Všemohúci Bože, u ktorého prebývajú duše dokonalých a ktorý sa staráš o duše nedokonalých, čo odišli zo sveta s nižšou mierou tvojej milosti, a keďže ešte nie sú hodni tvojej prítomnosti, zotrvávajú v stave smútku a dočasnej beznádeje! Ako ti dobrorečíme za svätých, ktorí už boli prijatí do tvojej slávy, tak ti s pokorou prednášame svoje modlitby za tvojich trpiacich služobníkov, ktorí v každej chvíli túžobne očakávajú deň svojho vyslobodenia. Odpusť im hriechy, doplň ich nedostatočnú prípravu a zotri im slzy z očí, aby ich mohli uprieť do tvojich slávnych očí a večne sa radovať skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna a modlitby na pomoc dušiam v očistci, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.