Spoľahni sa na Pána a dobre rob. (Ž 37, 3)

Ako tínedžer som objavil radosť zo zbierania známok. Po tom, čo som na Vianoce dostal štartovaciu sadu a cenovú príručku, som si vo veľmi krátkom čase vytvoril veľkú zbierku známok z celého sveta. Aj keď bolo vzrušujúce zbierať známky z cudzích krajín z obdobia po vzniku USA, nič ma tak nenadchlo ako získavanie amerických známok z 20. až 40. rokov 20. storočia.

V miestnych obchodných domoch som si kúpil rôznorodú zbierku historických amerických poštových známok za rozumnú cenu. Tieto balíčky obsahovali rôzne známky z minulosti. Keďže do balenia nebolo vidieť, bolo vždy zábavné objavovať, ktoré známky sa v ňom nachádzajú. Jeden z mojich priateľov zo susedstva sa tiež venoval zbieraniu známok a často sme si vymieňali predmety z našich zbierok. Predtým, ako sme sa dohodli na výmene, som si zvyčajne vyhľadal hodnotu známok vo svojom cenníku, aby som sa uistil, že nikto nebude podvedený.

Jedného dňa, keď mi môj kamarát ukazoval niektoré nedávno získané kusy, som bol ohromený tým, čo som videl. Mal leteckú poštovú známku Charles Lindbergh Spirit of St. Louis z  roku 1927! Táto známka bola výnimočná z  dvoch dôvodov. Po prvé, bolo to prvý raz, čo bola prostredníctvom americkej poštovej známky vyznamenaná žijúca osoba. Po druhé, bola obdĺžniková a oveľa väčšia ako všetky ostatné známky v mojej zbierke. Vedel som, že ju musím mať, a navrhol som výmenu.

Zdalo sa, že môj priateľ je ochotný uzavrieť dohodu. Predtým, ako sa k tomu zaviazal, ma však požiadal, aby som vyhľadal jej hodnotu vo svojom cenníku. Keď som listoval v príručke a  našiel som danú známku, zovrelo mi srdce. Mala hodnotu viac ako päť dolárov, čo bolo pre deti, ako sme boli my, veľmi veľa. Túžil som po tej známke, ale vedel som, že keď mu poviem, akú hodnotu má, nebude s výmenou súhlasiť. Tak som o hodnote známky klamal a uskutočnili sme výmenu.

Rád by som vám povedal, že som si neuvedomoval, že to, čo som robil, bolo zlé, ale to jednoducho nie je pravda. Presne som vedel, čo mám urobiť, ale urobil som opak, aby som získal to, čo som chcel. A hoci som sa cítil vinný, že som oklamal svojho priateľa, nikdy som nespravil nič, aby som situáciu napravil. Namiesto dobra som si vybral zlo. Táto konkrétna udalosť sa stala pred takmer päťdesiatimi rokmi, ale stále sa za ňu hanbím.

PREČO ZLYHÁVAME V DOBROTE

Ako som mohol každý týždeň chodiť do kostola, počúvať evanjelium a napriek tomu urobiť niečo, o čom som vedel, že je zlé? Katechizmus nám dáva určitý náhľad na túto otázku:

Svojím rozumom človek spoznáva Boží hlas, ktorý ho pobáda „konať dobré a chrániť sa zlého“. Každý človek je povinný riadiť sa týmto zákonom, ktorý sa ozýva vo svedomí a spĺňa sa v láske k Bohu a blížnemu. Mravný život svedčí o dôstojnosti ľudskej osoby. „Ale človek, na nahováranie Zlého, už na začiatku dejín zneužil svoju slobodu.“ Podľahol pokušeniu a spáchal zlo. Uchováva si síce túžbu po dobre, ale jeho prirodzenosť je ranená dedičným hriechom. Stal sa náchylným na zlé a podlieha omylu. (KKC 1706 – 1707)

ROZHODNETE SA BYŤ SVETLOM?

Vy aj ja sa každý deň viackrát rozhodujeme medzi dobrom a zlom a budeme sa tak rozhodovať až do konca života. A hoci si môžem byť celkom istý, že už nikoho úmyselne nepodvediem, ako som to urobil pri incidente s  poštovou známkou, budú chvíle, keď si vyberiem zlo namiesto dobra.

