Ovocie Ducha Svätého je zoznam kvalít a charakterových vlastností, ktoré sa objavujú v živote veriacich, keď sú naplnení Duchom Svätým. Tieto vlastnosti sa uvádzajú v Liste Galaťanom 5,22-23 a sú považované za dar od Boha. Je ich dokopy deväť. Tu sú:

  1. Láska. Ovocie lásky sa prejavuje v nezištnej a sebaobetujúcej láske k Bohu a k blížnym. Je to láska, ktorá sa neustále snaží slúžiť a pomáhať druhým.
  2. Radosť. Ide o radostný a spokojný vnútorný postoj, ktorý nie je závislý od vonkajších okolností. Je to radosť zo vzťahu s Bohom a z vedomia jeho milosti a dobroty.
  3. Pokoj. Je to stav vnútornej harmónie a pokoja s Bohom. Je to pocit bezpečia a dôvery v Božiu vôľu vo všetkých okolnostiach.
  4. Zhovievavosť. Je to schopnosť vytrvať v ťažkostiach a byť ochotný podriadiť sa Božiemu načasovaniu a plánu. Ide o dôveru v to, že Boh vie najlepšie.
  5. Láskavosť. Ovocie láskavosti sa prejavuje v ochote byť láskavým, zhovievavým a milosrdným voči druhým. Je to vyjadrenie súcitu a porozumenia vo vzťahoch s ostatnými.
  6. Dobrota. Ide o čnosť, ktorá sa prejavuje v službe a pomoci druhým. Je to ochota konkrétne sa angažovať, a tak mať pozitívny vplyv do života druhých.
  7. Vernosť. Vernosť znamená spoľahlivosť, dôveryhodnosť a oddanosť vo vzťahoch. Je to dodržiavanie sľubov a plnenie záväzkov voči Bohu aj ľuďom.
  8. Miernosť. Ovocie miernosti sa ukazuje v schopnosti odpustiť a zmieriť sa s druhými. Je to akt zmierenia, ktorý dokazuje vnímavosť a rešpekt voči iným.
  9. Zdržanlivosť. Ide o schopnosť kontrolovať svoje emócie, túžby a reakcie. Zdržanlivosť je schopnosťou robiť múdre a správne rozhodnutia na základe Božej vôle a vlastného svedomia.

Je potrebné dodať, že ovocie Ducha Svätého nie je niečo, čo sa dosahuje vlastnou silou, ale je výsledkom Božej milosti a práce Ducha Svätého v nás. Keď sme otvorení a ochotní spolupracovať s Duchom Svätým, tieto vlastnosti sa postupne prejavujú v našom živote – a ďalej rastú. Sú znakom nášho duchovného dozrievania a toho, že spolupracujeme s Božou prítomnosťou.

Tipy na knihy: Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami100 modlitieb k Duchu SvätémuNovéna k Duchu Svätému: Prosba o jeho sedem darovSedem darov Ducha Svätého pre dušu. Knihy si môžete kúpiť na Zachej.sk.