Ježiš od detstva pozýval Luisu, aby napodobňovala jeho život a utrpenie. Všetko v jej živote smerovalo k zjednoteniu, k mystickému manželstvu, kde sa dvaja stávajú „jedným telom“ (Mt 19, 5), o ktorom sme už hovorili a ktoré tu teraz pripomíname, lebo si chceme povedať niečo o Luisinom treťom mystickom sobáši – sobáši kríža.

Ježiš ju naň pripravoval tým, že jej vysvetľoval, že čnosti, ktoré nie sú zaštepené do jeho kríža, nemajú žiadnu silu, a že bolesti, zmätky, ohovárania, smútok, chudoba, choroby a kríž boli takpovediac zbožštené tým, že ich vzal na seba. Ich prijatie je preto tou najväčšou cťou, lebo sú takpovediac „uniformou“ Božieho Syna.

V Luise čoraz väčšmi vzrastala túžba byť ukrižovaná spolu s Ježišom. A tak k nej jedného rána prišiel v podobe kríža a povedal jej, že ju chce ukrižovať spolu so sebou samým. Luisa Piccarreta videla, že z jeho najsvätejších rán vychádzajú lúče svetla, ktoré v sebe nesú klince smerujúce k nej. Hoci bola vydesená, mala silu obrátiť sa na Ježiša, svojho svätého ženícha, ktorý bol pre ňu ukrižovaný, aby ho požiadala o zvláštnu milosť. Celým srdcom ho prosila, aby jej udelil milosť byť ukrižovaná bez vonkajších známok na jej tele. „Áno, daj mi bolesť, daj mi rany, ale nech všetko zostane skryté medzi tebou a mnou.“ Ježiš vyhovel jej prosbe a tieto lúče svetla spolu s klincami jej zranili ruky a nohy. Jej srdce bolo prebodnuté lúčom svetla nesúcim v sebe kopiju.

Jej stigmy boli síce neviditeľné, ale spôsobovali jej bolesti, takže keď jej spovedník požehnával ruky, aby ju vyviedol zo stavu strnulosti, z výrazu jej tváre bolo zrejmé, že boli pre ňu bolestivé. Pre stigmy musela Luisa pri paličkovaní používať špeciálne rukavice a je známe, že jej práca nebola bezchybná, lebo pre bolesť v dlaniach nebola schopná dostatočne uťahovať uzly.

Ježiš, ktorý ju udržiaval v tomto stave, však starostlivo zmierňoval jej utrpenie, zahŕňal ju nehou a zároveň ju pripravoval na niečo väčšie: úplné stotožnenie sa s ním samým.

Z tohto obdobia (druhá polovica deväťdesiatych rokov 18. storočia) pochádzal aj ďalší Luisin duchovný dar, predstavujúci neoddeliteľnú súčasť kresťanskej duchovnej skúsenosti: bolesť nad svojimi hriechmi. Luisa chápala, ako nesmierne ju Boh miluje a akým nevďakom mu to odpláca.

Ježišom ohlásený sobáš kríža sa odohral na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Ježiš ju v duchu zaviedol na sväté miesta, kde strávil posledné hodiny svojho života, a po tom, čo jej vysvetlil moc kríža a prisľúbil jej, že ju obdarí tou najväčšou krásou, Luisa videla, ako sa otvára nebo a zostupuje evanjelista Ján s krížom, Kráľovná Božia Matka a množstvo anjelov. Keď sa k nej priblížili, položili ju na kríž, ktorý priniesli. Potom ju Ježiš naň začal pribíjať. Pomáhala mu pritom Kráľovná Matka, zatiaľ čo anjeli a svätý Ján im podávali klince. Zdalo sa jej, že Pán prejavoval pri jej ukrižovaní takú „spokojnosť“, že by ochotne zniesla nielen bolesti ukrižovania, ale aj iné strasti, aby mu urobila takúto radosť. Videla, ako celé nebo plesalo pri pohľade na Ježišovu „spokojnosť“. Mnohé duše boli v tej chvíli vyslobodené z očistca, odlietali do neba a mnohí hriešnici sa obracali, pretože jej božský snúbenec dával všetkým účasť na dobrách vyplývajúcich z tohto utrpenia.

Keď bolo ukrižovanie dokonané, Luisa cítila, že pláva „v mori žiaľu a bolestí“. Kráľovná Matka ešte prosila Ježiša, aby, keďže bol deň milosti, dal Luise účasť na celom svojom utrpení tým, že jej kopijou prebodne srdce a nasadí tŕňovú korunu. Tu sám Ježiš vzal kopiju a skrz-naskrz jej prebodol srdce; anjeli vzali hustú tŕňovú korunu a podali ju Najsvätejšej Panne, ktorá ju Luise nasadila na hlavu.

To, čo sme práve opísali, zostalo v Luisiných spomienkach ako veľmi výnimočný deň poznačený „nevýslovným utrpením“, ktorý však pre ňu ostal nezabudnuteľným aj pre neopísateľnú „spokojnosť“ a radosť, ktoré vtedy prežívala. To, čo počas neho zakúsila, nezostalo ojedinelou epizódou: táto skúsenosť sa počas jej života ešte veľakrát zopakovala, hoci bez vonkajších znakov jej utrpenia.

Tento úryvok pochádza z knihy Luisa Piccarreta: Slnko mojej vôle, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.