kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 24 VÝSLEDKOV
Články

Nervózny, bojujúci, trpiaci? Poznáme riešenie

Svedectvo otca Sergia Argüello Vences o modlitbe ruženca v jeho živote. Táto modlitba vždy spôsobovala v mojom živote zázraky… Dnes som bol prebudený ranným slnkom a cítil som sa skvele. Z nejakého zvláštneho dôvodu som sa chcel pomodliť ako prvú modlitbu k Panne Márii. Pokľakol som si k nohám svojej postele a po každom Zdravas´ Mária som …

Modlitby

Ako sa modliť ruženec siedmich bolestí

Na veľkej medaile ruženca:Prežehnajte sa.Vyslovte úvodnú modlitbu.Vykonajte úkon kajúcnosti.Na každom z troch zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária. Na prvej malej medaile:Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka vždy nám pripomínaj bolesti svojho Syna Ježiša.“Rozjímajte o prvom bolestnom tajomstve.Pomodlite sa modlitbu Pána.Na každom zo siedmich zrniek sa pomodlite Zdravas´, Mária. Na druhej malej medaile:Pomodlite sa: „Najmilosrdnejšia Matka…“Rozjímajte o druhom …

Články

3 cnosti, ktoré sa môžeme naučiť z modlitby ruženca

Ruženec nás môže naučiť cnostiam poslušnosti, pokory a odlúčenia. Aj keď je ruženec predovšetkým modlitbou, ktorá nás privádza bližšie k Bohu, môže sa tiež nazvať „kazateľom“ a učí nás napodobňovať cnosti. O. John Proctor vo svojej knihe Sprievodca ružencom pre kňazov a ľudí vysvetľuje, ako je ruženec „kazateľom aj učiteľom.” Ako učiteľ mi hovorí, čomu mám …

Články

Vezmite si ruženec a choďte na prechádzku

Ruženec na prechádzke Ruženec sa môžete modliť na mnohých miestach a za „prirodzených okolností“ – v aute, v kaplnke či v spálni. Ruženec sa môžete modliť aj počas prechádzky či energického kráčania. To posledné vrelo odporúčame. Grécky filozof Aristoteles a jeho učenci sa nazývali peripatetici alebo chodci. Názov pochádza zo skutočnosti, že pri prechádzaní ulicami …

Články

7 faktov o ruženci, ktoré sú nám možno neznáme

Sv. Ľudovít de Montfort napísal knihu s názvom Tajomstvo ruženca. V nej uverejnil citácie, ktoré nás motivujú k tomu, aby sme úctu k ružencu brali vážne. Medzi zaujímavé tajomstvá ruženca patria isto aj tieto:  1. Ruženec nás zapaľuje láskou k Pánovi.Máte pocit, že momentálne prežívate vlažnosť vo svojej viere? Odpoveďou je ruženec! Ako nás môže ale …

Články

Ruženec – zbraň proti heréze

Dnes čelíme najväčšej heréze, ktorú kedy postihla Cirkev – modernizmus. Pápež sv. Pius X. opísal modernizmus ako „syntézu všetkých heréz“. Teraz na chvíľu popremýšľajte: Madona je Cirkvou vzývaná ako tá, ktorá pobýja všetky herézy. Keď sa na vec pozrieme jednoducho, riešenie odstránenia modernizmu je v podstate jednoduché. Aby sme sa zbavili modernizmu – a tiež …

Články

Ruženec od matky ma zachránil

V polovici 18. storočia žila v Paríži istá dobrá žena, ktorá sa po smrti manžela dostala do veľkej núdze. Vdova mala jediného syna Hubalda, ktorý bol jej pýchou a radosťou. Ubitá chudobou, obeťou a strachom smrteľne ochorela. Zavolala svojho syna k posteli a povedala mu:  – „Hubald, synu, umieram. Chcela by som ti odovzdať svoju …

