Svedectvo otca Sergia Argüello Vences o modlitbe ruženca v jeho živote.

Táto modlitba vždy spôsobovala v mojom živote zázraky…

Dnes som bol prebudený ranným slnkom a cítil som sa skvele. Z nejakého zvláštneho dôvodu som sa chcel pomodliť ako prvú modlitbu k Panne Márii. Pokľakol som si k nohám svojej postele a po každom Zdravas´ Mária som vnímal, že Panna Mária sa na mňa usmieva a hovorí: „Ďakujem, môj synáčik! Nikdy ťa neopustím.“ Aký krásny spôsob, ako začať deň!

Svätý ruženec ma sprevádzal počas celého môjho života, a to ma robí veľmi šťastným. Zdá sa mi to ako včera, keď nás mama zvykla zobudiť o piatej ráno, aby sme sa modlili novénu k Panne Márii, v mojom rodnom meste. Rovnako mi príde ako nedávna doba, keď sa deti v našej rodine počas mája modlili pri Máriiných nohách a nosili jej kvety; alebo keď, keď som bol mladý seminarista, zhromaždili sme sa okolo Márie, aby sme sa modlili za naše povolanie a prosili ju, aby sa starala o naše rodiny.

Chcem s Vami zdieľať úžasný zážitok. Neviem, aký som bol starý, ale bol som ešte dieťa a v mojej rodine bol veľký problém. V tom veku sa mi zdalo, že to nie je možné vyriešiť. Veľmi som sa bál a urobil som jedinú vec, ktorú som mohol urobiť: išiel som k starým rodičom, aby som zistil, či by oni mohli niečo urobiť.

Ale aj s ich prítomnosťou som cítil, že je potrebná pomoc niekoho iného – a tak som hľadal ruženec a začal som sa modliť k Panne Márii. Bolo to mimoriadne: hneď ako som sa začal modliť, naplnil ma Boží pokoj. Cítil som sa, akoby ma moja preblahoslavená matka utišovala a povedala: „Neboj sa, môj synu. Všetko bude v poriadku…” Cítim, že ma Mária upokojila, akoby to bolo len včera!

Keď si spomínam na túto skúsenosť, z očí mi padajú slzy a som ponorený v emóciách. Keď vidím zázraky, ako svätý ruženec pracoval v mojom živote, jediné, čo môžem urobiť, je povedať všetkým, že by sa mali modliť ruženec. Odporúčam ho tak často, že sa mi pred nedávnom sťažoval môj priateľ, keď mi povedal: „Už znieš ako vidiecky lekár; vždy dávaš rovnaký predpis.“

Povedal mi to pretože vždy, keď ku mne niekto príde s problémom, odporúčam mu, aby sa modlil ruženec. „Modlite sa ruženec, modlite sa k Márii a uvidíte, ako Vás naša Nebeská Matka už neopustí.“

Vďaka tejto rade som videl zmeny v množstve životov. Pamätám sa najmä na pani Cesarinovú, 70-ročnú ženu, ktorej deti ju opustili, pretože teraz sú učiteľmi alebo absolventmi vysokých škôl, ktorí sa hanbia za svoju skromnú matku. Táto dobrá žena bola vždy smutná, kým som jej jeden deň nedal ruženec a ja sám som ju učil modliť sa. Problém je vyriešený! Teraz je ako iná osoba; vždy príde na omšu a sedí v lavici s úsmevom na tvári a kedykoľvek s ňou hovorím, ona mi povie: „Otče, ďakujem, že ste ma naučili modliť sa ruženec. Nesmierne mi to pomohlo!“

Nechajte Máriu byť súčasťou vášho života, vždy sa modlite ruženec.

Keď sa cítite nervózny, modlite sa tajomstvom ruženca.

Keď zažívate ťažkosti, modlite sa tajomstvom ruženca.

Keď potrebujete spoločnosť, modlite sa tajomstvom ruženca.

Keď potrebujete útechu, modlite sa tajomstvom ruženca.

Keď potrebujete zdravie, modlite sa tajomstvom ruženca.

Modlite sa každé Zdravas´ Mária s vierou a uvidíte, že naša Matka Vám povie: „Môj synáčik, neboj sa. Všetko bude v poriadku…”

A ako dobrý kňaz svojej nebeskej Matky, dovoľte mi pripomenúť Vám: Vždy sa modlite ruženec!

Tip na knihu: Prečo ruženec? Prečo dnes?, Ruženec – záchrana pre svet, Ako sa modliť ruženec. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.