Spytovanie svedomia sa často spája s matematikou, ale – pozor, dobrá správa! − Božie pravidlá pre šťastný život nie sú matematické. Spytovanie svedomia (lat. examen) je v skutočnosti skúmanie nášho svedomia, aké robí napríklad lekár. Je to skúmanie toho, čo v našom živote funguje správne, čo treba posilniť a čo vyliečiť. Pri spytovaní svedomia nie je potrebné používať kalkulačku, ale istý vzor, ktorý nám Pán Ježiš zanechal v Evanjeliu podľa svätého Matúša. Carlo Acutis sa ním riadil celý život:

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou ce dušou a celou svojou mysľou! Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 37 – 40)

Keď sa púšťate do spytovania – teda do skúmania – svojho svedomia, stojí za to si túto vetu prečítať.

Čo vlastne skúmame pri spytovaní svedomia?

Svedomie je − jednoducho povedané − súčasťou nášho rozumu, ktorý nám napovedá, či je skutok dobrý alebo zlý, a teda či je v súlade s Božími prikázaniami, predovšetkým s prikázaním lásky. Aby svedomie mohlo vykonať presné hodnotenie, musí byť dobre pripravené. Najlepšou „školou“ pre svedomie je znalosť Božieho slova, modlitba, rozhovory so skúsenejšími ľuďmi, čítanie hodnotných kníh a sledovanie dobrých filmov. Najväčšou pomocou je však modlitba k Duchu Svätému, takže je vhodné vzývať ho pred každým spytovaním svedomia.

Tento úryvok pochádza z knihy Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.