Novéna je forma modlitby, ktorá sa skladá z modlitieb trvajúcich deväť po sebe nasledujúcich dní. Zväčša je táto modlitba zameraná na určitého svätca, Ježiša, Pannu Máriu alebo inú tému. Je to výzva na prehĺbenie duchovného života a môže byť modlitbou prosebnou alebo ďakovnou, prípadne môže vyjadrovať našu oddanosť.

Tu je všeobecný postup, ako sa modlí novéna:

1. Vyberte si novénu.

Rozhodnite sa, za koho alebo za čo sa novénu chcete modliť. Vyberte si svätca (napr. svätý Michal Archanjel, svätý Jozef, svätá Terézia z Lisieux) alebo tému modlitby (napr. za uzdravenie, za obrátenie, za nájdenie práce). Môže to byť aj Ježiš, Panna Mária, alebo niečo iné, za čo sa chcete modliť.

2. Začnite sa modliť.

Modlitbu novény začnite vo vami vybraný deň a pokračujte deväť dní po sebe. Každý deň počas celej tejto doby pokračujte v sústredenej modlitbe.

3. Vyberte si modlitby.

Zvoľte si modlitby, ktoré budete každý deň počas trvania novény opakovať. Môžu to byť konkrétne modlitby, ako napríklad Otče náš, Zdravas‘, Mária, prípadne ďalšie modlitby alebo iné osobné prosby.

4. Venujte čas modlitbe.

Vyhradte si každý deň čas na modlitbu novény. Môžete si zvoliť každý deň rovnakú hodinu, kedy sa budete modliť, alebo si deň prispôsobte tak, aby ste mali na modlitbu dostatok času.

5. Sústreďte sa na tému.

Počas deviatich dní sústreďte svoje myšlienky aj srdce na tému svojej novény. Buďte pokorný a otvorený voči duchovným darom, ktorý očakávate.

6. Buďte vytrvalí.

Dôležité je mať vytrvalosť a dodržiavať modlitbu novény každý deň počas deviatich dní. Vytrvalá modlitba nám pomáha hlbšie prežívať spojenie s Bohom alebo svätcom, ku ktorému sa modlíme.

7. Buďte vďační.

Po skončení deviatich dní modlitieb buďte vďační za to, že ste mali túto príležitosť hlbšie sa priblížiť Bohu a téme vašej novény. Poďakujte Bohu za milosti, ktoré vám počas modlitby udelil.

Nezabudnite – každý deň sa modlite úprimne a s otvoreným srdcom. Veríme, že Boh vypočuje vaše modlitby a odpovie na ne v súlade s jeho vôľou.

Tipy na knihy: Účinná novéna troch Zdravasov, 3 novény k sv. Rite, 5 novén k Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Knihy si môžete kúpiť na Zachej.sk.