Moje spútané dobro, tvoji nepriatelia spolu s kňazmi ťa privádzajú pred Piláta a predstierajúc nábožnosť a  svedomitosť pri slávení Veľkej noci zostávajú stáť vonku na nádvorí. A keď ty, moja láska, vidíš hĺbku ich zloby, prinášaš zadosťučinenie za všetku pretvárku náboženského spoločenstva. Aj ja prinášam zadosťučinenia spolu s tebou.

Ale zatiaľ čo ty sa staráš o ich dobro, oni ťa začnú obviňovať pred Pilátom a  chrlia zo seba všetku nenávisť, ktorú voči tebe prechovávajú. Pilátovi sa však obvinenia, ktoré boli proti tebe vznesené, nepozdávajú postačujúce na to, aby ťa mohol odôvodnene odsúdiť, a preto ťa volá nabok od ostatných, aby ťa vypočul medzi štyrmi očami. Pýta sa ťa: „Si židovský kráľ?“

Nato mu ty, Ježišu, môj pravý Kráľ, odpovedáš:

„Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, inak by ma bránili tisíce anjelských légií.“

Na to ti prekvapený Pilát, pohnutý krásou a dôstojnosťou tvojich slov, odpovie: „Čože, ty si kráľ?“

A ty mu nato:

„Sám to hovoríš. Ja som prišiel na svet, aby som učil pravdu.“ Pilát, bez toho, aby sa usiloval dozvedieť viac, presvedčený o  tvojej nevine vychádza na terasu a hovorí: „Ja na tomto mužovi nenachádzam žiadnu vinu.“

Tu ťa rozzúrení Židia začnú obviňovať z mnohých iných vecí, no ty len mlčíš a nijako sa nebrániš, čím prinášaš zadosťučinenie za slabosť sudcov, ktorú prejavujú, keď čelia tyranom a ich neprávostiam, a modlíš sa za nevinných, utláčaných a opustených. A tak, keď Pilát vidí zúrivosť tvojich nepriateľov, posiela ťa k Herodesovi, aby sa ťa zbavil.

[Ježiš pred Herodesom]

Môj božský Kráľ, sprevádzam ťa k Herodesovi a chcem napodobňovať tvoje modlitby a  zadosťučinenia. Vidím, že rozzúrení nepriatelia, ktorí by ťa najradšej prehltli, ťa vedú cez more urážok, opovrhnutia a výsmechu a na konci tejto cesty ťa nútia predstúpiť pred Herodesa, ktorý sa pred tebou naparuje a kladie ti množstvo otázok. Ty však nič neodpovedáš, ba ani sa len naňho nepozrieš. Tu Herodes, podráždený z toho, že jeho zvedavosť nebola nasýtená, a ponížený tvojím zanovitým mlčaním, pred všetkými vyhlasuje, že si blázon a šialenec, a nariaďuje, aby sa s tebou tak aj zaobchádzalo. Aby ťa zosmiešnil, dá ťa obliecť do bieleho rúcha a vydá ťa do rúk vojakom, aby s tebou naložili najhoršie, ako len vedia.

Môj nevinný Ježišu, nik na tebe nenachádza vinu, len Židia, lebo ich predstieraná nábožnosť si nezaslúži, aby im v mysli zažiarilo svetlo pravdy.

Môj Ježišu, nekonečná múdrosť, ako draho ťa len vyšlo toto vyhlásenie za blázna! Vojaci ťa týrajú, hádžu na zem, šliapu po tebe, pľujú na teba, hanobia ťa a bijú palicami – úderov je toľko, že sa cítiš celkom na pokraji smrti. Bolesti, ohavnosti a pokorenia, ktoré ti spôsobujú, sú také strašné, že pri pohľade na ne aj anjeli plačú a zakrývajú si tváre krídlami, aby ich nevideli.

Môj bláznivý Ježišu, aj ja ťa nazývam bláznom, lebo nás miluješ bláznivou láskou. Šialenstvo tvojej lásky je také veľké, že namiesto hnevu sa modlíš a prinášaš zadosťučinenie za ctibažnosť vladárov, ktorí túžia po moci na skazu národov, za nikdy sa nekončiace vyvražďovanie, ktorého sa dopúšťajú, za rieky krvi, ktoré prelievajú pre svoje vrtochy, za všetky hriechy spáchané zo zvedavosti i za tie, ktoré sa páchajú na súdoch a v armádach.

Môj Ježišu, aké dojímavé je vidieť ťa, ako sa uprostred toľkej potupy vrúcne modlíš a prinášaš zadosťučinenia za naše hriechy. Tvoj hlas sa rozlieha v mojom srdci a ja napodobňujem tvoje konanie. A  teraz mi, prosím, dovoľ, aby som pristúpila k tebe, vzala na seba časť tvojho utrpenia a utešila ťa svojou láskou; odstrčím tvojich nepriateľov a vezmem ťa do náručia, posilním ťa a vtlačím ti na čelo bozk potechy.

Láska moja, vidím, že ani teraz ti nedajú pokoj − Herodes ťa posiela k Pilátovi. Tvoj odchod od neho bol bolestivý, no návrat bude ešte tragickejší, lebo vidím, že Židia sú rozzúrení ešte väčšmi ako predtým a skalopevne rozhodnutí usmrtiť ťa. Chcem ti preto skôr, ako opustíš Herodesov palác, vtlačiť bozk vernosti, aby som ti uprostred toľkých bolestí dosvedčila svoju lásku. Aj ty ma posilni svojím bozkom a požehnaním, aby som mala silu nasledovať ťa až k Pilátovi.

Tento úryvok pochádza z knihy Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.