Modlitby

Májový ruženec ako zbraň v koronakríze

Pápež František povzbudzuje veriacich, aby sa počas mája modlili ruženec. V liste z 25. apríla odkazuje: „Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.“ Prosí, aby počas mesiaca máj rodiny a jednotlivci objavili krásu ružencovej modlitby v …

Modlitby

Pápež pozýva k májovej modlitbe ruženca

Pápež František v sobotu poslal list, v ktorom vyzval katolíkov, aby sa počas mája modlili ruženec. K tomu ponúkol dve nové modlitby, aby sme nimi využili pomoc Panny Márie počas pandémie koronavírusu. „Keď premýšľame o Kristovej tvári srdcom Márie, naša Matka nás ešte viac zjednocuje v duchovnej rodine a pomáha nám prekonávať tento čas skúšky,“ …

Články

Ružencoterapia: prežívam uzdravenie

Slovo, ktoré sa objavuje v názve tohto článku, je neologizmus. Avšak ako každý neologizmus vyplýva z potreby opísať realitu, ktorú zažívajú tí, ktorí neologizmy vytvárajú, a preto sa autor tohto článku rozhodol vytvoriť nové slovo na opísanie osobitnej skúsenosti spojenej s najpopulárnejšou mariánskou modlitbou sveta. Stáva sa, že človek prežíva vo svojom živote ťažké obdobia. …

Články

Ruženec zmenil môj život i život mojej rodiny

Všetci prežívame pády a zranenia a takisto všetci potrebujeme uzdravenie. Arcibiskup Fulton J. Sheen povedal: „Ruženec je najlepšia terapia pre tieto rozrušené, nešťastné, ustrašené a frustrované duše práve preto, že v sebe ukrýva použitie troch síl: fyzickej, hlasovej a duchovnej …“ A mal úplnú pravdu, pretože moja ružencová oddanosť sa začala ako terapia. Po 15 …

Články

Svedectvo: Ako som sa naučila milovať ruženec a prestať sa báť

“Choďte za Madonou. Milujte ju! Vždy sa modlite ruženec. Modlite sa ho správne. Modlite sa ho tak často, ako len môžete! Buďte dušami modlitby. Nikdy sa neunavte modlitbou, je to dôležité. Modlitba otvára Božie srdce a získava potrebné milosti!” sv. Páter Pio z Pietrelciny.  Ako konvertita od kalvinizmu bolo pre mňa prijatie svätého ruženca celkom …

Články

Sv. Pavol VI. – zástanca ruženca

Svätý pápež Pavol VI. (1897-1978) sa narodil v severnom Taliansku a počas búrlivých šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia bol zvolený za Kristovho vikára. Pred zvolením na pápežský stolec získal doktorát z kanonického práva a slúžil ako štátny tajomník Vatikánu, ako aj milánsky arcibiskup. Po smrti sv. pápeža Jána XXIII. sa druhý vatikánsky koncil na …

Články

“Zdravas´ Mária” je veľmi účinná modlitba

“Zdravas´ Mária” je veľmi účinná modlitba z týchto dôvodov: Svätý Ambróz hovorí, že keď Duch Svätý počuje tieto slová, spoznáva v nich svoje vlastné dielo. Archanjel Gabriel hovoril menom neba, sv. Alžbeta menom krajiny a my zbierame tieto pozdravy zo zeme a dvíhame ich k nebu. Keď počujeme zvuk krídel pekelného zradného zradcu, ktorý chce …

Články

Nigérijský biskup s ružencom proti teroristom

Počas nedávneho výletu do Londýna diskutoval nigérijský biskup Doeme o tom, ako islamistickí teroristi zničili jeho diecézu a prečo ho vízia Ježiša inšpirovala k duchovným bojom. Je úplne jednoznačné, že je zapálený do modlitby ruženca, pretože ju vníma ako duchovnú zbraň, ktorá pomáha trpiacemu stádu, zvlášť v boji s teroristickou hrozbou Boko Haram. Jemu zverený …