Dieťa Ježiš, večná a vtelená múdrosť, ty všetkým hojne udeľuješ svoje milosti a zvlášť študujúcej mládeži, ktorá sa ti odovzdáva. Zhliadni preto milostivo i na mňa, ktorý ťa vzývam, aby si ma ochraňoval v mojom štúdiu. Ty, Boží muž, si Pánom poznania, prameňom múdrosti a pamäti, príď na pomoc mojej slabosti. Osvieť moju myseľ a pomôž mi, aby som si ľahko osvojoval pravdy a poznatky, posilni moju pamäť, aby si podržala, čo som sa naučil a v ťažkostiach buď mojím svetlom a mojou posilou. U tvojho božského Srdca si vyprosujem milosť verne plniť všetky svoje študijné povinnosti a oberať čo najlepšie plody, aby som sa mohol radovať z úspešných výsledkov a zvlášť z napredovania. Sľubujem ti, tiež preto, aby som získal zmienené milosti, že budem verný všetkým svojim kresťanským povinnostiam a že ťa budem stále viac milovať. Sladké dieťa Ježiš, ochraňuj ma denne pod svojím plášťom a veď ma okrem rastu v poznaní aj po ceste večnej spásy. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Pražské Jezuliatko, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.