Táto modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi bola publikovaná z nariadenia pápeža Leva XII. Michal Archanjel je veľký bojovník a ochranca. Poproste ho o pomoc v nebezpečenstve či v ohrození života, skrátka vždy, keď sa budete báť a budete sa cítiť osamelo. Archanjel Michal vás rád schová pod svoje ochranné krídla a poskytne vám bezpečie a pomoc.

JA, Michal archanjel, váš princ, už som medzi vami; a keď ma vojenským zvolaním trikrát zavoláte: „Kto je ako Boh? Nikto nie je ako Boh!“ (3x), tak ja rýchlo prídem s mojimi bratmi, aby sme vám pomohli. Chráňte sa mojím duchovným brnením a využite silu krvi Baránka Božieho v každom okamihu. Vzývajte našu Matku a Kráľovnú, svätých, blahoslavených i nás, archanjelov aj anjelov nebeskej armády. Radi prídeme brániť vás proti útokom a páliť šípy zlého. Nebojte sa!

Modlitba

Slávne knieža nebeských vojsk, Svätý Michal archanjel, chráň nás v boji proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom sveta temnôt, proti zloduchom v nebeských sférach. Príď na pomoc ľuďom, ktorých Boh stvoril na svoju podobu a draho vykúpil z diablovej moci. Svätá Cirkev ťa uctieva ako strážcu a ochrancu, Pán ti zveril duše vykúpených, aby si ich priviedol do neba. Pros Boha pokoja, aby rozdrvil satana, aby nedržal ľudí v zajatí a neškodil Cirkvi.

Odnášaj naše modlitby pred trón Najvyššieho, aby sa nad nami bez meškania zmiloval. Ovládni draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, zviaž ho a zvrhni do bezodnej priepasti, aby už nezvádzal národy.

V mene Ježiša Krista, nášho Boha a Pána, na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie, Matky Božej, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, s dôverou sľubujem, že budem odrážať diablove útoky a klamstvá.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža vojska nebeského, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete a nám škodia. A nedovoľ im vyjsť, až na poslednom súde.

Amen.

Tip na knihy: 21 dní s Michalom Archanjelom, 100 modlitieb k anjelom. Knihy si môžete zakúpiť na Zachej.sk.