Pane Ježišu Kriste, Boží Syn, večné knieža pastierov, na príhovor všetkých tvojich vyvolených voláme k tebe; zošli Ducha Svätého na všetkých, ktorých si povolal ku kňazskej dôstojnosti. Udeľ im múdrosť, radu, silu, poznanie, nábožnosť a synovskú Božiu bázeň, aby všetko, čokoľvek budú konať v tvojej svätej službe, sa dialo podľa tvojej najsvätejšej vôle, k cti a chvále tvojho mena, k zvelebeniu tvojho kráľovstva na zemi, veriacim a im samotným na spásu.

Pokorne prosíme, ozbroj ich svojou božskou silou, aby s apoštolskou horlivosťou hlásali tvoje učenie tak, ako si ho zveril svätej Cirkvi; aby horlivo zotrvávali na modlitbách, prinášali Najsvätejšiu sviatosť čistými rukami a nepoškvrneným srdcom a spolu aj sami seba vydávali ako ľúbeznú obetu pre teba; aby viedli duše k večnému životu a riadili sa iba láskou, ktorá smeruje k tebe, nasledovali ťa zapieraním seba a niesli za tebou kríž svojho povolania; aby boli príkladom pre veriacich v reči, v láske, vo viere a čistote, mali vždy dobré svedomie, bezúhonné pred tebou i pred ľuďmi.

Žehnaj im a ich prácam a daj, nech bojujú dobrý boj, zachovajú si vieru do konca a raz dosiahnu korunu spravodlivosti, ktorá je pripravená pre všetkých, ktorí ťa milujú. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.