Odporúča sa, aby sa svätá spoveď uskutočnila v prvú sobotu. Nie je to však podmienka k platnosti pobožnosti. Je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia o niekoľko dní skôr. V zápiskoch sestry Lucie z Fatimy čítame, že Ježišovi predstavila ťažkosti, aké mali niektorí s pristupovaním k sviatosti zmierenia v sobotu a požiadala, aby svätá spoveď mohla byť platná osem dní. Ježiš jej odpovedal: „To môže byť aj oveľa dlhšie za predpokladu, že ľudia sú v stave milosti, keď ma prijímajú v Eucharistii a majú v úmysle zadosťučiniť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“

Svätá spoveď by sa mala vykonať s úmyslom zadosťučiniť za urážky Nepoškvrneného Srdca Márie.

Počas nasledujúcich prvých sobôt je možné pristúpiť k svätej spovedi s úmyslom zadosťučiniť za jednu z piatich urážok, o ktorých hovorí Ježiš alebo vždy zadosťučiniť za urážky vo všeobecnosti.

Úmysel si môžeme vzbudiť počas prípravy na sviatosť zmierenia alebo pri prijímaní rozhrešenia. Pred prijatím sviatosti sa môžeme pomodliť túto alebo podobnú modlitbu:

Bože, chcem teraz prijať sviatosť zmierenia, aby mi boli odpustené hriechy, ktoré som spáchal, najmä tie, ktorými som vedome alebo nevedome spôsobil bolesť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nech táto svätá spoveď prinesie tvoje milosrdenstvo mne a úbohým hriešnikom, aby Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazilo.

Počas prijímania rozhrešenia možno vysloviť úkon kajúcnosti:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu, najmä pre moje hriechy proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Tento úryvok pochádza z knihy Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.