Najstarší strom Francúzska skrýva dva najpodivuhodnejšie stromové domčeky na svete – katolícke kaplnky. Prastarý dub v Allouville-Bellefosse v Normandii bol, ako sa zdá, už v r. 1669, keď do neho udrel blesk, pozoruhodným stromom. Inak si nemožno vysvetliť, že sa jeho zvyšky jednoducho nespracovali na kurivo, ale čakalo sa, či znova vyženú. A hľa: strom úder blesku prežil, čo sa považovalo za nezvyčajné. Vtedajší farár sa rozhodol do hlbokej škáry, ktorú blesk vypálil do vnútra kmeňa, postaviť kaplnku.

Zasvätili ju „Božej Matke pokoja“ a vznikla tradícia každoročnej púte na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta. Vtedy sa v kaplnke slávi svätá omša.

Neskôr zriadili v korune stromu ešte aj „eremitnú izbu“ – tiež ako kaplnku. Prístup k obom kaplnkám umožňujú točité schodíky, ktoré sa vinú okolo mohutného kmeňa stromu. „Kaplnkový“ dub sa považuje aj za turistickú atrakciu.
Vedecký prieskum dubu ukázal, že musí mať najmenej 800 rokov!

Obyvatelia dedinky si však šuškajú, že je podstatne starší: Strom tu rastie od doby cisára Karola Veľkého (+ 814) a Viliam I. Dobyvateľ (+ 1087) sa vraj dokonca osobne pri strome modlil. Aj keď to pravdepodobne tak nie je, svedčí to o veľkom vyžarovaní, ktoré má strom už dlho pre ľudí v tejto oblasti.

Pravdou však je, že počas Francúzskej revolúcie chcela rozzúrená luza strom aj s kaplnkou ako znakom „reakcionárskych“ síl podpáliť a zničiť. Istý chytrácky dedinčan mal v tejto veľkej núdzi spásnu myšlienku: Vyhlásil, že zmenil účel kaplnky na „chrám rozumu“ a tak dokázal strom a kaplnku zachrániť. Čoskoro na to kaplnka opäť nadobudla svoj pôvodný zmysel.

Dub potrebuje starostlivú opateru: treba podopierať vetvy, časti kmeňa sú už odumreté. Na miestach, kde kmeň stratil kôru, ho pokrývajú šindle. V minulosti bol tiež podstatne vyšší, teraz meria už iba 15 metrov. Viac treba však obdivovať mohutný objem kmeňa a jeho ctihodný vek. 

Každú jar sa najstarší strom Francúzska nanovo zazelená.

Tip na knihu: Slzy v La Salette: Zjavenie, ktoré otriaslo Cirkvou, Garabandal, Garabandal. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.