Z hĺbky svojho srdca volám k tebe, Mária, a skrze vznešenosť a moc tvojho mena ťa prosím, aby si mi vyprosila Božie milosrdenstvo. Tvoje meno je útočiskom hriešnikov a útechou všetkých, ktorí sú zarmútení. Preto mi, prosím, pomôž, Mária, a poteš ma v mojej biede.

Vznešené meno Mária, radosť anjelov, útecha nábožných, nádej hriešnikov, chválim ťa a z celej duše ťa velebím.

Teba chcem nosiť vo svojom srdci, tvoje meno chcem mať ustavične na perách.

Panna Mária, buď mojou útechou a pomocou v živote i v hodine smrti. Príď mi, Mária, na pomoc a mocou svojho mena zažeň nepriateľa. A ak by som už vtedy nemohol vysloviť tvoje meno, príď ku mne, prosím, neopúšťaj ma a pomôž mi, aby som sa mohol s tebou večne radovať v nebi. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Skrytý život svätej Anny, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.