kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 53 VÝSLEDKOV
Články

Novinový článok o Garabandale

Pensamiento Alaves vo svojom čísle z 27. apríla 1962 uverejnil zaujímavý článok Dr. Josého de la Vegu o jeho návšteve San Sebastianu de Garabandal. Myslím si, že je vhodné citovať správu z novín v tejto kapitole venovanej svedectvám ostatných ľudí. Znie takto: Od 18. júna minulého roka sa Preblahoslavená Panna takmer každý deň prechádza po …

Články

Svätý John Henry Newman: Panna Mária, sídlo múdrosti

Jeden z titulov, pod ktorými je v Loretánskych litániách vzývaná Panna Mária, je „sídlo múdrosti“. Dôvodom je, že Ježiš, ktorý je v Písme nazývaný Slovo a Božia múdrosť, istý čas prebýval v jej tele a po svojom narodení, v prvých rokoch svojho života často oddychoval v jej náručí a spočíval v jej lone. Mária je …

Články

Svätý Bernard z Clairvaux: Mária, Prostrednica milostí

Milí priatelia, jeden muž a jedna žena nám privodili nesmiernu škodu; ale vďaka Bohu, rovnakým spôsobom – skrze jedného muža a jednu ženu bolo všetko obnovené. Ba nielen obnovené, ale zveľadené, vďaka tomu, že milosť sa rozhojnila ešte väčšmi než na počiatku. Tento nový dar vskutku nie je porovnateľný s prvotným prečinom, lebo veľkosť prospechu …

Články

Majstrovské dielo nebeského Otca: Najsvätejšia Panna Mária

„Tak ako podľa zákonov prírody musí mať dieťa svojho otca a matku, tak podľa zákonov milosti musí mať aj pravé dieťa Cirkvi svojho nebeského Otca − Boha i svoju Matku − Máriu. Ak sa niekto chváli, že jeho nebeským Otcom je Boh, ale nemá pravú synovskú lásku k Márii, potom je klamár… (a Boh mu …

Články

Svätá spoveď v prvú sobotu v mesiaci

Odporúča sa, aby sa svätá spoveď uskutočnila v prvú sobotu. Nie je to však podmienka k platnosti pobožnosti. Je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia o niekoľko dní skôr. V zápiskoch sestry Lucie z Fatimy čítame, že Ježišovi predstavila ťažkosti, aké mali niektorí s pristupovaním k sviatosti zmierenia v sobotu a požiadala, aby svätá spoveď mohla …

Články

Tri svedectvá o pobožnosti prvých sobôt

Skôr ako si povieme o forme pobožnosti prvých sobôt, začítajme sa do troch krátkych príbehov. Prvé svedectvo. Píše sa rok 1944, Írsko. V jednotke armády slúži Anatol, Poliak, ktorý zo sovietskeho tábora v Ostaszkove ako zázrakom vyšiel živý. V priebehu nasledujúcich dní prosí vojenského kaplána, aby mu vysvetlil úlohu fatimských zjavení. Nakoniec od neho dostane …

Články

Cirkev Veľkej soboty. Japonská duchovná cesta

Prvý kontakt s Japonskou cirkvou môže byť šokujúci. Maličké, chudobné kostolíky, často so statusom katedrály, sú zvláštnym znakom japonského katolicizmu. Vo veľkých metropolách sa nedajú nájsť ľahko, často sú ukryté niekde bokom. Niekedy sú vedľa nich – ako v Tokiu – veľké katolícke rehoľné univerzity. Prázdne steny, niekoľko obrazov a veriaci, ktorí sa ticho klaňajú …

Články

Mariánska zbožnosť svätého pápeža Leva XIII.

