kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 46 VÝSLEDKOV
Modlitby

Modlitba pápeža Františka za rodiny sveta

Ježiš, Mária a Jozef, svätá nazaretská rodina, na teba dnes obraciame svoj pohľad plný obdivu a dôvery; v tebe kontemplujeme krásu spoločenstva v pravej láske; tebe odovzdávame všetky naše rodiny, aby sa v nich obnovili zázraky milosti. Svätá nazaretská rodina, verná strážkyňa spásonosného tajomstva: oživ v nás úctu k tichu. Urob z našich rodín večeradlá …

Modlitby

Modlitba za zomrelých kňazov

Bože, ty si medzi následníkmi apoštolov v kňazskom úrade vyznamenal svojich služobníkov kňazskou dôstojnosťou, daj, prosíme, aby boli tiež pripočítaní k ich večnému spoločenstvu. Mária, Kráľovná apoštolov a dobrá Matka kňazov, pre bolesti, ktoré si vytrpela pod krížom, ťa prosíme, obetuj večnému Otcovi krv svojho Syna za duše kňazov v očistci! Amen. Mária, moja najsladšia …

Modlitby

Modlitba za novokňazov

Pane Ježišu Kriste, Boží Syn, večné knieža pastierov, na príhovor všetkých tvojich vyvolených voláme k tebe; zošli Ducha Svätého na všetkých, ktorých si povolal ku kňazskej dôstojnosti. Udeľ im múdrosť, radu, silu, poznanie, nábožnosť a synovskú Božiu bázeň, aby všetko, čokoľvek budú konať v tvojej svätej službe, sa dialo podľa tvojej najsvätejšej vôle, k cti …

Modlitby

Modlitba za matky budúcich kňazov

Panna Mária, Matka večného Veľkňaza a dobrá Matka svojho ľudu, vypros nášmu národu hojnosť nábožných katolíckych matiek, ktoré by boli pre svoju hlbokú vieru a úctu ku kňazstvu hodné dať Cirkvi svätých kňazov. Nepoškvrnená Panna, chráň čisté duše nábožných dievčat a veď ich tak, aby si vrúcne priali stať sa raz matkami kňazov. Kráľovná kňazstva, …

Modlitby

Modlitba po skonaní

Hneď po skonaní sa treba modliť: V. Svätí Boží, príďte na pomoc, anjeli Pánovi, ponáhľajte sa v ústrety. R. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho. V. Nech ťa prijme Kristus, ktorý ťa povolal, a nech ťa anjeli vovedú do lona Abrahámovho. R. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho. V. …

Modlitby

Modlitba za bdelosť

Neviem, či už nenadišla posledná chvíľa môjho života tu na zemi. A predsa som taký neopísateľne chladný a bezstarostný, že málokedy, takmer nikdy nemyslím na svoj koniec. Kto ma vytrhne z tohto chladu a ľahostajnosti?! Otče! Prosím ťa o túto milosť s detskou dôverou. Nauč ma rátať svoje dni, aby som si uvedomil krátkosť svojho …

Modlitby

Tri zvolania k svätým pomocníkom

Prvé zvolanie Veľkí Boží priatelia, Svätí pomocníci, s pokorou a úctou vás pozdravujem a prosím o vašu pomoc a príhovor. Láskavo predneste moje modlitby pred trón Najsvätejšej Trojice, aby som vo všetkých životných ťažkostiach a skúškach pociťoval milosrdenstvo večného Otca, lásku vteleného Božieho Syna a pomoc Ducha Svätého. Nech neklesám na duchu, keď sa múdry …

Modlitby

3 modlitby za spovedníka alebo duchovného vodcu

Modlitba 1 Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ty si zveril blaho i bolesti Cirkvi svojim kňazom, v hlbokej pokore ti odporúčam všetky apoštolské starosti svojho duchovného sprievodcu. Čoraz viac ho napĺňaj pravou svätosťou. Daj mu pravé apoštolské srdce plné činorodej lásky k tebe a k tvojim dušiam, aby sám posvätený v tebe mohol aj nás, ktorí …

Modlitby

Hrdinský čin lásky na útechu duší v očistci

Nebeský Otče! V spojení s Ježišovými zásluhami a zásluhami Panny Márie ti za úbohé duše v očistci obetujem všetky dobré skutky a zadosťučinenia celého svojho života, ako aj všetky tie, ktoré budú obetované za mňa po mojej smrti. Vkladám ich do rúk nepoškvrnenej Panny Márie; nech ich rozdelí tým dušiam, ktoré podľa svojej múdrosti a …

Modlitby

Mocný exorcizmus svätého Michala Archanjela

Svätá Trojica, jediný Bože, na príhovor Bohorodičky Panny Márie, svätého Michala Archanjela, všetkých anjelov a svätých ťa úpenlivo prosím o tú veľkú milosť premôcť temné sily na slovenskej zemi i na celom svete. Odvolávam sa na zásluhy umučenia nášho Pána Ježiša Krista, jeho drahocennej krvi preliatej za nás i jeho svätých rán, agónii na kríži …

Modlitby

Modlitba k svätému archanjelovi Michalovi proti satanovi a padlým anjelom

Táto modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi bola publikovaná z nariadenia pápeža Leva XII. Michal Archanjel je veľký bojovník a ochranca. Poproste ho o pomoc v nebezpečenstve či v ohrození života, skrátka vždy, keď sa budete báť a budete sa cítiť osamelo. Archanjel Michal vás rád schová pod svoje ochranné krídla a poskytne vám bezpečie a …

Modlitby

Modlitba obetovania za duše v očistci

Dobrotivý Bože! Pretože je tvojou svätou vôľou, aby sme sa modlili za duše v očistci, obetujeme ti skrze najčistejšie ruky Panny Márie všetky sväté omše, ktoré sa dnes slúžia na tvoju slávu a česť a za spásu duší v očistci. Pokorne ťa prosíme, pre hojné zásluhy tvojho milovaného Syna zotri ich vinu a zmiluj sa …

Modlitby

Modlitba ku Kráľovnej predrahej krvi

Mária, pozdravujeme ťa, Kráľovná predrahej krvi, lebo Božia krv je najvyšší titul tvojej kráľovskej dôstojnosti nad celým svetom. Ty si ju darovala Božiemu Synovi. Ty si sa zjednotila s obetou krvi, ktorú nepoškvrnený Baránok Ježiš prelial ako zmierenie Boha s ľuďmi a medzi sebou. Preto si pre nás Matkou v poriadku milosti a Rozdávateľkou dobrodení …

Modlitby

Litánie k predrahej Kristovej krvi

(Schválil ich pápež Ján XXIII. roku Pána 1960.) Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Krv Kristova, krv …

Modlitby

Spoznajte silnú mariánsku modlitbu Memorare

Nábožná, nesmierne silná modlitba Memorare sa začína pokornou prosbou: „Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária…“ Mnohí z nás už zrejme počuli tieto slová i celú modlitbu, ktorá po nich nasleduje, no možno sa ju nedokážu spamäti pomodliť, alebo nepoznajú jej históriu a duchovné ovocie, ktoré sa rodí zo začlenenia tejto pobožnosti do nášho života. Hlbšie preniknutie …

Modlitby

Potrebujete rýchlu pomoc? Pomodlite sa expresnú novénu Matky Terezy

Modlitba „Memorare – Rozpamätaj sa“ sa odrieka deväťkrát za sebou. Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária,že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený,kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomocalebo o príhovor žiadal.Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe,Matka, Panna panien, sa ponáhľam,k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem,ja úbohý hriešnik.Matka večného Slova, …