Modlitba, ktorá mení ľudí a obracia ich k dobru, je témou misie “Sila kríža”. O modlitbe hovorí otec Mario Knezović, františkán z Hercegoviny, mediálny pracovník, redaktor rozhlasu, ale najmä farár v Kočerine.

“Tak veľa času, hodín a minút máme v priebehu roka prázdnych a bez modlitby a málokedy dávame čas Bohu,” svedčí brat Mario Knezović.

Fra Mario cituje teológa Karla Bartha, ako hovorí o modlitbe: „Zložené ruky v modlitbe sú začiatkom potlačenia nepokojov vo svete. Každý deň sa môžeme hnevať na svet, máme na to právo, keď vidíme čo sa deje. Môžeme dokonca odsúdiť to podivné prostredie, v ktorom ľudstvo žije. Môžeme ohovárať, množiť hriech na hriech a žiť oddelení od Boha. No začiatok boja proti takémuto svetu je modlitba.

Kňaz sa pýta – ako veľmi dnes skutočne veríme v silu modlitby?

„Povzbudzuje nás, keď počujeme, že mnohí veria v modlitbu. Pravdepodobne sú to ľudia, ktorí nás požiadali o modlitbu za nich.

Viete, koľko mladých ľudí verí v modlitbu? Dostávam toľko správ, v ktorých ma mladí ľudia žiadajú, aby som sa za nich modlil: „Brat Mario, pomodli sa za mňa, zajtra mám dôležitý deň, mám dôležitú skúšku, idem na pracovný pohovor …” A oni veria v túto modlitbu.”

Fra Mario hovorí tiež o tom, či Boh počúva naše modlitby. “Nikdy nedovoľte, aby sa vo vás zakorenil pocit, či nás Boh počuje, bez ohľadu na to, že sa vám zdá, že napredujete pomaly.”

Modlitba sa dnes stala pre mnohých záťažou.

Panna Mária nám povedala, aby sme sa modlili, kým sa naša modlitba nestane pre nás radosťou a dnešná modlitba sa stala záťažou, nemožným poslaním. Panna Mária vie, že modlitba je kľúčom, ktorý otvára riešenia. A kto nechce riešenie svojich otázok? Chápeme?

Nemusíme veriť na vypočutie modlitby, ale musíme veriť, že budeme vypočutí. A skutočne budeme. Žiadna vaša modlitba nezostane nevypočutá. Nepochybujte o tom. Začnite teraz veriť v zázračnú silu modlitby.

Aké sú ospravedlnenia toho, že nemáme čas na modlitbu?

Urobím to zajtra, poznáme to. Písmo nás pozýva, aby sme sa modlili a nikdy neprestávali.

Viete, kedy vás pozývam, aby ste sa modlili najviac? Keď máte všetky logické dôvody, prečo na to neexistuje žiadny dôvod. Keď sa unavíte a nechcete sa viac rozprávať so svojím Otcom, skúste sa práve vtedy intenzívnejšie modliť,“ hovorí P. Mario Knezović.

Tip na knihu: Modlitby za kňazov, Modlitba, naša najhlbšia túžba, 21 spôsobov adorácie. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.