kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 38 VÝSLEDKOV
Články

Ruženec prepisuje dejiny a prináša mier

Už viac než osemsto rokov ruženec spôsobuje zásadné zvraty v udalostiach svetského i náboženského charakteru. Ako je to možné? Odpoveď je jednoduchá: Modlitba dokáže všetko zmeniť. Ľudí, situácie či dokonca samotné dejiny. O modlitbe ruženca zvlášť platí, že má korene v pretvárajúcej sile svätého Božieho slova. Už sme si povedali, že Božie slovo sa nikdy …

Články

Mariánska zbožnosť svätého pápeža Leva XIII.

Pápež Lev XIII. bol najdlhšie žijúcim pápežom v dejinách Cirkvi a zomrel vo veku 93 rokov. Ako vynikajúci spisovateľ, básnik a teológ založil v Ríme v roku 1879 Pápežskú akadémiu svätého Tomáša Akvinského (dnes známu ako Pápežská univerzita svätého Tomáša Akvinského alebo Angelicum). Bol vášnivým poľovníkom a vinohradníkom a bol známy tým, že lovil vtáky …

Články

Ruženec ohlasuje Ježiša Krista a prináša pokoj

Ruženec je evanjelizačný nástroj, ktorý prináša Kristovo svetlo do všetkých situácií. Má silu priniesť svetu mier, pretože tajomstvá sa zameriavajú na Pravdu − na Ježiša Krista. Pôvodný účel ruženca, ako ho zjavila Panna Mária svätému Dominikovi, bol bojovať proti heréze (falošnému učeniu). Toto objasňovanie pravdy nebolo určené len pre 13. storočie, ale pre všetky časy, …

Články

Ruženec porazí zlého

Žijeme v skazenom svete, v ktorom sa nás padlí anjeli (démoni) usilujú zničiť. Takéto zlo možno premôcť len tým, že budeme mať silnejšiu zbraň než nepriateľ. Ježiš Kristus, ktorý spútal draka, zveril svojej Cirkvi zbrane, ktoré umožňujú jeho nasledovníkom zvíťaziť nad zlým. Týmito zbraňami sú sviatosti a učenie jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi. V …

Články

Čo znamená „zomrieť“ v manželstve?

V manželstve treba zomrieť veľakrát. Prvýkrát je to vo svadobný deň, keď zomiera tvoje „ja“, ktoré ustupuje vzťahu „ja a ty“ (všimnite si, že nejde o vzdanie sa seba, ale skôr o obohatenie sa druhou osobou). Vtedy, ako ste sa mohli viackrát presvedčiť, naše predstavy a očakávania zomierajú a na ich miesto prichádza pravda a …

Články

Moc ruženca v manželstve

Druhé tajomstvo ruženca svetla sa pre manželské zamyslenia zdá byť veľmi dôležité. Práve tu sa doslova odhaľuje priestor sviatosti manželstva. Nazrime doň, aby sme sa uvideli v Káne Galilejskej – pozrime na naše „prázdne nádoby“ a naše vlastné „svadobné problémy“. Manželstvo je priestorom pre zázraky Toto tajomstvo je najlepším liekom na neveru a nedôveru. „My …

Články

Ruženec nás učí čnostiam

Nikto sa nestane svätým bez získania čností. Príkladom všetkých čností, ktoré vedú k svätosti, je život Ježiša Krista a jeho nepoškvrnenej Matky. Ruženec − meč je svätenina, ktorá napomáha duši k posväcujúcej milosti. Je preukázané, že ruženec priťahuje srdcia k sviatostiam a učeniu Cirkvi. Svojou povahou vedie človeka k horlivejšej účasti na živote Cirkvi, najmä …

Články

Ruženec je vyjadrením našej lásky k Ježišovi a Márii

Zamilovaní sa nikdy neunavia, keď si navzájom hovoria: „Milujem ťa.“ To platí aj pre rodičov a ich deti. Keď niekomu poviete, že ho milujete, môže sa to zdať ako opakujúci sa výrok, neustále opakovanie tých istých slov, ale každý vie, že povedať niekomu, že je milovaný, nikdy nie je rutinné alebo nudné. Zakaždým, keď sa …