Pápež Lev XIII. bol najdlhšie žijúcim pápežom v dejinách Cirkvi a zomrel vo veku 93 rokov. Ako vynikajúci spisovateľ, básnik a teológ založil v Ríme v roku 1879 Pápežskú akadémiu svätého Tomáša Akvinského (dnes známu ako Pápežská univerzita svätého Tomáša Akvinského alebo Angelicum). Bol vášnivým poľovníkom a vinohradníkom a bol známy tým, že lovil vtáky …

Články

Zázračné obrátenie Bruna Cornacchiolyho – muža, ktorý chcel zabiť pápeža

Bruna Cornacchiolu vychovali v katolíckej rodine, ale keď dospel, začal nenávidieť všetko katolícke. Vo svojom vnútri prechovával hlbokú nenávisť voči Cirkvi a sľúbil, že ju rozloží. Takisto sľúbil, že jedného dňa zabije pápeža a v rámci tejto svojej prípravy si dokoncal kúpil dýku. Nebol ani dobrým manželom, neustále bil svoju manželku a tiež aj deti. …

Knihy

Účinná novéna troch Zdravasov

Účinná novéna troch Zdravasov je nádherná modlitba na počesť troch zvláštnych darov Panny Márie, ktorými ju Boh zahrnul: jej moci, múdrosti a milosrdenstva. Každý z nich je spojený s Najsvätejšou Trojicou, s ktorou je Mária dokonale zjednotená. Túto novénu možno označiť slovami: krátka, silná, účinná. Touto novénou vzývame Máriu, aby dary, ktorými ju Najsvätejšia Trojica tak štedro zahrnula, použila v …

Články

Ružencové klenoty sv. Maximiliána Kolbeho

„Pôvod ruženca je dobre známy. Rozpráva o tom vtedajší svedok (svätého Dominika), otec Teodor z Alpoly (žil v rokoch 1228 −1297). Hovorí, že keď svätý Dominik nemohol v istej lokalite obrátiť heretikov, obrátil sa na Pannu Máriu, ktorú si od detstva veľmi ctil, a prosil ju o pomoc. Nato sa mu zjavila Kráľovná neba, ukázala …

Články

Pápež František o Panne Márii

V podobenstve o rozsievačovi svätý Lukáš zaznamenáva slová, ktorými Ježiš vysvetľuje význam „dobrej pôdy“: sú ňou tí, „čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu“ (Lk 8, 15). V kontexte Lukášovho evanjelia zmienka o dobrom a šľachetnom srdci vo vzťahu k počúvaniu a zachovávaniu Božieho slova predstavuje implicitný …

Články

Svedectvo o živote Jána Bosca

Keď don Bosco v roku 1884 poskytol rozhovor istému reportérovi z Journal de Rome, boli mu okrem iného položené tieto otázky: Otázka: Akým zázrakom sa vám podarilo založiť toľko domov v toľkých krajinách sveta? Odpoveď: Dokázal som urobiť viac, ako som dúfal. Ako sa mi to podarilo, to vlastne ani sám neviem. Panna Mária, ktorá …

Články

Zázraky na oblohe v Kibehu

~ Immaculée Ilibagiza Ako dieťa som sa do Kibeha nikdy nedostala, ale Kibeho si ma vždy našlo. Niektoré z najpestrejších príbehov o vizionároch sa ku mne dostali, keď som v noci ležala v posteli a odpočúvala nočné rozhovory rodičov so susedmi za oknom. Jedného večera sa rozhovor zvrtol na zázraky. Moja myseľ preskočila o niekoľko …

Články

Príbeh mlčiacej vizionárky Agnes z japonskej Akity – II. časť

O nejaký čas Boh viedol Sumako iným smerom. Počas zberu ryže v jednej z dedín sa utopilo dieťa, ktoré zostalo bez dozoru. Vtedy sa okamžite rozhodla zriadiť miesto starostlivosti o deti a podporovali ju takmer všetci dedinčania vrátane jej otca. Keď sa dozvedel, čo chce jeho dcéra urobiť, zmenil rozhodnutie o vydedení. Od roku 1958 …

Články

Príbeh mlčiacej vizionárky Agnes z japonskej Akity – I. časť

Japonský katolicizmus je mlčiaci, v uponáhľanej spoločnosti krajiny vychádzajúceho slnka, ktorá je pohltená prácou, takmer nepostrehnuteľný. Rovnaká, takmer neviditeľná, maličká, pre svet bezvýznamná bola aj sestra Agnes (Kacuko) Sasagawová, ktorej sa v Akite zjavila Matka Božia. Z fotografi í z tých čias sa pozerá sympatická Japonka so spletenými vlasmi (sestry v jej kongregácii až neskôr …