kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 21 VÝSLEDKOV
Články

Najšťastnejšie manželstvo na svete

Pre ľudí bez duchovného zmýšľania je veľmi ťažké uvažovať o zlatej strednej ceste medzi manželstvom a životom bez manželského partnera. Myslia si, že buď je človek s niekým zviazaný v manželskom živote alebo žije v samote. Tieto dve veci sa však nevylučujú, pretože existuje niečo také ako kombinácia manželstva a samoty, a to absolútne panenstvo …

Modlitby

Pozdravy svätému Jozefovi

Buď pozdravený, Jozef, obraz Boha Otca.Buď pozdravený, Jozef, otec Boha Syna.Buď pozdravený, Jozef, chrám Ducha Svätého. Buď pozdravený, Jozef, milovaný Najsvätejšou Trojicou.Buď pozdravený, Jozef, najdôstojnejší manžel Panny Márie.Buď pozdravený, Jozef, otec všetkých veriacich.Buď pozdravený, Jozef, verný obdivovateľ posvätného ticha.Buď pozdravený, Jozef, milovník svätej chudoby.Buď pozdravený, Jozef, vzor miernosti a trpezlivosti.Buď pozdravený, Jozef, zrkadlo pokory a …

Modlitby

Modlitba blahoslaveného pápeža Pia IX. k Ježišovi, Márii a Jozefovi

Ježišu, náš dobrotivý Spasiteľ, ty si sa z lásky k nám rozhodol prísť na svet ako dieťa panenskej matky, daj, aby sme neprestajne uctievali nežné tajomstvá tvojho detstva. Aby sme boli v duchu opäť ako deti, hodní napodobňovať pokoru, čistotu, nevinnosť a všetky ostatné cnosti, v ktorých si nám, drahé božské dieťa, dalo príklad ešte …

Články

Zjavenia svätého Jozefa – svätá Gertrúda

Sv. Gertrúda sa narodila 6. januára 1256 v Durínsku. O jej rodičoch nevieme nič. Ako päťročná vstúpila do cisterciánskeho kláštora v Helfte pri Eislebene, ktorý bol pravdepodobne aj miestom jej narodenia. V tomto kláštore zostala potom celý život. Do opatery ju zverili opátke Gertrúde von Hackeborn a jej sestre sv. Mechtilde, ktorá bola v tom …

Články

Zázrak svätého Jozefa počas nehody lietadla

Kňaz, brat pilota lietadla, ktoré sa rozlomilo na dve časti a pritom nedošlo ani k jedinej strate na ľudských životoch, podáva svedectvo o príhovore svätého Jozefa, univerzálneho patróna Cirkvi. V čase tejto tragédie sa kňaz modlil 30-dňovú modlitbu k svätému Jozefovi a prosil ho o príhovor v istej „nemožnej veci“. Kňaz hovorí: „Sv. Jozef má …

Modlitby

Šnúrka / pás sv. Jozefa (význam a pobožnosť)

Pobožnosť nosenia tejto šnúrky na počesť svätého Jozefa schválila Posvätná kongregácia obradov 19. septembra 1859 a požehnal a schválil ju aj pápež Pius IX. Milosti získané nosením tejto šnúrky sú: Tradícia šnúrky svätého Jozefa vznikla v belgických Antverpách v roku 1637 po zázračnom uzdravení veľmi zbožnej augustiniánskej mníšky sestry Alžbety, ktorá tri roky trpela neznesiteľnými …

Články

Rok svätého Jozefa sa slávil aj pred 100 rokmi

8. decembra 2020 nás pápež František pozval k roku venovanému svätému Jozefovi. Nejde však o prvú udalosť v tomto zmysle. Pri prechádzaní kroniky Oratória sv. Jozefa zistíte, že rok 1921 zasvätil svätému Jozefovi aj pápež Benedikt XV. Presne sto rokov odo dňa tejto výzvy zasväcuje rok 2021 aj pápež František. Práve v kronike z januára …

Články

Získajte plnomocné odpustky v roku svätého Jozefa

Pápež František 8. decembra vyhlásil špeciálny rok zasvätený svätému Jozefovi s trvaním do 8. decembra 2021, do sviatku Nepoškvrneného počatia. V tomto špeciálnom roku si pripomíname 150. výročie vyhlásenia svätého Jozefa za patróna všeobecnej cirkvi. Apoštolská penitenciária tiež vydala dekrét, ktorým sa na osobitný rok udeľujú zvláštne odpustky pri príležitosti oslavy výročia a na to, …

Články

Zjavenie svätého Jozefa a prísľuby jeho srdca

Mnohým sú známe schválené zjavenia našej preblahoslavenej Matky. Ale iba málokto si uvedomuje, že v Itapiranga v Brazílii boli v rokoch 1994 – 1998 zjavenia, v ktorých sa popri Ježišovi a Márii zjavil aj sv. Jozef. V januári 2010 biskup Carillo Gritti po dlhšom štúdiu, modlitbe, úvahách, pozorovaní a po tom, čo videl nárast viery …

Články

Ako to bolo s narodením svätého Jozefa?

