Ježiš, Mária a Jozef, svätá nazaretská rodina, na teba dnes obraciame svoj pohľad plný obdivu a dôvery; v tebe kontemplujeme krásu spoločenstva v pravej láske; tebe odovzdávame všetky naše rodiny, aby sa v nich obnovili zázraky milosti.

Svätá nazaretská rodina, verná strážkyňa spásonosného tajomstva: oživ v nás úctu k tichu. Urob z našich rodín večeradlá modlitby a pretvor ich na malé domáce cirkvi, vzbuď v nás túžbu po svätosti, buď našou oporou vo vznešenom zápase o prácu, výchovu, načúvanie, vzájomné porozumenie a odpustenie.

Ježiš, Mária a Jozef, modlíme sa k vám s dôverou a s radosťou vám zverujeme seba samých.

Amen.

Táto modlitba pochádza z knihy Svätosť v rodinách sveta, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.