Svätý Tereza Veľká povedala: „Úbohí hriešnici, bez ohľadu na veľkosť vašich potrieb, žiadajte o pomoc svätého Jozefa! Choďte za svätým Jozefom v úprimnosti, s istotou a pokojom, že vaše modlitby budú vypočuté.

Marta sa dlho modlila za dobrého priateľa, ktorý by sa stal jej manželom. Gregor, ako manžel a otec, chcel dobrú prácu a čas pre rodinu. Mária sa modlila za zdravie pre dieťa v rodine a prácu pre jeho otca.

Veľa skúseností a dôkazov, že svätý Jozef  je špecialista na rodinné a finančné záležitosti. Nebojme sa prosiť ho o pomoc.

List svätému Jozefovi

 „Dlho som sa modlila za dobrého manžela. Počas adventu som čítala niekoľko svedectiev o tom, ako Boh vypočul prosby prostredníctvom príhovoru svätého Jozefa, a o tradícii písania listov pre neho. Rôzni ľudia písali, že stojí za to sa modliť veľmi presne a jednoducho” takto Marta začína svoj príbeh.

Prosila som v liste svätého Jozefa, aby mi vyprosil chlapca na moju životnú cestu. Tiež som dodala, že by som bola veľmi rada, keby bol tento vzťah založený na Bohu. Požiadala som ho, aby bol veriaci. Napísala som, čo by som chcela, aké by mal mať charakterové vlastnosti. Bolo ich dosť veľa (smiech). Potom som napísala, ako by som chcela, aby vyzeral. Myslím si, že spoločné sympatie sú tiež plus, takže som napísala, že by bolo pekné, keby rád tancoval, pretože sa mi to páči.

Nakoniec, ešte jeden detail – prosila som o to, aby náš vzťah začal čo najskôr, najneskôr v januári 2017. Po ukončení písania som priniesla list do kostola, ktorý je zasvätený sv. Jozefovi. Modlila som sa pred jeho sochou a zanechala tam list. Modlila som sa s dôverou, zverila som sa mu. Povedala som sv. Jozefovi, že je to pre mňa dôležitá záležitosť a prosila som o pomoc z celého svojho srdca.

Niekoľko dní po “poslaní listu” na Silvestrovskej párty ma môj kolega, ktorého som spoznala pred niekoľkými týždňami, požiadal o tanec. Tancovali sme spolu až do rána, ukázalo sa, že je to naša spoločná vášeň. Stretli sme sa a čoskoro sa Damian opýtal, či by som bola jeho priateľkou. Bezprostredne potom pridal veľmi dôležitú podmienku: že ak máme budovať niečo trvalé, musí to byť len na Bohu, inak to zlyhá.

Zaujalo ma to a ja som sa usmiala v duchu, pretože to som písala na začiatku môjho listu sv. Jozefovi. Neskôr som si spojila skutočnosť, že sme začali budovať náš vzťah. 28. januára. Aj v tomto sa Jozef ukázal ako presný. Čoskoro ako sme sa spoznávali, som si všimla, že Damian má charakterové vlastnosti, o ktoré som požiadala Boha. Pozvali sme Jozefa, aby bol patrónom nášho vzťahu. Ďakujeme mu a prosíme ho, aby nás viedol po Božích cestách.

Nezvyčajné veci sa začali diať

“Budem schopný uživiť svoju rodinu?” Som muž a otec a niekoľko posledných rokov som musel čeliť tejto otázke niekoľkokrát. Zveril som tento boj príhovoru sv. Jozefa a vidím v ňom pôsobenie Boha, hovorí Gregor.

Desať rokov som pracoval v spoločnosti a prišla chvíľa, kedy som zo dňa na deň stratil prácu. Bola by to ľudská dráma, ale Boh môže zo všetkého vyťažiť dobro. Čas nezamestnanosti preveril moje myslenie o rodine a práci. Videl som, že rodina je dôležitejšia, že potrebujem moju ženu, našu dcéru, že moje dlhé dni neprítomnosti doma postihli nás všetkých veľmi zle. Moja žena bola na rodičovskej dovolenke a ja som nemal prácu. Začali sme sa modliť k sv. Jozefovi, postili sme sa, prosili sme našich priateľov o modlitbu. A začali sa diať nezvyčajné veci.

