Na veľkej medaile ruženca:
Prežehnajte sa.
Vyslovte úvodnú modlitbu.
Vykonajte úkon kajúcnosti.
Na každom z troch zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária.

Na prvej malej medaile:
Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka vždy nám pripomínaj bolesti svojho Syna Ježiša.“
Rozjímajte o prvom bolestnom tajomstve.
Pomodlite sa modlitbu Pána.
Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária.

Na druhej malej medaile:
Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka…“
Rozjímajte o druhom bolestnom tajomstve.
Pomodlite sa modlitbu Pána.
Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária.

Na tretej malej medaile:
Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka…“
Rozjímajte o treťom bolestnom tajomstve.
Pomodlite sa modlitbu Pána.
Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária.

Na štvrtej malej medaile:
Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka…“
Rozjímajte o štvrtom bolestnom tajomstve.
Pomodlite sa modlitbu Pána.
Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária.

Na piatej malej medaile:
Pomodlite sa modlitbu: „Najmilosrdnejšia Matka…“
Rozjímajte o piatom bolestnom tajomstve.
Pomodlite sa modlitbu Pána.
Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária.

Na šiestej malej medaile:
Pomodlite sa modlitbu: „Najmilosrdnejšia Matka…“
Rozjímajte o šiestom bolestnom tajomstve.
Pomodlite sa modlitbu Pána.
Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária.

Na siedmej malej medaile:
Pomodlite sa modlitbu: „Najmilosrdnejšia Matka…“
Rozjímajte o siedmom bolestnom tajomstve.
Pomodlite sa modlitbu Pána.
Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária.

Keď sa dostanete k veľkej medaile ruženca, pomodlite sa modlitbu: „Najmilosrdnejšia Matka…“
Vyslovte záverečnú modlitbu.
Trikrát povedzte: „Mária, ktorá si bola počatá bez hriechu a ktorá si za nás trpela, oroduj za nás.“
Prežehnajte sa.

Vaše modlitby budú vypočuté.

Tento ruženec pripomína sedem hlavných bolestí, ktorými Panna Mária trpela – hoci s láskou a súcitom – počas života, skúšok a mučivej smrti svojho Syna Ježiša Krista. Pre nepoškvrnené srdce Preblahoslavenej Matky je veľmi špeciálny a chce, aby sme sa ho všetci modlili čo najčastejšie.

Sedembolestný ruženec pochádza zo stredoveku, ale novú popularitu získal po mariánskych zjaveniach v Kibehu, ktoré schválila Katolícka cirkev. Počas Máriiných zjavení pre Marie-Claire Mukangangovú poverila mladú vizionárku poslaním znovu predstaviť tento zvláštny ruženec svetu. Pred svojou predčasnou smrťou to Marie-Claire urobila, veľa cestovala a učila ho tisíce ľudí, ktorí ho potom učili tisíce ďalších.

Počas svojich návštev v Kibehu svätá Panna zjavila, že tento ruženec má obrovskú duchovnú silu pre tých, ktorí sa ho úprimne modlia. Prisľúbila, že keď sa ruženec modlíme s otvoreným a kajúcim srdcom, získa nám Pánovo odpustenie za naše hriechy a oslobodí naše duše od viny a výčitiek svedomia.

Sľúbila tiež, že ruženec v nás časom rozvinie hlboké pochopenie toho, prečo hrešíme, a toto poznanie nám dá múdrosť a silu zmeniť alebo odstrániť všetky vnútorné nedostatky, slabosti charakteru alebo osobnostné chyby, ktoré spôsobujú nešťastie a bránia nám vychutnať si radostný život, ktorý pre nás Boh zamýšľal.

Sedembolestný ruženec obsahuje všetku silu, ktorú potrebujete na to, aby ste zmenili svoj život k lepšiemu, získali pokoj a šťastie, využili svoj skutočný potenciál, splnili všetky svoje sny a priblížili sa k Božiemu svetlu. Svätá Panna počas jedného zo svojich mnohých zjavení pre Marie-Claire povedala, aby sme sa ho modlili čo najčastejšie, ale najmä v utorok a piatok: v utorok, keď sa Mária prvýkrát zjavila Marie-Claire, a v piatok, keď bol ukrižovaný Kristus.

Preblahoslavená Matka zdôraznila aj to, že sedembolestný ruženec má dopĺňať – ale v žiadnom prípade nenahrádzať – tradičný ruženec. Modlite sa pravidelne oba ružence a budete dvojnásobne požehnaní!

Nasleduje opis tohto úžasného ruženca, ako ho sama Panna Mária naučila Marie-Claire v Kibehu. Môžete sa ho modliť nahlas alebo rozjímať v tichu, sami alebo s inými; kľúčom je, aby modlitby, rozjímania a meditácie vždy vychádzali z hĺbky vášho srdca.

Hovorím z vlastnej skúsenosti, keď vám sľubujem, že nikdy nebudete ľutovať, že ste sa tento nádherný ruženec naučili, a že čoskoro stratíte prehľad o nespočetných požehnaniach, ktoré vám jeho modlitba prinesie do života. Dúfam, že viac ľudí ako kedykoľvek predtým zistí, aký je tento ruženec úžasný.

Upozorňujem, že na tieto modlitby nevyhnutne nepotrebujete žiadne špeciálne zrnká. Je však dôležité, aby ste pri každom bolestnom tajomstve chvíľu rozjímali nad veľkosťou Máriinho utrpenia a silou jej lásky.

Túto modlitbu nájdete v knihe Naša Pani z Kibeha, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.