8. októbra 1871 sa v okolí mesta Peshtigo (Wisconsin) pokúšalo niekoľko mužov v lese založiť malé ohniská. Išlo o bežnú prax čistenia pôdy potrebnú na rozširovanie železníc alebo poľnohospodárskej pôdy. V tento konkrétny deň sa však stalo niečo neočakávané. Studená fronta sa presunula do oblasti, zrazu sa zdvihol vietor s intenzitou blízkou sile hurikánu. Vetry rozšírili plamene a tie prepukli do ohňového pekla. Šlo o “najsmrtelnejší požiar” v americkej histórii. Do dnešnému dňa nepostihol Ameriku žiadny iný požiar s toľkými obeťami. Odhaduje sa, že v zúriacom 2000-stupňovom pekle zahynulo okolo 2500 ľudí. V tomto príbehu sa však udialo niečo zaujímavé. V oblasti postihnutej ničivým ohňom bola malá skupina ľudí. Tí však narozdiel od okolia neboli vôbec poškodení, hoci boli priamo uprostred ohňa. Medzi nimi bola Adele Brise (od svätyne Panny Márie Dobrej Pomoci). Ako sa to všetko odohralo? 

Adele mala 24 rokov, keď prišla do Wisconsinu so svojimi rodičmi z Belgicka v roku 1855. Ako oddaná katolíčka prechovávala veľkú úctu k požehnanej Panne a denne sa k nej modlila. V nedeľu 2. októbra 1859 sa Adele prechádzala lesom, keď zbadala ženu oblečenú v bielom. Stála medzi stromami zahalená jasným svetlom a opásaná žltou šerpou. Na hlave s blond vlasmi mala korunu z hviezd. Adele plná strachu sa začala modliť a prízrak zmizol. Všetko rozpovedala mame a otcovi, ktorí si mysleli, že to bola možno duša, ktorá potrebuje modlitby.

Nasledujúcu nedeľu šla Adele na omšu so sestrou a ďalšou ženou, keď uvidela zjavenie po druhý raz. Sestra a žena, ktoré s ňou kráčali, nič nevideli. Keď sa vrátila z omše, zjavila sa jej už po tretíkrát. Na radu kňaza sa spýtala tajomnej osoby: “V mene Boha, kto si a čo odo mňa chceš?

Panna Mária odpovedala: “Som Nebeská Kráľovná, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov a prajem si, aby si robila to isté. Dnes ráno si prijala sväté prijímanie a to je dobré. Ale musíš urobiť viac. Vykonaj si generálnu spoveď a obetuj prijímanie za obrátenie hriešnikov … Zoskup deti v tejto divočine a nauč ich, čo majú vedieť pre spásu.

Adele sa bála. Vedela len málo o svojej viere. Spýtala sa, čo má robiť, keď tak málo vie. Panna Mária jej povedala: “Budeš ich učiť katechizmus: ako sa prežehnať znamením kríža a ako pristupovať k sviatostiam. To je to, čo si želám, aby si urobila. Choď a neboj sa nič, pomôžem ti.

Adele si vzala slová požehnanej Panny k srdcu. Začala svoju novú, celoživotnú službu – učila deti katolíckej viere cestujúc z domu do domu. Jej otec, Lambert Brise, postavil malú drevenú stavbu na mieste zjavenia a o pár rokov neskôr ich známa, Isabella Doyenová, darovala päť akrov pôdy, aby mohla Adele otvoriť malú školu.

Okrem toho tu postavili väčšiu drevenú kaplnku zasvätenú Panne Márii Dobrej Pomoci. Adele a niektoré ďalšie ženy vytvorili skupinu františkánov tretieho rádu a hoci nikdy neprijala sľuby, bola známa ako sestra.

Medzitým sa v nádherných lesných oblastiach vo Wisconsine ťažilo drevo. Hromady pilín a sušených konárov sa vyhadzovali bez toho, aby sa prostredie čistilo alebo chránilo. No a potom prišiel osudný večer 8. októbra 1871. V Peshtigo sa oheň rýchlo rozširoval a začal pohlcovať celú oblasť obrovskými plameňmi a teplom. Búrka začala smerovať ku kaplnke Panny Márie Dobrej Pomoci.

Ľudia v blízkosti kaplnky utekali na toto miesto. Nikdy sa nezisťoval presný počet, ale mnohí ľudia, ktorí tam prišli, priniesli aj svoje hospodárske zvieratá. Sestra Adele vyzvala všetkých, aby sa modlili ruženec. Okolo kaplnky vykonali procesiu na čele s vysokou sochou Panny Márie, ktorú prosili všetci o ochranu. Oheň sa však stále približoval. Ďalší a ďalší ľudia prichádzali a v modlitbách sa neustále pokračovalo. Oheň zúril už po celom okolí a plamene dokonca vytvárali klenbu na nimi. Vôbec sa však nedotkol kaplnky a ani ľudí, ktorí tam boli.

Zničených bolo viac než milión akrov pôdy a kam len oko dovidelo, všetko bolo úplne spustošené. No uprostred toho všetkého ostala kaplnka Panny Márie Dobrej Pomoci nedoknutá a aj s oplotením, ktoré ju obkolesovalo. Majetok bol ušetrený a nikto nebol zranený, ani zvieratá. Päť akrov ostalo uprostred spálenej krajiny ako oáza v púšti. Ľudia, ktorí prišli a videli tento neuveriteľný pohľad, vedeli, že je to prejav Božej moci. Veriaci nepochybovali o tom, že Najsvätejšia Panna stála pri kaplnke a sama odvrátila zúrivé peklo od svojich detí.

Príbeh sestry Adely a Panny Márie Dobrej Pomoci je dobre známy miestnym veriacim, no mnohí ju považovali za “legendu”. A to preto, že nikdy nebolo vystavené úradné cirkevné potvrdenie o tomto zázraku. V roku 2009 začala diecéza Green Bay oficiálne vyšetrovanie. 8. decembra 2010 na sviatok Nepoškvrneného počatia bola na mieste slúžená špeciálna omša, ktorú celebroval biskup David Ricken. Pri omši oficiálne vyhlásil, že mariánske zjavenie, ktoré tam videla Adele Brise, sú dôveryhodné. Toto zjavenie Panny Márie Dobrej Pomoci je iba jedným z 15 uznaných po celom svete, ale jediným v Spojených štátoch. Od svojho cirkevného uznania a schválenia sa svätyňa Panny Márie Dobrej Pomoci rýchlo rozrastá a zbiehajú sa tu pútnici z celého sveta.

Tip na knihu: Akita: Krv a slzy Matky, Naša Pani z Kibeha, Garabandal