Poslal som svoj životopis len trom spoločnostiam a za necelú hodinu od dvoch z nich som dostal odpoveď. Vybral som si ponuku a začal pracovať. Bohužiaľ, počet ciest a čas strávený mimo domova ma opäť oddelili od rodiny a po troch mesiacoch, vzhľadom na to, že som nechcel akceptovať nepretržitú neprítomnosť v rodine, som svoju zmluvu neobnovil.

Musel som znova hľadať prácu, o to viac, že ​​moja žena bola v požehnanom stave. Čoskoro náš syn prišiel na svet a začali problémy v novej práci. Stále som mal v hlave a srdci nové presvedčenie, že rodina má prioritu. Modlili sme sa znova k sv. Jozefovi.

Náhle vznikla príležitosť využiť ročnú rodičovskú dovolenku, ktorá predtým v tejto spoločnosti nebola možná. Po niekoľkých týždňoch vybavovania potrebných formalít – všetko šlo dobre. Vzhľadom k množstvu informácií nemôžem teraz opísať, ako v mnohých prípadoch Pán začal organizovať tieto situácie, ktoré boli ľudsky nevyriešiteľné, ale tu sme zažili Božiu nekonečnú lásku.

Všetko zariadil alebo poslal ľudí na našu cestu, ktorí nám veľmi pomohli. Dnes sa môžem starať o našich malých, manželka sa vrátila do práce a vďaka stálej ochrane Boha sa nám podarilo obhájiť najdôležitejšiu hodnotu pre nás – našu rodinu.

Vďaka Bohu

Rozhodla som sa začať mesačnú novénu a zrazu som si uvedomila, že v suteréne mám obraz svätého Jozefa ako drží malého Ježiška v náručí. Tento obraz prišiel s mojou rodinou z Litvy, odkiaľ sa moja rodina vrátila do Poľska v roku 1939 po vypuknutí druhej svetovej vojny.

Na zadnej strane je venovanie od autora maľby – kňaza, ktorého poznali moji starí rodičia. Text znie takto: Pri príležitosti 25. výročia manželstva Heleny a Józefa Roszkowských. Kvôli tomuto záznamu som sa s ním nechcela rozlúčiť, bol pre mňa cenným rodinným suvenírom. Uvedomila som si, že ak chcem prosiť svätého Jozefa o dôležitú vec, musím si ctiť tento obraz. Vyniesla som ho do bytu a zavesila na stenu. Novéna skončila v predvečer Vianoc a tu, tri dni po jej skončení, bola moja modlitba vypočutá. Začala som svedčiť svojim priateľom, aby sa obrátili s ťažkými životnými problémami na sv. Jozefa cez túto novénu.

O dva roky neskôr sa v mojej rodine vyskytla dramatická situácia: narodilo sa zdravotne postihnuté dieťa, ktoré muselo byť hospitalizované v poľskom Materskom centre v Lodži. Matka dieťaťa sa na niekoľko mesiacov vzdala svojej práce, aby bola s ním, pričom dve deti doma (10-ročné a 8-ročné) ponechali len v starostlivosti intenzívne pracujúceho otca.

V tej dobe prišla správa, že inštitúcia, kde pracoval otec rodiny, bola presťahovaná do iného mesta. Prípad tak pokročil, že bol stanovený dátum likvidácie Varšavskej pobočky. Rozhodla som sa, že vezmem novénu sv. Jozefa opäť do rúk, prosiac aj rodičov, aby podporili moju modlitbu.

Otec začal modlitbu ruženca za nájdenie inej práce a modlili sme sa, ak je to možné, aby sa plánované zlúčenie zastavilo. Novéna bola vypočutá. K dnešnému dňu je spoločnosť otca rodiny stále vo Varšave a jeho súčasné postavenie v tejto inštitúcii je veľmi dobré. Bol to silný zázrak, pretože až v poslednej chvíli sa všetko obrátilo. Vďaka Bohu, že dal ľuďom takých mocných príhovorcov ako Blahoslavená matka a svätý Jozef.

Neobvyklým miestom na mape Poľska je svätyňa sv. Jozefa v Kaliszi, kde prichádza mnoho jeho zverencov a žiada svätca o príhovor.

Na internetovej stránke svätyne nájdeme niekoľko desiatok svedectiev o tom, ako sv. Jozef odpovedá na prosby a žiadosti.

Tip na knihu: Zasvätenie sa svätému Jozefovi, 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa, Tebe sa zverujeme, svätý Jozef! Knihy si môžete zakúpiť na Zachej.sk.