma slobode v láske, ktorú mi dávaš. Dovoľ mi zažiť, čo znamená byť tvojím dieťaťom, a svedčiť o tom v každej chvíli, ktorú mi dnes daruješ. Nech nepremeškám jedinú príležitosť hlásať tvoje kráľovstvo. Svätá Rita, dostala si …

Články

Svedectvo o uzdravení

Jednej noci som sa zobudila s nevýslovnou bolesťou v oblasti ľavej lopatky. Ľavou rukou som dokázala pohnúť len s vypätím posledných síl a za strašných bolestí. Bolestný víkend, ktorý ma čakal, ma neustále nútil myslieť na Ježišovu ranu na ramene, ktorú mu spôsobil ťažký kríž a ktorá bola pre neho bolestivejšia ako všetky ostatné rany. …

Články

Sestra Jozefína zostupuje do pekla

Od toho dňa Jozefína Menéndézová často podstupovala mystické mučenie. Všetko o tých dlhých, temných a pochmúrnych obdobiach, ktoré tam trávievala, je opradené tajomstvom. Na príchod nepriateľa bola zakaždým upozornená rinčaním reťazí a vzdialeným krikom, ktorý sa stále približoval, až nakoniec bola obkľúčená a ovládnutá. Pokúšala sa utiecť a rozptýliť svoju myseľ prácou, aby unikla krupobitiu …

Články

Ovocie Ducha Svätého

Ovocie Ducha Svätého je zoznam kvalít a charakterových vlastností, ktoré sa objavujú v živote veriacich, keď sú naplnení Duchom Svätým. Tieto vlastnosti sa uvádzajú v Liste Galaťanom 5,22-23 a sú považované za dar od Boha. Je ich dokopy deväť. Tu sú: Je potrebné dodať, že ovocie Ducha Svätého nie je niečo, čo sa dosahuje vlastnou …

Články

Krátke zamyslenie na Veľký piatok

PIATOK UTRPENIA PÁNA (Veľký piatok) Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Jn 19, 28 – 30 …

Články

Ako sa modlí novéna?

Novéna je forma modlitby, ktorá sa skladá z modlitieb trvajúcich deväť po sebe nasledujúcich dní. Zväčša je táto modlitba zameraná na určitého svätca, Ježiša, Pannu Máriu alebo inú tému. Je to výzva na prehĺbenie duchovného života a môže byť modlitbou prosebnou alebo ďakovnou, prípadne môže vyjadrovať našu oddanosť. Tu je všeobecný postup, ako sa modlí …

Články

Koľko guličiek má ruženec?

Tradičný katolícky ruženec má celkovo 59 guličiek alebo koraliek. Na ruženci sa nachádzajú štyri väčšie guličky, medzi ktorými sa nachádzajú skupiny menších guliek alebo koraliek. Ruženec je rozdelený do piatich desiatkov, pričom každý desiatok obsahuje desať malých guličiek. Na konci ruženca sa nachádza kríž. Na každú malú guľku sa modlí jedno Zdravas‘, Mária, na väčšie …

Články

Svätá spoveď v prvú sobotu v mesiaci

Odporúča sa, aby sa svätá spoveď uskutočnila v prvú sobotu. Nie je to však podmienka k platnosti pobožnosti. Je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia o niekoľko dní skôr. V zápiskoch sestry Lucie z Fatimy čítame, že Ježišovi predstavila ťažkosti, aké mali niektorí s pristupovaním k sviatosti zmierenia v sobotu a požiadala, aby svätá spoveď mohla …