Články

Ružencové klenoty sv. Maximiliána Kolbeho

„Pôvod ruženca je dobre známy. Rozpráva o tom vtedajší svedok (svätého Dominika), otec Teodor z Alpoly (žil v rokoch 1228 −1297). Hovorí, že keď svätý Dominik nemohol v istej lokalite obrátiť heretikov, obrátil sa na Pannu Máriu, ktorú si od detstva veľmi ctil, a prosil ju o pomoc. Nato sa mu zjavila Kráľovná neba, ukázala …

Články

Blahoslavený Bartolomej Longo, apoštol ruženca

Blahoslavený Bartolomej Longo sa narodil neďaleko Neapola v Taliansku v zbožnej katolíckej rodine, často sa modliacej ruženec. V mladosti študoval právo na Neapolskej univerzite. Po tom, ako ho strhli rôzne politické ideológie, sa stal protikatolíkom, radikálne sa staval proti tomu, čo považoval za „staré báchorky“ katolicizmu. Opovrhoval najmä pápežstvom, kňazstvom a dominikánmi. Jeho nenávisť voči …

Články

Nervózny, bojujúci, trpiaci? Poznáme riešenie

Svedectvo otca Sergia Argüello Vences o modlitbe ruženca v jeho živote. Táto modlitba vždy spôsobovala v mojom živote zázraky… Dnes som bol prebudený ranným slnkom a cítil som sa skvele. Z nejakého zvláštneho dôvodu som sa chcel pomodliť ako prvú modlitbu k Panne Márii. Pokľakol som si k nohám svojej postele a po každom Zdravas´ Mária som …

Články

Svedectvá exorcistov: Mária a ruženec

Exorcista svedčí o Máriinej sile: „Počas iného exorcizmu Zlý povedal: ‚Keď hovoríte »Zdravas’ Mária«, je to, akoby Ona vzala vášho ducha a niesla ho pred Otca, a to každý raz, pretože ona vás miluje ako nikto iný, berie vás hore so sebou. A keď si ty spomínaš na život Onoho (hovorí o meditácii jednotlivých tajomstiev …

Modlitby

Ako sa modliť ruženec siedmich bolestí

Na veľkej medaile ruženca:Prežehnajte sa.Vyslovte úvodnú modlitbu.Vykonajte úkon kajúcnosti.Na každom z troch zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária. Na prvej malej medaile:Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka vždy nám pripomínaj bolesti svojho Syna Ježiša.“Rozjímajte o prvom bolestnom tajomstve.Pomodlite sa modlitbu Pána.Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária. Na druhej malej medaile:Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka…“Rozjímajte o druhom …

Články

3 cnosti, ktoré sa môžeme naučiť z modlitby ruženca

Ruženec nás môže naučiť cnostiam poslušnosti, pokory a odlúčenia. Aj keď je ruženec predovšetkým modlitbou, ktorá nás privádza bližšie k Bohu, môže sa tiež nazvať „kazateľom“ a učí nás napodobňovať cnosti. O. John Proctor vo svojej knihe Sprievodca ružencom pre kňazov a ľudí vysvetľuje, ako je ruženec „kazateľom aj učiteľom.” Ako učiteľ mi hovorí, čomu mám …

Články

Ruženec a bitka pri Viedni

V 17. storočí otomanskí Turci (moslimovia) opäť plienili východnú Európu a v snahe šíriť islamské náboženstvo obliehali jedno mesto za druhým. V roku 1683 sa prebili až ku kľúčovému bodu – Viedni. Nebolo to prvýkrát, čo sa moslimovia rozhodli toto mesto dobyť, ale všetky ich predchádzajúce pokusy skončili neúspechom. Teraz sa však usilovali v Alahovom …

Články

Ružencové križiacke výpravy ctihodného Patricka Peytona

Niekedy v druhej polovici 20. storočia rozvinul otec Patrick Peyton, kňaz írskeho pôvodu, nesmierne populárny ružencový apoštolát, ktorý sa rozšíril do celého sveta. Volal sa „Ružencová križiacka výprava rodiny“ a priniesol mnoho dobrého spoločnosti aj rodinám. Na začiatku štyridsiatych rokov začal otec Peyton svoju propagáciu ruženca tým, že napísal biskupovi Spojených štátov a povzbudil ho, …