kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 16 VÝSLEDKOV
Články

Aký osoh prináša svätá spoveď?

Svätá spoveď je neuveriteľne užitočná nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú občiansku spoločnosť. 1. Veriaci má zo spovede tento úžitok: dosahuje sebapoznanie, svedomitosť, vnútorný pokoj, vytrvalosť a pevnosť charakteru a mravnú dokonalosť. Spovedajúci sa kajúcnik musí všetky svoje skutky i zanedbané veci posudzovať cez prizmu Božích prikázaní. A preto sa aj sám lepšie poznáva. …

Články

Spytovanie svedomia

Spytovanie svedomia sa často spája s matematikou, ale – pozor, dobrá správa! − Božie pravidlá pre šťastný život nie sú matematické. Spytovanie svedomia (lat. examen) je v skutočnosti skúmanie nášho svedomia, aké robí napríklad lekár. Je to skúmanie toho, čo v našom živote funguje správne, čo treba posilniť a čo vyliečiť. Pri spytovaní svedomia nie …

Články

Načo nám slúži svätá spoveď?

To je dôležitá otázka. Pre mnohých ľudí nie je ľahké ísť na spoveď a vyznať kňazovi hriechy. Je to náročná výzva, ale tí, ktorí k nej pristupujú pravidelne, potvrdia, že každé stretnutie s Ježišom v tejto sviatosti je mimoriadnou a veľmi potrebnou skúsenosťou. Je úžasné cítiť, že Pán Boh nás miluje. Keď sa s ním …

Knihy

Spytovanie svedomia pre tých, čo túžia po vnútornom uzdravení

Hriech je chorobou ľudského ducha, ktorá človeka ničí a vedie ho k duchovnej smrti. Sviatosť zmierenia je veľký Boží dar, prostredníctvom ktorého sa uzdravujeme z rán spôsobených hriechom. Aby sme mohli naplno zakúsiť uzdravujúcu moc tejto sviatosti, mali by sme sa na jej prijatie náležite pripraviť. Táto knižka nám v tom pomôže. Je určená tým, …

Články

Spoveď po dlhých rokoch?

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky,“ povedal svätý Ján Krstiteľ, keď zopakoval Izaiášove slová. (Lukáš 3,4) Ján Krstiteľ nás vyzýva, aby sme sa pripravili na príchod Pána a aby sme boli pripravení na príchod Krista nielen všeobecne do sveta, ale aj osobitným spôsobom do srdca každého z nás. Tento hlas, ktorý kričí na púšti, nám …

Články

Svätý Ján Nepomucký urobil pre mňa zázrak

Ak máte vo svojom živote veľký úmysel a zdá sa, že si neviete s ním poradiť, je na čase zavolať na pomoc svätých. Poznám jedno milé dievčatko, ktoré je odvážne, smelé a milé, ale vystrašené z nových ľudí. Zvyčajne netrvá dlho, kým sa cez to dostane, ale prvých 20 minút s niekým neznámym potrebuje Cecilia …

Články

Ako ísť na spoveď, keď som tam už celé roky nebol?

Praktický sprievodca pre tých, ktorí váhajú s návratom k sviatostiam. Ísť na spoveď po 5, 10, 20, 30 (alebo viacerých) rokoch môže byť pre mnohých skľučujúce. Vieme, že by sme to mali robiť, ale je tu istá časť v nás, ktorá sa stále zdráha alebo sa dokonca bojí vrátiť sa k sviatostiam. Okrem pocitu hanby …

Články

Všeobecná alebo generálna svätá spoveď

1. Všeobecná (alebo aj generálna) spoveď je vyznanie všetkých hriechov, ktoré sme spáchali za dlhší čas a z ktorých sme sa už väčšinou aj spovedali. Aj dom, v ktorom bývame, zvykneme viackrát za týždeň poumývať a vyčistiť. Po istom čase urobíme dokonca aj dôkladnejšie upratovanie. Vybielime steny, opravíme podlahu atď. Podobne sa správame aj so …

