kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Články

Radostná dôvera svätých Joachima a Anny

Anna sa narodila a vyrastala v Betleheme. Keď prišiel čas, vydala sa za Joachima, zbožného zámožného Žida z Nazareta. Obaja sa usadili v šťastnom manželstve, zbožne praktizovali svoju vieru a vydobyli si úctyhodné miesto vo svojej komunite. Takto prešli roky. Potom sa začali klebety. Najskôr sa šepkalo medzi ženami, keď sa Anna vybrala k studni. …

Modlitby

Prosba k Panne Márii o pomoc

Z hĺbky svojho srdca volám k tebe, Mária, a skrze vznešenosť a moc tvojho mena ťa prosím, aby si mi vyprosila Božie milosrdenstvo. Tvoje meno je útočiskom hriešnikov a útechou všetkých, ktorí sú zarmútení. Preto mi, prosím, pomôž, Mária, a poteš ma v mojej biede. Vznešené meno Mária, radosť anjelov, útecha nábožných, nádej hriešnikov, chválim …

Články

Život Panny Márie v chráme

Od počiatku a pred vekmi stvoril ma (Boh), takže naveky už nikdy nepominiem. V (Božom) svätostánku som konala bohoslužbu. Sir 24, 14 Starobylá legenda hovorí, že Mária bola v chráme zverená najmä jednej svätej prorokyni, sedemdesiatročnej nábožnej vdove Anne, ktorá sa stala jej druhou, starostlivou a láskavou matkou. Svätý Hieronym a svätý Bonaventúra píšu, ako …

Články

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. Pies 4, 7 Cirkev vždy verila a verí, že Bohorodička, Panna Mária, dcéra svätej Anny, od prvého okamihu, v ktorom bola jej duša stvorená a ozdobená milosťou Ducha Svätého, bola zvláštnym darom Božej milosti, pre zásluhy utrpenia a smrti Ježiša Krista, uchránená od každej škvrny …