kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 15 z 15 VÝSLEDKOV
Články

Ovocie Ducha Svätého: Vernosť

ALELUJA. Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky. (Ž 117, 1 – 2) Aké to je, keď nám niekto niečo sľúbi a nesplní to? Môžeme sa cítiť nahnevaní, sklamaní alebo mať zlomené srdce. To, že nás už iní sklamali (stokrát), nám situáciu …

Články

Svätý František Saleský o sviatku Zoslania Ducha Svätého

„Vstaň, vetrík severný! Zdvihni sa, vánok od juhu! Prevejte moju záhradu! Nech sa jej vôňa roznáša…“ (Pies 4, 16) Ó, ako túžim po tom milostivom vetre, ktorý prichádza od poludnia božskej lásky, po Duchu Svätom, ktorý nám dáva milosť túžiť po ňom a vzdychať po ňom! Ach, ako rád by som bol, keby som vám …

Modlitby

Modlitba odovzdania sa Duchu Svätému

Duchu Svätý, Duch posvätenia a všetkej svätosti, zhliadni na nás, ako sa v najpokornejšej adorácii tvojej božskej velebnosti skláňame pred tvojím trónom. Chceme ti ďakovať za všetky milosti a požehnania, ktoré sme kedy od teba dostali, a so skrúšeným srdcom prosiť o odpustenie za naše početné hriechy a za našu nevďačnosť. Nehľaď na naše previnenia, …

Články

Ovocie Ducha Svätého

Ovocie Ducha Svätého je zoznam kvalít a charakterových vlastností, ktoré sa objavujú v živote veriacich, keď sú naplnení Duchom Svätým. Tieto vlastnosti sa uvádzajú v Liste Galaťanom 5,22-23 a sú považované za dar od Boha. Je ich dokopy deväť. Tu sú: Je potrebné dodať, že ovocie Ducha Svätého nie je niečo, čo sa dosahuje vlastnou …

Články

Dar bázne voči Bohu. Čo je to?

Písmo nás učí: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom“ (Prís 9, 10). Svätý Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že najväčším darom Ducha Svätého je múdrosť. Nábožnosť by však mala pôsobiť ako prvá. Dar bázne Božej úzko súvisí s čnosťou pokory. Tento dar nás osvieti, aby sme si uvedomili pravdu o sebe a síce, že sme všetci slabí, …

Knihy

Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami

Rozjímania nad jednotlivými invokáciami Litánií k Duchu Svätému reflektujú vzťah autorky k Bohu prostredníctvom tretej Božskej osoby. Z jednotlivých zamyslení cítiť, že každú myšlienku má hlboko prežitú a dozretú v tichu. Ak aj vy začnete deň práve jedným z týchto zamyslení spojeným s modlitbou a predsavzatím, po 28 dňoch zatúžite vrátiť sa k týmto textom …

Články

Ovocie Ducha Svätého: Dobrota

Spoľahni sa na Pána a dobre rob. (Ž 37, 3) Ako tínedžer som objavil radosť zo zbierania známok. Po tom, čo som na Vianoce dostal štartovaciu sadu a cenovú príručku, som si vo veľmi krátkom čase vytvoril veľkú zbierku známok z celého sveta. Aj keď bolo vzrušujúce zbierať známky z cudzích krajín z obdobia po …

Články

Ovocie Ducha Svätého: Láska

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17) Hoci je láska najdôležitejším ovocím Ducha Svätého, je zároveň najmenej pochopená. Ak do internetového vyhľadávača zadáte slovo „láska“, vo výsledkoch sa pravdepodobne objavia slová „cit“, „túžba“ alebo „romantika“. Podľa inzerentov vyjadrujeme lásku k druhým tým, že kupujeme drahé darčeky. Podľa médií sa slávne páry …

Články

5 prekvapivých vecí o Duchu Svätom

Človek má veľa predstáv o tom, ako Duch Svätý pôsobí. Na jednom konci spektra spája Ducha Svätého s nadšením a extázou, teda výrazmi ako „krst v Duchu“ alebo „spočinok v Duchu“. Na druhom konci spektra mnohí kresťania vnímajú Ducha Svätého ako tichého spoločníka Otca a Syna – alebo ešte horšie, úplne sa naňho zabúda. Duch …

Články

Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je svojou milosťou prvý pri prebúdzaní našej viery a pri udeľovaní nového života, ktorý spočíva v poznaní Otca a toho, ktorého Otec poslal, Ježiša Krista. Je však posledný pri zjavení osôb Najsvätejšej Trojice. (236) Svätý Gregor Nazianzský, „Teológ“, vysvetľuje tento postup pedagógiou Božej „zhovievavosti“:„Starý zákon ohlasoval Otca jasne, Syna menej jasne. Nový [zákon] …

Články

Prečo je ťažké mať osobný vzťah k Duchu Svätému?

Ak je jediný Boh v troch osobách tak, ako veríme, nemali by sme mať osobný vzťah s každou z nich? Určíte áno. Pokiaľ však ide o tretiu osobu Najsvätejšej Trojice, Ducha Svätého, môžeme sa osobne dostať do akýchsi ťažkostí. Problém je však zrejmý. Kristus prevzal plnú ľudskú prirodzenosť, aby sme sa s Ním mohli mať …

Články

Hriechy proti Duchu Svätému

Tieto chyby tvoria v skutočnosti 6 výhonov z rovnakého koreňa a tým je odmietnutie Božieho dobra. Evanjelium hovorí: „Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.“ (Matúš 12,32) Táto desivá výstraha sa týka hriechu odmietania …

Články

Chcete dary Ducha Svätého? Proste Máriu!

Proste Máriu o hocičo od jej Božského Syna a Ducha Svätého. Otvorí bránu vašej duše a zaplaví vás milosťami a darmi. Vnímate okolie a čudujete sa nad tými, ktorí majú dar poznania, lásky či modlitby? Existuje mnoho darov Ducha Svätého a Boh môže mať pre vás prichystané veľa z nich. Čo musíte urobiť, je modliť …

Články

Pôsobenie Ducha Svätého podľa sv. Bazila Veľkého

Sv. Bazil Veľký (+379) potvrdzuje tú skutočnosť, že bez Ducha Svätého by sme nemohli dosiahnuť neba, lebo je to Duch Svätý, ktorý „pozdvihuje srdce do výšky, vedie za ruku slabých a zdokonaľuje pokročilých … a svojím spoločenstvom ich robí duchovnými.“ Koho to nepovzbudí, keď počuje rôzne mená Ducha Svätého? Kto by sa svojou dušou nepovzniesol …

Články

Duch Svätý v živote človeka

Zo všetkých darov ľudstvu od Boha, nie je nič väčšie, než je prítomnosť Ducha Svätého. Duch Svätý má mnoho funkcií a úloh. Po prvé, On pracuje v srdciach všetkých ľudí na celom svete. Ježiš povedal učeníkom, že On pošle Ducha na svet, aby „usvedčil svet z viny“ v súvislosti s hriechom, spravodlivosťou a súdom. Každý …