kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Články

Ako sa modlí novéna?

Novéna je forma modlitby, ktorá sa skladá z modlitieb trvajúcich deväť po sebe nasledujúcich dní. Zväčša je táto modlitba zameraná na určitého svätca, Ježiša, Pannu Máriu alebo inú tému. Je to výzva na prehĺbenie duchovného života a môže byť modlitbou prosebnou alebo ďakovnou, prípadne môže vyjadrovať našu oddanosť. Tu je všeobecný postup, ako sa modlí …