Praktický sprievodca pre tých, ktorí váhajú s návratom k sviatostiam.

Ísť na spoveď po 5, 10, 20, 30 (alebo viacerých) rokoch môže byť pre mnohých skľučujúce. Vieme, že by sme to mali robiť, ale je tu istá časť v nás, ktorá sa stále zdráha alebo sa dokonca bojí vrátiť sa k sviatostiam.

Okrem pocitu hanby môžeme byť v stave, že sme po tých rokoch jednoducho zabudli, ako ísť na spoveď, ako sa vyspovedať.

Pre tých, ktorí váhajú s prijatím Božieho milosrdenstva, je tu praktický sprievodca rôznymi krokmi sv. spovede.

Krok 1.

Spoznajte svoje hriechy.

Predtým, ako budete môcť vyznať svoje hriechy, musíte ich poznať. Pravidelne sa spovedajúci človek ide k sv. spovedi a povie kňazovi hriechy, ktoré si pamätá od svojho posledného vyznania. Ak ale posledné vyznanie hriechov bolo pred 20 rokmi, môže to byť dosť ťažké. Kľúčom je povedať kňazovi všetky smrteľné hriechy, ktoré si pamätáte (podľa svojich najlepších schopností).

Zvyčajne si spomíname na tie „veľké“ hriechy, ale ak potrebujete nejakú pomoc, rozhodne si zadovážte spovedné zrkadlo. Foriem a podôb spovedného zrkadla je na trhu dostatok, či už na internete alebo v papierovej verzii. Keď prídete ku kňazovi, povedzte samotný hriech a koľkokrát ste ho spáchali (alebo aspoň všeobecný odhad, ako napríklad: „Nešiel som na svätú omšu 20 rokov“).

Keď premýšľate o svojich hriechoch, nezabudnite, že kňaz už všetko vypočul predtým za roky svojej praxe. Nebude z Vás ani prekvapený ani šokovaný.

Spomeňte si, že keď idete k lekárovi tiež premýšľate o tom ako mu všetko povedať. Ak nepoviete lekárovi, že Vaša ruka Vás bolí, nebude schopný ju diagnostikovať a ponúknuť vám liek. Podobne, ak nepoviete kňazovi hriech, nebude vám môcť dať úplné rozhrešenie a pomôcť uzdraviť túto duchovnú ranu.

Krok 2.

Pozrite si miestne časy spovedania vo svojej farnosti alebo poproste svojho kňaza a naplánujte si čas spovede.

Niekedy, ak ste po dlhých rokoch bez spovede je najlepšie naplánovať si samostatný čas s miestnym kňazom. Ak však kňaza nepoznáte, možno to je pre vás skľučujúce prosiť ho o čas a pomoc. Nedajte sa však odradiť a v najbližšej farnosti si pozrite časy spovedania, ak sa kňaza hanbíte poprosiť o individuálny čas.

Je dôležité prísť skôr a pokúsiť sa byť tak čo najviac vpredu pri čakaní na spovedajúceho kňaza.

Krok 3.

Vojdite do spovednice a začnite zmenu Vášho života.

Ak ste sa už mnoho rokov nespovedali, možno neviete, že mnohé farnosti už nepoužívajú starobylé konfesionálne kabínky. Sú samozrejme aj kostoly, kde sú spovednice stále s  možnosťou zostať v anonymite za mriežkou ale zvyčajne sa už stretnete s tým, že sedíte na stoličke alebo kľačíte na kľakátku priamo oproti kňazovi tvárou v tvár. Vstupujete do spovednice, keď človek pred Vami vychádza von.

Všade, kde sa vykonáva spoveď, kňaz začína prežehnaním „V mene Otca a Syna a Ducha Svätého.” Pretože je to Vaša prvá spoveď po mnohých rokoch, je nutné upozorniť kňaza, aby to vedel a povedať mu to napr. aj takýmto spôsobom „Otče, toto je moja prvá spoveď po 20 rokoch a toto sú moje hriechy.”

Potom začnete rozprávať kňazovi svoje hriechy. Odporúčame Vám, aby ste si ich napísali dopredu na papier. Odbúrate takto stres, či si spomeniete na všetko, čo ste chceli povedať a zároveň nebudete v zmätku spomínať.

Krok 4.

Vypočujte si úprimné slová kňaza a pamätajte si pokánie, ktoré Vám kňaz uloží.

Kňaz Vám po vypovedaní Vašich hriechov poradí a odpovie slovami, ktoré Vás povzbudia na Vašej ceste viery. Potom Vám dá špecifické „pokánie“, ktoré môže byť v podobe ako: pomodliť sa určené modlitby, alebo čítanie sv. písma alebo niečo, čo súvisí s Vašimi hriechmi. Potom Vás kňaz vyzve, aby ste vyslovili ľútosť, modlitbu vyjadrujúc Váš zármutok nad Vašimi hriechmi. Ak sa toho obávate, väčšina spovedníkov má vytlačené lístočky, kde je ľútosť uvedená alebo Vám sám kňaz pomôže slová ľútosti vysloviť. Môžete si ju však aj pripraviť sami doma, pokiaľ ju už neovládate naspamäť.

Alternatívne si môžete vytlačiť vlastnú kópiu nasledujúcej modlitby:

Môj Bože, je mi ľúto mojich hriechov z celého môjho srdca. Keď som sa rozhodol robiť zlo a nerobiť dobro, zhrešil som proti tebe, ktorého by som mal milovať nad všetky veci. S tvojou pomocou mám pevný úmysel robiť pokánie, viac nehrešiť a vyhýbať sa všetkému, čo ma vedie k hriechu. V mene nášho Pána Ježiša Krista ťa Otče prosím, buď milosrdný mne hriešnemu.

Krok 5.

Zotrvajte v božom milosrdenstve a nezabudnite vykonať pokánie udelené kňazom.

Určitú chvíľu v kostole rozhodne vytrvajte a poďakujte Bohu za to, čo sa práve stalo. Boh zotrel všetky Vaše hriechy! Sú preč. Chváľte ho a dovoľte mu, aby zaplavil Vašu dušu. Potom vykonajte pokánie, ktoré Vám kňaz dal.

Znovu odovzdajte svoj život Ježišovi Kristovi a keď opúšťate kostol, začnite novú kapitolu vo svojom živote. Boh je tam vždy, keď padneme. Dôverujte v jeho milosrdenstvo a nechajte jeho milosť preniknúť do každého aspektu vášho života. Naplánujte si svoju spoveď čoskoro, ak ste aj Vy v podobnej situácii.

Zdroj: Aleteia

Tip na knihu: 7 tajomstiev svätej spovede, Milosrdenstvu v ústrety, Lazár, poď (von)!. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.