Bože, ty si medzi následníkmi apoštolov v kňazskom úrade vyznamenal svojich služobníkov kňazskou dôstojnosťou, daj, prosíme, aby boli tiež pripočítaní k ich večnému spoločenstvu.

Mária, Kráľovná apoštolov a dobrá Matka kňazov, pre bolesti, ktoré si vytrpela pod krížom, ťa prosíme, obetuj večnému Otcovi krv svojho Syna za duše kňazov v očistci! Amen.

Mária, moja najsladšia Matka, prosím ťa pre všetky bolesti, ktoré si vytrpela pri smrti svojho Syna, obetuj večnému Otcovi drahocennú krv svojho Syna aj za kňazov v očistci. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.