Ponúkame vám úryvok z pripravovanej knihy Život svätého Jozefa podľa zjavení nášho Pána Ježiša Krista Márii Cecílii Baij, OSB (abatyši Benediktínskeho kláštora sv. Petra v Montefiascone, Taliansko 1743 – 1766), v ktorom sa dočítate príbeh počatia a narodenia tohto úžasného svätca. Svätý Jozef, oroduj za nás.  Jozefov domov a rodičia. Pozoruhodné udalosti pred Jozefovým narodením. Boh predurčil …

Články

Obetovanie Pána podľa zjavení Márie Cecílie Baij

Priatelia, ponúkame Vám úryvok z pripravovanej knihy Život svätého Jozefa podľa zjavení nášho Pána Ježiša Krista Márii Cecílii Baij, OSB. Tejto abatyši benediktínskeho kláštora sv. Petra v Montefiascone (Taliansko) zjavil náš Pán v rokoch 1743 – 1766 celý život svätého Jozefa, priameho svedka Ježišovho narodenia, detstva a dospievania. Keď uplynulo štyridsať dní po narodení Ježiša, Márii bolo dané …

Články

Je čas zasvätiť sa svätému Jozefovi

V 16. storočí svätý Ján z Kríža pokorne uznal, že mu chýba správne pochopenie veľkosti sv. Jozefa. Inšpirovaný obrovskou láskou k sv. Jozefovi, ktorú prechovávala jeho priateľka, sv. Terézia z Avily, sa pevne odhodlal lepšie spoznať a milovať sv. Jozefa. A čo my? Poznáme sv. Jozefa? Rozumieme jeho veľkosti a láske k nám? Svätý José …

Články

Je čas zasvätiť sa svätému Jozefovi

V 16. storočí svätý Ján z Kríža pokorne uznal, že mu chýba správne pochopenie veľkosti sv. Jozefa. Inšpirovaný obrovskou láskou k sv. Jozefovi, ktorú prechovávala jeho priateľka, sv. Terézia z Avily, sa pevne odhodlal lepšie spoznať a milovať sv. Jozefa. A čo my? Poznáme sv. Jozefa? Rozumieme jeho veľkosti a láske k nám? Svätý José …

Články

List svätého Jozefa pre Ježiška a otcov

Keď novonarodené dieťa prvýkrát uchopí prst svojho otca v pästi, zachytí ho navždy. Puto medzi otcom a synom, keď je otec napojený na život svojho dieťaťa, nakoniec nastolí pokoj medzi otcami a nežnosťou. Nie je pravda, že otec je prísnym opatrovníkom. Je tiež človekom so široko otvoreným úsmevom, ktorý sám seba dokáže prekvapiť radosťou z …

Články

Spoľahli sme sa na príhovor sv. Jozefa!

Svätý Tereza Veľká povedala: „Úbohí hriešnici, bez ohľadu na veľkosť vašich potrieb, žiadajte o pomoc svätého Jozefa! Choďte za svätým Jozefom v úprimnosti, s istotou a pokojom, že vaše modlitby budú vypočuté. Marta sa dlho modlila za dobrého priateľa, ktorý by sa stal jej manželom. Gregor, ako manžel a otec, chcel dobrú prácu a čas pre rodinu. Mária sa modlila za zdravie …

Články

Čo sa stalo s telom sv. Jozefa podľa Anny Kataríny Emmerichovej?

Istá legenda hovorí, že niekde hlboko v Betleheme je pochované telo viac ako dvetisícročného muža. Je stále neporušené a akoby zamrznuté v čase. Toto telo patrí svätému Jozefovi – manželovi Márie a pestúnovi Ježiša Krista. Anna Katarína Emmerichová hovorí: “Len pár mužov šlo za rakvou spolu s Ježišom a Máriou. Ale videla som aj, ako …