Neviem, či už nenadišla posledná chvíľa môjho života tu na zemi. A predsa som taký neopísateľne chladný a bezstarostný, že málokedy, takmer nikdy nemyslím na svoj koniec. Kto ma vytrhne z tohto chladu a ľahostajnosti?!

Otče! Prosím ťa o túto milosť s detskou dôverou. Nauč ma rátať svoje dni, aby som si uvedomil krátkosť svojho života i neistotu hodiny, kedy zomriem. Ale nauč ma prijať istotu, že zomriem. Denne mi pripomínaš krehkosť tohto pozemského života.

Zbav, prosím, moje srdce rozkoší tohto sveta. Veď ho musím tak skoro opustiť. Veď v ňom nemôžem nájsť nič, čo by nasýtilo, ba ani len upokojilo môjho nesmrteľného ducha. Daj mi svetlo, silu i odvahu, aby som bol každý deň lepší. Daj mi vykonať niečo dobré a užitočné, aby ani jeden deň nebol strateným z hľadiska večnosti.

Amen.

Johann Michael Sailer

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Stretnutia s dušami z očistca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.