kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 10 z 10 VÝSLEDKOV
Modlitby

Modlitba obetovania za duše v očistci

Dobrotivý Bože! Pretože je tvojou svätou vôľou, aby sme sa modlili za duše v očistci, obetujeme ti skrze najčistejšie ruky Panny Márie všetky sväté omše, ktoré sa dnes slúžia na tvoju slávu a česť a za spásu duší v očistci. Pokorne ťa prosíme, pre hojné zásluhy tvojho milovaného Syna zotri ich vinu a zmiluj sa …

Články

10 spôsobov, ako denne zachrániť duše pre večnosť

Silné slová anjelského cirkevného učiteľa svätého Tomáša Akvinského by nás mali vytrhnúť z hĺbky našej duše, aby sme robili pre Boha veľké veci. Slová: „Jedna nesmrteľná duša človeka má väčšiu cenu než celý stvorený vesmír.“ V skutočnosti, ak meditujeme o prvých dvoch kapitolách Biblie z Knihy Genezis, uvažujeme o Bohu ako o umelcovi a staviteľovi, …

Články

Prečo Ježiš zostúpil k zosnulým?

V apoštolskom vyznaní viery sa môžeme stretnúť so slovami “umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým. (v inej verzii “zostúpil do pekiel”). V týchto slovám vnímame, že pravda vyjadrená v jednoduchej myšlienke je šokujúca: áno, Cirkev učí, že Kristus šiel do pekla. Prečo Cirkev vyznáva takúto vec? Zdá sa to úplne škandalózne. Ale aj to je …

Články

Dcéra bola svedkom prechodu otca z očistca do neba

V 17. storočí sa odohral tento príbeh: isté dievča navštívilo benediktínskeho opáta Millána de Mirando v kláštore Panny Márie z Montserrat, aby obetovala tri omše za svojho zosnulého otca. Mladé dievča bolo úplne presvedčené, že tieto omše urýchlia jeho cestu do neba a vyslobodia ho z očistcových múk. Opát pohnutý detinskou vierou dievčiny odslúžil prvú …

Články

Začnite svoj očistec už dnes

Je očistec vzdialené miesto? Alebo začína už tu a teraz? Zatiaľ čo november prináša do popredia povedomie o svätých dušiach v očistci, ponúka aj dôležitú otázku: Je očistec vzdialeným miestom alebo je to stav existencie, ku ktorému sme všetci povolaní už odteraz? Svätý Ján Pavol II. naznačil niečo o ohňovej búrke už počas pápežskej audiencie …

Články

Navštevujú zem duše z očistca?

Tesne v blízkosti Vatikánu sa nachádza malé zaujímavé múzeum venované dušiam v očistci. Nájdete tu jednoduché predmety, akými sú modlitebné knižky či odevy. Nič nezvyčajné, pokým si neuvedomíte, že každá vystavená vec je údajnou stopou zosnulých, keď sa z očistca zjavili svojim drahým žiadajúc o modlitby – napríklad nevysvetliteľne vypálené odtlačky prstov – Múzeum duší …

Články

Nebo, peklo a očistec… Čo je očistec?

Asi neexistuje žiadna iná katolícka dogma, ktorá by bola predmetom väčšieho skúmania ako očistec. A často je táto téma nesprávne chápaná. Kritici považujú tento pojem za nebiblický alebo dokonca za vynález pohanov. Čo je presne očistec? Názov očistec je odvodený od latinského purgare, čo znamená očistenie alebo čistenie. Hovorovo je to miesto alebo duchovná oblasť. Takáto …

Články

Svätý Sebastián a jeho pravdivý príbeh

Ak viete niečo o svätom Sebastiánovi (Šebestiánovi, Šebastiánovi), je pravdepodobné, že prvé, čo vám napadne je obraz zobrazujúci mladíka dobodaného množstvom šípov. A z tohto by sa dalo predpokladať, že tento svätec bol takto umučený. Ale nie je to tak. Jeho príbeh je oveľa neuveriteľnejší! Sebastián bol rímskym vojakom v 3. storočí, ktorý bol tajným …

Články

Príbehy Pátra Pia s dušami v očistci

Keď prejdeme z pozemského života a teda zomrieme, Boh nám predtým, ako nás bude súdiť, dá šancu vidieť a pochopiť, čo skutočne je hriech. Každý, kto pozná Pátra Pia, vie, že tento svätec mal priamy vzťah s posmrtným životom. Keď ho príbuzný mŕtveho človeka požiadal o odpoveď k nebožtíkovi, bolo fascinujúce, že Pio mal vždy …

Články

Čo ste nevedeli o očistci – 1. časť

Na Zemi je človek hosťom. Prichádza na svet, aby ho zase opustil. Smrť, aj keď váha a odkladá, nezabúda zotrieť všetko, čo sa kedy narodilo. Život človeka je cestou k hrobu. Všetko pod nebom je neisté, jedine smrť je istá. O tomto budúcom živote nás ako prirodzený rozum, tak tiež Božské Zjavenie učí veľa dobrého …