Tradičný katolícky ruženec má celkovo 59 guličiek alebo koraliek. Na ruženci sa nachádzajú štyri väčšie guličky, medzi ktorými sa nachádzajú skupiny menších guliek alebo koraliek. Ruženec je rozdelený do piatich desiatkov, pričom každý desiatok obsahuje desať malých guličiek. Na konci ruženca sa nachádza kríž. Na každú malú guľku sa modlí jedno Zdravas‘, Mária, na väčšie guľky sa modlí Otče náš a Sláva Otcu.

Celkovo je na ruženci 59 guliek, ktoré nám pomáhajú sledovať naše modlitby, keď sa modlíme jednotlivé tajomstvá zložené z modlitieb Otče náš a Zdravas‘, Mária. Ruženec je užitočným nástrojom na modlitbu a kontempláciu a je dobré nosiť ho so sebou alebo mať ho doma ako neodmysliteľnú súčasť svojho duchovného života.

Tipy na knihy: Ako sa modliť ruženec, Ruženec – záchrana pre svet, Rozjímanie nad ružencom. Knihy si môžete zakúpiť na Zachej.sk.