PIATOK UTRPENIA PÁNA (Veľký piatok)

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Jn 19, 28 – 30

Ježiš si uvedomuje, že teraz splnil úlohu, ktorú mu dal Otec. Prišiel, aby bol pre ostatných vzorom, ako žiť a vykúpiť ľudstvo tým, že dokonale položí svoj život. Vytrval až do konca. Počas celého svojho života sa v dokonalej láske a poslušnosti odovzdával svojmu Otcovi.

Na tento Veľký piatok ďakujme Ježišovi, že vytrval až do konca a položil za nás svoj život. Ďakujme mu za to, že je vzorom vytrvalosti. Prosme o milosť, aby sme dokázali naplniť poslanie a život, ktorý pre nás pripravil Boh, tak, ako to urobil Ježiš.

Toto a ďalšie zamyslenia nájdete v knihe Posolstvá vytrvalosti na Pôstne obdobie, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.