Proste Máriu o hocičo od jej Božského Syna a Ducha Svätého. Otvorí bránu vašej duše a zaplaví vás milosťami a darmi. Vnímate okolie a čudujete sa nad tými, ktorí majú dar poznania, lásky či modlitby? Existuje mnoho darov Ducha Svätého a Boh môže mať pre vás prichystané veľa z nich. Čo musíte urobiť, je modliť sa za nich.

Zabúdame na jednoduché pripomenutie: proste a dostanete. To sa týka darov Ducha Svätého. Zdá sa to neuveriteľné, ale zázrak sa udeje často tam, kde oň prosia. Boh preteká cez nás, keď ho žiadame – a mali by sme ho často o to prosiť. Hoci je na Pánovi, čo nám udelí, často udeľuje dar jazykov alebo proroctva, alebo dokonca uzdravuje tých, ktorí o to dôsledne a verne žiadajú.

Modlitby otvárajú dvere milostí, ktoré tečú silno nanovo, najmä v spoločenstvách. A to je čas, keď sa brány nebesia otvárajú doširoka a my môžeme priamo prosiť Pána o hocičo. A tak proste si počas svätej omše o duchovné darčeky. Požiadajte o dary pokoja, radosti, lásky, sĺz, múdrosti, útechy,šťastia, rozlišovania, poznania, oslobodenia atď. Požiadajte Pána o ne, aby vás obklopili anjeli. Proste o bližší vzťah s anjelom strážnym. Poproste o dar modlitby, aby ste vždy vedeli, za čo sa máte modliť! Žiadajte o tieto dary a sledujte čas, ako sa začnú veci diať.

Za čo sa ešte modliť? Krásnym darom Ducha Svätého je milosť priniesť radosť všetkým v našej blízkosti! Všetci sme chrámom Ducha Svätého a môžeme sa modliť, aby prišiel takým spôsobom, že ľudia okolo pocítia radosť a šťastie. Ó, aký veľký dar je to! Aký veľký je dar vnímať, keď Boh sníme naše duchovné klapky a nechá nás a tých okolo nás vidieť jeho očami.

Modlite sa, aby ste boli prameňom Ducha Svätého. Modlite sa, aby ste boli jeho pevnosťou. Modlite sa za to, aby ste boli jeho svätyňou. Modlite sa za celý rad darov a Pán vám udelí to, čo sa zhoduje s vaším poslaním. Akonáhle pocítite, že ste dostali dar, robte všetko pre to, aby ste si ho udržali. Narábajte s ním opatrne. Cibrite sa v ňom. Sledujte, ako vo vás rastie. Veľmi často nám Duch Svätý zveruje niečo, ale časom stratíme vďačnosť a upadneme späť do svetskej lásky alebo hriechu a vnímame, ako sa sila daru zmenšuje.

Na druhej strane, keď sme verní, Boh nás v slobode obdarúva. Dáva nám pochopenie a trpezlivosť a dlhotrvajúcu túžbu. Dáva nám dar milosrdenstva. Alebo lásku. Môže nám udeliť moc uzdravovať. Môže nám dať možnosť pozrieť sa do neba! Požiadajte Máriu o všetko od jej Božského Syna a Ducha Svätého. Proste o lásku, trpezlivosť, uzdravenie. Toto sú dary, za ktoré sa oplatí prosiť a ak začneme už teraz s vierou, zažijeme Vianoce.

Tip na knihu: Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami, Byť ako Mária, Kecharitomene – Milostiplná. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.