Ježišu, náš dobrotivý Spasiteľ, ty si sa z lásky k nám rozhodol prísť na svet ako dieťa panenskej matky, daj, aby sme neprestajne uctievali nežné tajomstvá tvojho detstva. Aby sme boli v duchu opäť ako deti, hodní napodobňovať pokoru, čistotu, nevinnosť a všetky ostatné cnosti, v ktorých si nám, drahé božské dieťa, dalo príklad ešte nemohúce a ponížené.

Tebe sláva, Ježišu, ktorý si sa narodil z Panny, i Otcu i Duchu Svätému na veky vekov. Amen.

Jesu, tibi sit gloria, qui natus es de Virgine, cum Patre, cumque Spiritu in sempiterna sæcula. Amen.

Aká si šťastná, ó, Mária, a aká hodná úcty, že si dala svetu slnko spravodlivosti, Ježiša, nášho Spasiteľa a Boha! Slúžila si tomu, ktorý na seba zobral podobu dieťaťa; nauč nás, aby sme si ho na zemi ctili ako ty, a tak si jedného dňa zaslúžili slávne s ním nažívať v nebi. Drahá Matka, ukáž nám správnu cestu!

Nech ten, ktorý sa narodil z teba a bol tvojím synom, prijme od teba aj naše modlitby.

Monstra te esse matrem; sumat per te preces qui, pro nobis natus, tulit esse tuus. Amen.

Buď pozdravený, čistý Máriin ženích! Buď pozdravený, verný strážca jej neporušeného panenstva! Pozdravujem ťa, hlava Svätej rodiny! Ty si v pote tváre živil vtelené Slovo, vytrhol si ho z rúk bezbožného Herodesa a slúžil si mu ako pestún, sprievodca a otec v Betleheme, Egypte i Nazarete.

Pre otcovskú starostlivosť, ktorú si mu preukazoval, získaj aj nám milosť dôstojne mu slúžiť v našich životoch, vypros nám pokojnú hodinu smrti a to šťastie môcť sa čo najskôr radovať v spoločenstve s vami v nebeskom príbytku. Buď pozdravený, manžel Matky Božej.

Buď pozdravený, otec môjho Ježiša, obdivuhodný, premilý Jozef! Amen.

Salve, Sponse Matris Dei; salve, Pater Jesu mei, Joseph admirabilis, Joseph ter amabilis! Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.