Výber zla nemusí byť vždy očividný. Môže to byť veľmi nenápadné, ako napríklad ohováranie šéfa, spolupracovníka, kňaza alebo učiteľa. Môže ísť o hrubé gestá voči inému vodičovi, keď sa ponáhľate do práce, alebo o zverejňovanie nepríjemných komentárov na sociálnych sieťach. Môžeme si vybrať zlo tým, že si naladíme škandalózny televízny program alebo navštívime určité webové stránky. Aby sme to ešte viac skomplikovali, zlo často vyzerá veľmi príťažlivo.

Čo teda môžeme urobiť, aby sme túto dilemu vyriešili? Ak si nedáme pozor, môžeme ľahko upadnúť do presvedčenia, že len Boh je dobrý a  že nikdy nemôžeme praktizovať dobro na pravidelnej báze. Ak si požičiame frázu, ktorú spopularizovali Anonymní alkoholici, je to príklad „negatívneho myslenia“! Boli ste stvorení Bohom na jeho obraz a podobu. A keďže všetko, čo stvoril, je dobré, ste dobrí. Bez ohľadu na to, koľko zlých vecí ste v živote urobili, nie ste zlý človek. Prosím, pamätajte na to. S pomocou Ducha Svätého môžete zmeniť svoj život a  stať sa svetlom žiariacim v  tme. Ak mi neveríte, počúvajte Ježiša: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 14 – 16).

Vy ste svetlom sveta. Nezávisí to od toho druhého. Je na vás, aby ste boli svetlom pre ľudí okolo vás. Všimnite si, že Ježiš pri tomto vyhlásení nikoho nevylúčil. To znamená, že každý z nás je schopný konať dobro. Už len táto správa by nás mala povzbudiť.

Teraz je tu tá naozaj skvelá časť: keď konáme dobré skutky viditeľným spôsobom, dáva to ostatným príležitosť vzdať Bohu slávu. Samozrejme, Ježiš nám nehovorí, aby sme konali dobro preto, aby si o nás ľudia mysleli niečo dobré. Skôr zdôrazňuje, že je dôležité byť pozitívnym svedkom.

VÝSTRAHA

Mám pocit, že by som tu mal spomenúť niečo vážne. Pretože ste schopní konať dobro a viesť druhých k Pánovi, máte na chrbte obrovský terč. Nehovorím vám to preto, aby som vás vystrašil, ale aby ste si to uvedomili. Satan urobí všetko, čo je v jeho silách, aby vás presvedčil, že ste zlý človek a nie ste schopný robiť nič dobré. Vie, že ak sa mu podarí presvedčiť vás, aby ste uverili tejto lži, je veľká šanca, že sa prestanete snažiť praktizovať dobrotivosť. Keď sa to stane, zmizne aj vaše pozitívne svedectvo. To môže mať za následok nielen to, že sa vzdialite od Pána, ale pripravíte o možnosť priblížiť sa k nemu aj ostatných.

Buďte opatrní! Keď svätý Peter píše, že „váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5,8), nežartuje. Satan vás nemôže k ničomu prinútiť, ale môže vám klamať   tak, aby to vyznievalo presvedčivo. Nepočúvajte ho. Včerajšok je preč. Ak ste v minulosti urobili niečo zlé, choďte na spoveď a prestaňte so sebou nosiť dodatočnú batožinu. Boli ste stvorení, aby ste boli svätí. S Božou milosťou je to možné.

Ako dôkaz toho, že pre vás a  pre mňa existuje nádej, si pripomeňme, že mnohé z  Božích vyvolených nástrojov mali ohavnú minulosť. Abrahám, Jakub, Mojžiš, Dávid, Peter a Pavol sa niekedy dopustili zlých vecí. Niektoré ich zlyhania boli horšie ako iné, ale všetci boli hriešnici. To však nezabránilo Bohu, aby si ich vybral pre svoje dielo. Rovnako ako my, aj oni dostali príležitosť konať pokánie a začať odznova. Neboli zrazu dokonalí, ale dostali milosť, aby mohli plniť svoje poslanie, ktoré im dal Boh. Vďaka spolupráci s Božou milosťou pokračovali v konaní mnohých veľkých skutkov svätosti. Každý z nás je povolaný k  podobnému poslaniu, ktoré je možné len vďaka Božej milosti a pôsobeniu Ducha Svätého.

Tento úryvok pochádza z knihy Zbavte sa hnevu a stresu!, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.