Články

10 dôkazov, že spoveď má moc oslobodiť

Smútok, zmätenosť, dezorientácia, tma, hnev a často trpkosť- všetky tieto slová opisujú dušu, ktorá žije v stave smrteľného hriechu. V skutočnosti Ježiš hovorí, že hriech je otroctvo. (Jn 8) Vo filme The Mission (Misia), kde hrá aj svetoznámy herec Robert de Niro, jedna z postáv činí za vraždu svojho brata pokánie – nesie ťažký náklad …

Články

Spovedné zrkadlo

Spovedné zrkadlo: Zabudol som pri poslednej svätej spovedi povedať alebo som vedome zamlčal nejaký hriech? a) Hriechy proti Desiatim Božím prikázaniam b) Cirkevné prikázania Zúčastnil som sa počas prikázaných sviatkov svätej omše ľahkovážne, oneskoril som sa na ňu alebo som ju úplne vynechal? Pracoval som vo sviatok ťažko? Alebo som iných nútil pracovať? Jedol som …

Články

Aký je Váš názor na to, ak má človek stáleho spovedníka?

Malo by to tak byť. Človek by mal mať svojho stáleho (v zmysle – dlhodobejšieho) spovedníka. Čiže niekoho, kto s ním prechádza určitú etapu života a pomáha mu duchovne napredovať. Aj športovci, ktorí chcú napredovať v športe majú jedného stáleho trénera a nechodia každý raz trénovať k niekomu inému. Takýto „stálejší“ tréner už pozná silné i slabé stránky človeka a vie mu teda …

Články

Šesť vecí, ktoré ma naučila sviatosť zmierenia

Prečítajte si výpoveď Toma Hoopesa, kresťanského publicistu. Ježiš koná rôzne veci prostredníctvom rôznych kňazov … ale vždy je to On. Pápež František vyslovil posolstvo, aby sa pokúsil vyzvať ľudí späť k sviatosti zmierenia. „Existujú ľudia, ktorí sa boja ísť na spoveď. Zabúdajú, že sa tam nestretnú s hrozným sudcom, ale s mimoriadne milosrdným Otcom,“ povedal. …

Články

Klavírny virtuóz Fryderik Chopin odmietal pred smrťou spoveď. Kňaz ho presvedčil. Ako?

„Bez teba, drahý, by som zomrel ako zviera.“ Fryderyk Chopin smeroval tieto slová na smrteľnom lôžku svojmu spovedníkovi. Kto ním bol? A akým šťastím došlo k tejto poslednej sviatosti zmierenia, ktorú skladateľ predtým odmietal? Chopinova zlomená viera Fryderykov náboženský život sa prerušil odchodom z Varšavy 2. novembra 1830. Ľudia, ktorí sa ocitli v emigrácii, neboli …

Články

Čo robiť, ak sa hanbíte ísť na spoveď

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ Vo sviatosti zmierenia prekonáva Kristovo víťazstvo naše hriechy. No čo ak je hanba z našich hriechov taká veľká, že odrádza ľudí …

Články

Ako často sa spovedať

Tento problém sa v spovedi objavuje zvyčajne ešte pred vyznaním hriechov. „Od poslednej spovede, ktorá bola pred rokom, som spáchal…“ „Spoveď je, obrazne povedané, duchovná sprcha.“ Pozriem sa na penitenta, čo to s ním urobilo. Súhlasne prikyvuje. „Viete si predstaviť, že by ste sa sprchovali raz za rok?“ Vypleští oči a radšej sa ani nesnažím …

Články

Príbeh zo spovedeľnice: Boh sa na mňa hnevá

„Takmer týždeň po spovedi som sa držal veľmi dobre. Ľahko sa mi modlilo, mal som z toho radosť, život dával zmysel. Ale potom opäť prišli moje tradičné pokušenia, chvíľu som bojoval, no nezvládol som to a nakoniec som podľahol.“ Možno vás veľmi zaujíma, akému pokušeniu podľahol práve tento človek, ale to vôbec nie je podstatné. …