kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Modlitby

Modlitba za zomrelých kňazov

Bože, ty si medzi následníkmi apoštolov v kňazskom úrade vyznamenal svojich služobníkov kňazskou dôstojnosťou, daj, prosíme, aby boli tiež pripočítaní k ich večnému spoločenstvu. Mária, Kráľovná apoštolov a dobrá Matka kňazov, pre bolesti, ktoré si vytrpela pod krížom, ťa prosíme, obetuj večnému Otcovi krv svojho Syna za duše kňazov v očistci! Amen. Mária, moja najsladšia …

Modlitby

Modlitba za novokňazov

Pane Ježišu Kriste, Boží Syn, večné knieža pastierov, na príhovor všetkých tvojich vyvolených voláme k tebe; zošli Ducha Svätého na všetkých, ktorých si povolal ku kňazskej dôstojnosti. Udeľ im múdrosť, radu, silu, poznanie, nábožnosť a synovskú Božiu bázeň, aby všetko, čokoľvek budú konať v tvojej svätej službe, sa dialo podľa tvojej najsvätejšej vôle, k cti …

Modlitby

Modlitba za matky budúcich kňazov

Panna Mária, Matka večného Veľkňaza a dobrá Matka svojho ľudu, vypros nášmu národu hojnosť nábožných katolíckych matiek, ktoré by boli pre svoju hlbokú vieru a úctu ku kňazstvu hodné dať Cirkvi svätých kňazov. Nepoškvrnená Panna, chráň čisté duše nábožných dievčat a veď ich tak, aby si vrúcne priali stať sa raz matkami kňazov. Kráľovná kňazstva, …

Modlitby

3 modlitby za spovedníka alebo duchovného vodcu

Modlitba 1 Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ty si zveril blaho i bolesti Cirkvi svojim kňazom, v hlbokej pokore ti odporúčam všetky apoštolské starosti svojho duchovného sprievodcu. Čoraz viac ho napĺňaj pravou svätosťou. Daj mu pravé apoštolské srdce plné činorodej lásky k tebe a k tvojim dušiam, aby sám posvätený v tebe mohol aj nás, ktorí …