Večný Otče, obetujem ti predrahú krv Ježiša, tvojho Syna a nášho nebeského Pána, za duchovné a pozemské zdravie mojich detí. Tebe, Pane, zverujem ich neskúsenú mladosť a ich ochranu pred nástrahami nepriateľa a sveta. Ty, ktorý skúmaš ich myseľ a srdce, vzbuď v nich nadšenie pre dobré a sväté skutky, a ak sa ti zapáči, povolaj ich svätým povolaním, aby sa ti darovali v úplnej láske k bratom. Nikdy nedovoľ, aby ťa urazili hriechom, a urob z nich vyvolených pre nebo. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Modlitby ku Kristovej krvi, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.