Túto modlitbu sa veriaci modlia každý večer v chráme Pražského Jezuliatka v Arenzane v Taliansku.

Sväté dieťa Ježiš, ty udeľuješ svoje milosti tým, ktorí ťa vzývajú, zhliadni na nás, ktorí kľačíme pred tebou, a vyslyš našu modlitbu. Zverujeme ti všetkých svojich úbohých, ktorí sú v núdzi a dôverujú tvojmu božskému Srdcu. Vztiahni k nim svoju všemohúcu ruku a pomôž im v ich potrebe. Vztiahni ju k deťom a žehnaj im, k chorým a uzdrav ich, a posväť, k hriešnikom a priveď ich k svetlu svojej milosti, k tým, ktorí trpia bolesťami a núdzou, a v dôvere vzývajú tvoju láskyplnú pomoc. Vztiahni ju tiež k nám a žehnaj nám. Udeľ, malý Kráľ, poklady svojho milosrdenstva celému svetu a zachovaj nás v milosti a pokoji svojej lásky teraz i vždycky. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Pražské Jezuliatko, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.