kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Články

Neviditeľné stigmy Luisy Piccarrety a sobáš kríža

Ježiš od detstva pozýval Luisu, aby napodobňovala jeho život a utrpenie. Všetko v jej živote smerovalo k zjednoteniu, k mystickému manželstvu, kde sa dvaja stávajú „jedným telom“ (Mt 19, 5), o ktorom sme už hovorili a ktoré tu teraz pripomíname, lebo si chceme povedať niečo o Luisinom treťom mystickom sobáši – sobáši kríža. Ježiš ju …

Články

Rané detstvo Luisy Piccarrety

Luisa od raného detstva vyrastala v rodinnom prostredí bohatom na kresťanské hodnoty. V ich dome, kde vládla atmosféra čistoty a skromnosti, nikdy nezaznelo hrubé alebo rúhavé slovo. Luisa Piccarreta bola veľmi neisté dieťa. Jej rodinní príslušníci jej neraz vyčítali, že sa bojí pre nič za nič. Neskôr, keď vyrástla, vysvetlila dôvod svojich obáv. Dozvedáme sa …

Články

Ježiš umýva nohy apoštolom – podľa videnia Luisy Piccarrety

Môj Ježišu, tvoja láska nemá odpočinku. Vidím, ako usádzaš svojich milovaných apoštolov, berieš si lavór s vodou, opásavaš sa bielou zásterou a kľakáš si k ich nohám tak pokorne, že týmto svojím gestom upútavaš pozornosť všetkých nebešťanov, privádzajúc ich do nemého úžasu. Aj samotní apoštoli tŕpnu od údivu, keď ťa vidia kľačať pri svojich nohách. …

Články

Ježiš pred Pilátom. Pilát ho posiela k Herodesovi

Moje spútané dobro, tvoji nepriatelia spolu s kňazmi ťa privádzajú pred Piláta a predstierajúc nábožnosť a  svedomitosť pri slávení Veľkej noci zostávajú stáť vonku na nádvorí. A keď ty, moja láska, vidíš hĺbku ich zloby, prinášaš zadosťučinenie za všetku pretvárku náboženského spoločenstva. Aj ja prinášam zadosťučinenia spolu s tebou. Ale zatiaľ čo ty sa staráš …