kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 8 z 8 VÝSLEDKOV
Knihy

Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami

Rozjímania nad jednotlivými invokáciami Litánií k Duchu Svätému reflektujú vzťah autorky k Bohu prostredníctvom tretej Božskej osoby. Z jednotlivých zamyslení cítiť, že každú myšlienku má hlboko prežitú a dozretú v tichu. Ak aj vy začnete deň práve jedným z týchto zamyslení spojeným s modlitbou a predsavzatím, po 28 dňoch zatúžite vrátiť sa k týmto textom …

Články

5 prekvapivých vecí o Duchu Svätom

Človek má veľa predstáv o tom, ako Duch Svätý pôsobí. Na jednom konci spektra spája Ducha Svätého s nadšením a extázou, teda výrazmi ako „krst v Duchu“ alebo „spočinok v Duchu“. Na druhom konci spektra mnohí kresťania vnímajú Ducha Svätého ako tichého spoločníka Otca a Syna – alebo ešte horšie, úplne sa naňho zabúda. Duch …

Články

Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je svojou milosťou prvý pri prebúdzaní našej viery a pri udeľovaní nového života, ktorý spočíva v poznaní Otca a toho, ktorého Otec poslal, Ježiša Krista. Je však posledný pri zjavení osôb Najsvätejšej Trojice. (236) Svätý Gregor Nazianzský, „Teológ“, vysvetľuje tento postup pedagógiou Božej „zhovievavosti“:„Starý zákon ohlasoval Otca jasne, Syna menej jasne. Nový [zákon] …

Články

Prečo je ťažké mať osobný vzťah k Duchu Svätému?

Ak je jediný Boh v troch osobách tak, ako veríme, nemali by sme mať osobný vzťah s každou z nich? Určíte áno. Pokiaľ však ide o tretiu osobu Najsvätejšej Trojice, Ducha Svätého, môžeme sa osobne dostať do akýchsi ťažkostí. Problém je však zrejmý. Kristus prevzal plnú ľudskú prirodzenosť, aby sme sa s Ním mohli mať …

Články

Hriechy proti Duchu Svätému

Tieto chyby tvoria v skutočnosti 6 výhonov z rovnakého koreňa a tým je odmietnutie Božieho dobra. Evanjelium hovorí: „Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.“ (Matúš 12,32) Táto desivá výstraha sa týka hriechu odmietania …

Články

Chcete dary Ducha Svätého? Proste Máriu!

Proste Máriu o hocičo od jej Božského Syna a Ducha Svätého. Otvorí bránu vašej duše a zaplaví vás milosťami a darmi. Vnímate okolie a čudujete sa nad tými, ktorí majú dar poznania, lásky či modlitby? Existuje mnoho darov Ducha Svätého a Boh môže mať pre vás prichystané veľa z nich. Čo musíte urobiť, je modliť …

Články

Pôsobenie Ducha Svätého podľa sv. Bazila Veľkého

Sv. Bazil Veľký (+379) potvrdzuje tú skutočnosť, že bez Ducha Svätého by sme nemohli dosiahnuť neba, lebo je to Duch Svätý, ktorý „pozdvihuje srdce do výšky, vedie za ruku slabých a zdokonaľuje pokročilých … a svojím spoločenstvom ich robí duchovnými.“ Koho to nepovzbudí, keď počuje rôzne mená Ducha Svätého? Kto by sa svojou dušou nepovzniesol …

Články

Duch Svätý v živote človeka

Zo všetkých darov ľudstvu od Boha, nie je nič väčšie, než je prítomnosť Ducha Svätého. Duch má mnoho funkcií a úloh. Po prvé, On pracuje v srdciach všetkých ľudí na celom svete. Ježiš povedal učeníkom, že On pošle Ducha na svet, aby „usvedčil svet z viny“ v súvislosti s hriechom, spravodlivosťou a súdom. Každý má …